Copy
View this email in your browser

#4, Winterbrief 2022

Vorig jaar zaten we nog midden in de Coronadip. En nu staat de kerstboom vroeger dan ooit. Niet in de laatste plaats doordat Kerst het Sinterklaasfeest naar de achtergrond heeft gedrongen. Ja, ook tradities moeten eraan geloven. Ze verdwijnen of veranderen en er komen nieuwe voor terug. Sommige mensen houden graag tradities vast vanwege prachtig opgebouwde herinneringen en anderen bouwen juist graag nieuwe gewoonten en herinneringen op. En zo is het ook in organisaties. Hoe kunnen we het mooie van het oude en het spannende van het nieuwe in harmonie met elkaar te verbinden? Dat vraagt nieuwsgierigheid naar de ander en leergierigheid met elkaar. Samen anders kijken, denken, doen en zijn. Al het goede komt in vieren. 

Het nieuwe jaar – wat doe ik?!

Elke sector heeft zo zijn patronen om terug en vooruit te kijken. In onderwijs gebeurt dat tegen de zomer, voor de start van het nieuwe schooljaar; in andere sectoren traditioneel vaak in de herfst. 
Het nieuwe jaar is wel spannend door de stijgende kosten en onzekerheid. We zitten er niet warmpjes bij en in de manier van werken is ook het een en ander veranderd. Elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken is niet vanzelfsprekend meer. Als leidinggevende doe je van alles om toch die verbinding en gemeenschap te creëren. Wat helpt daarbij? Stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Wat heeft ons zo gebracht waar we nu staan? Wat heeft ons geholpen en wat heeft ons belemmerd?

  • Wat maakt dat collega’s, klanten en stakeholders bij ons blijven? Weten we dat echt? En zitten daar grote verschillen tussen?

  • Wat hebben we als organisatie (onderdeel) echt nodig om volgend jaar het verschil te maken? En wie hebben we dat gevraagd?

  • Wat kan ík doen zodat mijn medewerkers samenwerken aan de goede dingen? Wat kan ik stimuleren en wat kan ik loslaten?

Een spiegel helpt. Gewoon eens bellen
Wij helpen leidinggevenden om zichzelf te spiegelen. We stellen hen een aantal vragen en helpen hen om een volgende stap te zetten in hun rol. We gebruiken hun context, hun casus en hun competenties om te reflecteren en vanuit dilemma’s naar nieuwe handvatten te komen. Wil je laagdrempelig hierover eens het gesprek aangaan? Neem dan contact op met yttjevisser@quatrospect.nl

Wat een cadeau – ga eens in gesprek met je klanten

QuatroSpect wil van strategie tot operatie stevige waarde toevoegen aan haar klanten in de sectoren onderwijs, woningcorporatie, zorg en welzijn door onze gecombineerde dienstverlening van advisering en gebruik van het cloudplatform. Met als belangrijk doel om samen werken aan wat ertoe doet eenvoudiger en leuker te maken.

Op ons eigen cloudplatform hebben we het het canvasmodel gebruikt om dit verder uit te werken. Practice what you preach. Hoog tijd om weer eens het gesprek te voeren met een aantal klanten, dit keer uit de onderwijssector. Wij vroegen hogeschool Saxion, hogeschool iPabo, ROC Midden Nederland en Edin, een opleider voor de tandartspraktijk. En wat bleek? Elke klant was zeer bereid om dat gesprek te voeren.

‘‘Nieuwsgierigheid is essentieel voor vooruitgang.’’

Simon Sinek
auteur en spreker (1973 - )

De thema’s waarop deze klanten met ons samenwerkten waren Kwaliteit en continu verbeteren met je stakeholders, een heldere en werkbare PDCA cyclus, Programmamanagement Kwaliteitsafspraken en Strategie-executie.

Al deze klanten hebben met verve de kwaliteitstoets doorstaan. Vanuit de visitatie en inspectie kwamen veel lovende woorden over de aanpak die ze samen met ons hebben doorlopen en hoe goed zij hun kwaliteitszorg hebben georganiseerd. Daarnaast is het programmamanagement zeer goed beoordeeld door de externe commissie. Dat is alvast mooi.

Wij waren nieuwsgierig naar wat de klanten, ook na een tijd, nog deden en hoe ze keken naar onze aanpak, wat daarin goed was en wat we nog beter kunnen doen met het oog op de toekomst. 
Alle vier de organisaties werken allemaal nog met de opbrengsten van onze begeleiding. We hebben dus een duurzame oplossing kunnen neerzetten. Daar doe je het voor!

Uit alle gesprekken kwamen de volgende ervaringen naar voren – we noemen er een paar:

  • Het advies en de begeleiding is verfrissend, houdt ons scherp, brengt structuur en houdt de kern vast op de inhoud en het proces

  • De combinatie tussen advies en platform zorgt voor een duurzame ontwikkeling volgens de PDCA gedachte en maakt samenwerking met stakeholders onderdeel van de ontwikkeling

  • Het platform heeft een passende inhoud en taal waardoor het gebruik van de diverse onderdelen de kwaliteit van de resultaten verhoogt en aantrekkelijk is om mee te werken

  • De aanpak is erop gericht om met plezier en trots te laten zien hoe je de dingen doet en goed kunt doen.

Om het platform van QuatroSpect de standaard van de onderwijssector te maken mogen we stappen van voor doen – mee doen – zelf doen nog steviger neerzetten en versnellen. Een mooie uitdaging voor de komende tijd.

Dank jullie wel voor jullie feedback en meedenken.

Wil je meer weten over duurzame ontwikkeling van jouw team of organisatie?
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl of theovankoningsveld@quatrospect.nl

Rijnlands denken en werken – kansengelijkheid in de Rotterdamse regio 

In de zomerbrief spraken we over een klantorganisatie in de regio Rotterdam die streeft naar kansengelijkheid voor elk kind van 0-18 jaar. Om deze kinderen en hun ouders te bereiken en te begeleiden draaien er diverse programma’s en worden er samen met stakeholders en onderzoekers proeftuinen opgezet om deze doelgroepen steeds beter van dienst te zijn. Gezien de grote vraag en het succes wil de organisatie zich verder doorontwikkelen in de volgende strategische periode van 2023-2026. Quatrospect begeleidt deze bevlogen organisatie op weg naar Rijnlands denken en organiseren.

Voor de zomer hebben we vijf stappen samen met het managementteam doorlopen in vijf compacte sessies om zo dit besturingsmodel verder vorm te geven.

Na de zomer zijn teams gemaakt die per 2023 thematisch samenwerken en geschoold en gecoacht worden op hun rol. Ook is gewerkt aan de strategie met vier speerpunten; en als ontwikkelingstraject voor de managers maken we met het managementteam de vertaling daarvan naar ambities van de verschillende organisatie onderdelen. De drie onderdelen van het traject staan hieronder. Hoe we verder gaan met deze ontwikkeling, daarover lees je volgend jaar meer.

Wil je ook echt Rijnlands denken en werken?
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl of liesbethcluistra@quatrospect.nl

Afscheid van Hedy van den Berk – bevlogen lid Raad van Advies

We namen in oktober afscheid van Hedy van den Berk, bestuurder bij Havensteder. Bij de oprichting van de Raad van advies in 2017 wilden wij Hedy heel graag in onze Raad van Advies. Belangrijkste opdracht voor onszelf: een raad die zich uitspreekt met mensen van wie je weet wat je aan hen hebt. Dit werden Hedy van den Berk, Trudy Prins en Roel Steenbeek. Betrokken mensen die de missie van QuatroSpect onderschrijven: ondersteunen en ontwikkelen van de publieke sector met een innovatieve, praktische en een digitale aanpak van strategie tot operatie.  

Hedy van den Berk aan het woord: 

‘Sturing in publieke organisaties, hoe doe je dat en hoe maken we dat gemakkelijk en toepasbaar. Geweldig om met collega’s uit andere sectoren daar een bijdrage aan te leveren, in deze adviesrol bij Quatrospect. Mooie organisatie met hele kundige mensen aan het roer’.

En dat heeft goed uitgepakt. Hedy is ondernemend, nieuwsgierig, concreet, to the point en resultaatgericht. Precies wat we nodig hadden. Daarnaast is en blijft ze benaderbaar en een heel prettig gezelschap. Hedy, bedankt voor alle goede gesprekken, de waardevolle tips, het vertrouwen en de steun die wij hebben mogen ervaren. Onze samenwerking in deze raad is voorbij, maar onze samenwerking in de sectoren en op andere plekken niet.  Het ga je goed met alles wat je doet!

Onze wens voor 2023 aan jou

Wat achter je ligt en wat voor je ligt, is niets bij wat je in je hebt.

Dat vertrouwen wensen we een ieder toe.

We bedanken alle opdrachtgevers en jou ook voor hun vertrouwen in QuatroSpect.
Van harte zien we uit naar een jaar waarin je vanuit vakmanschap, vertrouwen en verbinding je werk durft vast te pakken én los te laten, met voldoende ruimte en rust voor een gemeenschappelijke dialoog.
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp