Copy
View this email in your browser

#1, Lentebrief 2022

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Geen zware maatregelen meer vanwege Corona. 
Wel zwaar weer voor velen die in de oorlog zitten of daarvan wegvluchten. De beelden van vuur en rook, de verhalen van radeloze mensen zonder thuis. Triest en verschrikkelijk. En als wij dan naar buiten kijken schijnt de lentezon. Wat een contrast. Ook nu weer zien we de hulpvaardigheid van de medemens die iets wil doen. Als tegengeluid, om de zinloosheid te bestrijden met een wenkend perspectief. In deze nieuwsbrief nodigen we je uit om – ook dichtbij in je organisatie –  SAMEN VOORUIT TE KIJKEN. Het goede kiezen en het goede doen op een manier die past bij de nieuwe werksituatie na Corona. Samen bezinnen, bepalen, beleven en bereiken. Al het goede komt in vieren.

Bezinnen – om te beginnen

Veel organisaties die wij spraken konden de tijd en aandacht niet vinden om terug te kijken hoe het gaat. Ze moesten door Corona hun werkwijzen en omgang met hun huurders, studenten, cliënten snel aanpassen. Actie was geboden als reflex in plaats van reflexie op de situatie. Logisch dat er nu in een aantal organisaties vermoeidheid ontstaat nu de situatie weer (terug) verandert. Hoe kunnen we nieuwe energie mobiliseren en wat we geleerd hebben gebruiken voor straks?

De kracht van leiderschap is ook ruimte te maken voor collega’s om zaken letterlijk ‘te ver-werken’.

 • Hoe ging het met de teamspirit – trokken mensen zich juist terug of aan elkaar op?
 • Hoe gingen collega’s om met de situatie – kwamen ze met ideëen of sloegen ze dicht?
 • Hoe waren de resultaten deze periode –  hoe hard werd er aan getrokken en hoe ging dit?
 • Hoe vitaal bleven de collega’s – hoe ging het thuiswerken en hoe gingen ze om met druk(te)?

De antwoorden hierop geven veel inzicht in hoe het team gewerkt heeft en ervoor staat. Dit is de nieuwe startsituatie voor het team en als leiding heb je de uitdaging om daar mee om te gaan en er in je leiderschapspalet op aan te sluiten. 

Gebruik de bezinning als interventie voor de nieuwe start. We helpen je daarbij met onze ruime set met reflectievragen waarmee we foto’s maken op allerlei thema’s en niveaus van de organisatie: van team tot toezicht begeleiden we zelfevaluaties. Bezin je op jezelf of op je werk! Dit leent zich goed voor de MT-dagen die nu weer volop worden gepland.

Wel doen we dat kort en krachtig in een combinatie van online voorbereiding en fysieke ontmoeting, zodat je vol energie samen verder kan.

 • Iedereen beantwoordt een aantal kernachtige vragen digitaal op ons platform
 • Zo komen de resultaten samen in een spinnenweb en profiel
 • Er volgt een begeleide dialoog met elkaar over de kernpunten en ervaringen
 • Je krijgt verworvenheden en gerichte kansen voor de toekomst mee

We laten je graag ervaren hoe dit werkt!
Neem contact op met theovankoningsveld@quatrospect.nl om dit te bespreken.

Samen vooruit in het MBO – QuatroSpect en UPD bundelen hun krachten

Om nog meer klanten in het bekostigd mbo te helpen zichzelf verder te ontwikkelen hebben QuatroSpect en UPD besloten tot een samenwerking. De bureaus bundelen hun expertise met als doel om meer waarde te bieden aan hun klanten door inzet van het – door QuatroSpect – ontwikkelde digitale platform.

QuatroSpect werkt graag samen met UPD omdat dit trainings- en adviesbureau al 20 jaar organisaties in de private en publieke sector helpt bij duurzame prestatieverbetering en verandering. Binnen het onderwijs helpt het instellingen en teams om vanuit eigen kracht duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Daardoor kunnen de onderwijsinstellingen kwalitatief goed onderwijs bieden wat van waarde is voor de student, maatschappij en de arbeidsmarkt. 

Door de samenwerking tussen de bureaus krijgen mbo-instellingen toegang tot het platform van QuatroSpect gericht op kwaliteitsontwikkeling en strategievorming en -realisatie in combinatie met de expertise van UPD op het gebied van continu verbeteren, strategierealisatie, verandermanagement, team- en leiderschapsontwikkeling.

Het Teamportret – dat door UPD gebruikt en begeleid wordt om teams zelf de regie te geven over de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur – is reeds opgenomen op het platform van QuatroSpect. Door het gebruik van het QuatroSpect-platform wordt het proces eenduidiger, transparanter, leuker en efficiënter. Teams krijgen via het platform op één plek toegang tot het Teamportret én de benodigde vervolgstappen in hun Teamplan en het Dashboard. Ze bereiken dit met een Way of Working die in de praktijk goed werkt.

Ook de volgende stap zetten?
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl of bel 06-10983933. Samen met UPD zetten we graag de volgende stap met jullie MBO-instelling.

Samen vooruit kijken – Hoe doen we dat met het strategisch plan?

Een aantal klantorganisaties staan weer voor een nieuwe strategische periode en zijn zich aan het beraden hoe ze dat willen doen. We merken dat er veel voorbereidingstijd nodig is om het proces neer te zetten, te organiseren met alle stakeholders en de resultaten uit de vorige strategische periode een goede plek te geven in dit proces. QuatroSpect begeleidt organisaties hierbij en/of geeft advies aan woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen hoe ze dit kunnen doen. Het is een kans om weer echt te horen wat er speelt en wat belangrijk is en en dit slim stroomlijnen is de uitdaging. Uitgangspunten in onze werkwijze zijn:

 • Een routekaart waarin per stap duidelijk wordt waar interne en externe stakeholders een plek hebben – tijdigheid en duidelijkheid voorop met de participatieladder
 • Het gebruiken van een bondige analyse van de huidige situatie – de voorbeschouwing kost maximaal 10% van de tijd
 • Het samen neerzetten van een bondige strategiekaart met speerpunten en resultaten – dat zijn er nooit meer dan vier
 • Het met de organisatie opstellen van een meerjarenplan – dat zo duidelijk en herkenbaar is dat het goed ‘vertaalbaar’ is naar locatie- of afdelingsplannen.

We gebruiken onderdelen van ons platform om in korte tijd veel en gericht input op te halen bij elke stap in de routekaart die de organisatie dan kan gebruiken voor de volgende stap. Bovendien ervaren klanten dat de betrokkenheid bij en de herkenbaarheid van de uitkomst groot is. En dat is al de helft van het succes! Hieronder staat onze routekaart die we met allerlei instrumentarium op maat ondersteunen.

Hulp of advies nodig? 
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl

Vooruit kijken – is ook executiekracht organiseren

En dan is het er! Het strategisch plan. Wat is het weer mooi geworden! En wat hebben er weer veel collega’s en partners aan bijgedragen. Aan elke afdeling de opdracht om haar eigen jaarplan hierop te baseren. En dat blijkt in de praktijk nog best lastig te zijn. Dat is ook best een grote stap, van een vierjarig organisatieplan naar een jaarplan op directieniveau. En dan hebben we het nog niet over teamplannen en resultaten. En de tijd en energie dit het vaak kost.

We helpen jullie graag om deze verbinding in de plannen slim te organiseren. Wij hebben voor jullie sector handige hulpmiddelen klaarstaan om hiermee aan de slag te gaan en er zeker van te zijn dat je plannen op elk niveau verbonden zijn in zowel de speerpunten als de resultaten. Dan wordt het ook makkelijker volgen en sturen gedurende het jaar. We hebben daar veel goede voorbeelden van. Ga naar https://www.quatrospect.nl/praktijkmbo/

Wil je weten hoe we jou kunnen faciliteren?
Neem dan contact op met liesbethcluistra@quatrospect.nl

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer gezamenlijke waardecreatie en minder bureaucratie. Dit doen we met een eigentijdse Way of Working in combinatie met een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties op zo’n manier dat ze daar zelf duurzaam mee verder kunnen.
Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp