Copy
View this email in your browser

#1, Lentebrief 2023

De lente staat voor de deur! Daar zijn we wel aan toe. Als je dit leest liggen de verkiezingen achter ons. Het was weer een gekrakeel tussen de verschillende partijen die allemaal het beste willen met Nederland maar allemaal wel op hun manier. Of de burger er nu zo mee geholpen is, is dan wel de vraag. Het is niet voor niets dat er veel tegengeluid is. Helaas gaat het gesprek vaak meer over wat ons verdeelt dan wat ons bindt. Daar komen meestal niet te beste oplossingen uit voort. Wat zou het mooi zijn om samen te kijken wat wél kan en te proberen de beperkingen die er zijn met wijsheid en daadkracht te reduceren of op te lossen. Oók in organisaties. Samen anders kijken, denken, doen en zijn. Al het goede komt in vieren. 

Samenwerken loont – de kracht van alle partners benutten

We zien in een aantal sectoren de nood zo hoog oplopen dat organisaties de handen ineen slaan. In het onderwijs is het bevorderen van kansengelijkheid een uitdaging, is er een fors lerarentekort en loopt de discussie over Regiovorming van de Arbeidsmarkt van de Toekomst (RATO) in het kader van het lerarentekort. In de zorg is een fors tekort aan zorgmedewerkers, zeker met een oplopende vergrijzing van de bevolking en (daarmee) oplopende zorgkosten. En we hebben een groot tekort aan nieuwe woningen, kunnen moeilijk bouwen en zitten met een enorme duurzaamheidsopgave van bestaande woningen. Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s. Alliantievorming in de regio, als besturen onderling of in de keten met partners is gelukkig in volle gang.

QuatroSpect ziet in haar praktijk goede voorbeelden van ‘aanpakkers’ die mogelijkheden zien en die beperkingen samen met partners willen reduceren. 

We helpen organisaties daarbij. Wij brengen netwerk partners bijeen en werken aan coalities of allianties en verkennen in dialoog heel thematisch concrete mogelijkheden.

  • Hoe en waar kunnen we als welzijnspartners kansengelijkheid bevorderen in de regio Rotterdam?
  • Hoe kunnen we als schoolbesturen in het kader van Samen Opleiden Noord Holland studenten nog beter voorbereiden op hun beroep?
  • Hoe kunnen we als woningcorporatie onze kwaliteit van onze dienstverlening aan studenten-huurders verbeteren?
  • Hoe kunnen we als Hogeschool de kwaliteit van ons onderwijs en onze Ad’s beter afstemmen op wat de praktijk, ons werkveld, nodig heeft?

We doen dit in verschillende werkvormen en bereiden dit altijd samen met de participanten voor. De alliantie in beeld op ons platform wordt als zeer krachtig gezien. Ook komen we altijd tot een aantal sterke punten en tips en verbeterpunten voor de toekomst die goed communiceerbaar zijn op de kaart of de plaat.

We laten je graag zien hoe dit werkt!
Neem contact op met liesbethcluistra@quatrospect.nl om dit te bespreken.

Zo doen wij dat! – cultuur en structuur verbinden

‘Wij willen het goede gesprek voeren! Dat vinden wij héél belangrijk’. Dit horen wij vaak in gesprekken met klanten. Wat is een goed gesprek? Afhankelijk van wie je spreekt wordt in dat gesprek ingezoomd op de soft controls van leiderschap – in termen van reflectief vermogen, vertrouwen en mensen de ruimte geven –  of op de hard controls van leiderschap – zoals accountability, transparantie en resultaatgericht werken. Herken je dat? 

Dan lijkt het een of-of situatie. De praktijk heeft uitgewezen dat eenzijdige cultuurprogramma’s of eenzijdige structuurprogramma’s niet het gewenste resultaat hebben. Het waarom, wat en hoe zul je met elkaar moeten verbinden voor een echt goed gesprek.

Voor een duurzame verbinding en veranderingbestaat de veranderaanpak van QuatroSpect uit een combinatie van cultuur en structuur. Heel concreet: de vier V’s als cultuurelementen voor de organisatie en teams hebben we geoperationaliseerd in een way of working met toegespitste tools op ons platform. Zo verbind je eigen ruimte, regie en verantwoordelijkheid óver je werk aan de afspraken over ambities, resultaten en verantwoording ván je werk.

Veel klanten werken al met de veranderaanpak van QuatroSpect. Omdat het een prettige manier van werken blijkt en zo kort als nodig een zetje geeft om als organisatie (onderdeel) verder te komen. Wie wil dit niet?

Wil je ook duurzaam verbeteren of veranderen?
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl

Help! – Hoe houden we het overzichtelijk?

Veel organisaties in het onderwijs staan weer voor het maken van jaarplannen. Inmiddels is steeds meer duidelijk dat lange plannen of grote excelschema’s niet een grote aantrekkingskracht hebben op anderen en nauwelijks te volgen zijn. Aan de andere kant zijn er tal van ambities die weer uitgewerkt moeten worden. Organisaties die met ons werken weten inmiddels dat ‘vier’ staat voor maximaal vier ambities én voor vieren van de resultaten. We begeleiden organisaties bij het maken van de strategie en/of het vertalen daarvan naar jaaragenda’s en plannen. We bieden daarvoor diverse modellen, kaarten en visuals om het kort en bondig te houden.

En ook die resultaten zijn belangrijk om overzichtelijk bijeen te brengen. We merken dat er in de praktijk veel met Power BI gewerkt wordt en organisaties behoefte hebben om na te denken over hun eigen ‘sturingsset’ zodat Power BI gericht ingezet kan worden als bron van data. We helpen diverse organisaties om resultaatgericht te leren werken en daarbij een dashboard met een aantal kern KPI’s op te stellen. In onze aanpak pellen we de situatie en de wensen af:

  • Wat zijn de meest relevante KPI’s? Welke moeten we hebben?
  • Zijn dit dan de KPI’s die we met onze ambities en activiteiten kunnen beïnvloeden?
  • Welke normen verbinden we eraan gezien onze ambities en huidige resultaten?
  • Hoe en wanneer meten we deze KPI’s en wat zeggen de resultaten ons?

QuatroSpect heeft van onderwijs (hbo, mbo), woningcorporaties en welzijn de meest relevante kernindicatoren in diverse modellen beschikbaar op haar platform. Onze klanten voelen zich erg geholpen omdat zij in zeer korte tijd te beschikken over een beknopt jaarplan en een eigen dashboard op 2A4 om ambities met resultaten te verbinden.

Hulp of advies nodig?
Neem contact op met theovankoningsveld@quatrospect.nl.

Wat is ons kompas? – het team en het doel

Een goed directie- of managementteam is cruciaal. Als bestuurder of directeur wil je het beste team en wil je ook een goed voorbeeld en leider zijn. Een van de veel terugkerende kernvragen is: hoe krijgen we het beste in een ieder naar boven wat bijdraagt aan het geheel van waar we naartoe willen?
 

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten”.

Confucius
Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
 

We helpen vanuit Rijnlands denken en werken het team en het doel met elkaar te verbinden. Immers jouw effectiviteit hangt ook af van de context waarin je werkt. Daarbij gaan we in de dialoog samen formuleren wat het team in de samenwerking met elkaar belangrijk vindt en waar ze samen aan gaat bouwen. Het kompas krijgt een plaats in de managementmeetings door het jaar heen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen voor een onderwijsorganisatie.

Wil je met ons je kompas bouwen?
Neem dan contact op met yttjevisser@quatrospect.nl

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer gezamenlijke waardecreatie en minder bureaucratie. Dit doen we met een eigentijdse Way of Working in combinatie met een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties op zo’n manier dat ze daar zelf duurzaam mee verder kunnen.
Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2023 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp