Copy
View this email in your browser

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

ALLES IS ANDERS DAN HET WAS – IN JE CORPORATIE

Een nieuwe werkelijkheid – corona is nog niet voorbij in mei

We leven in een nieuwe werkelijkheid waarin we overvallen zijn door het coronavirus dat onze maatschappij en onze economie momenteel ontwricht. Corona is nog niet voorbij in mei. Deze situatie vraagt om anders te kijken, te denken en te werken. We hebben onze handen ineen geslagen om samen met onze netwerkpartners er te zíjn voor bewoners met aandacht, hulp en bijstand. Op afstand omdat het moet én dichtbij, in de buurt waar het kan met de dagelijkse nood en aandacht. Want deze verbinding is cruciaal.

In crisis – stap voor stap met praktische wijsheid handelen

De afgelopen periode zijn we zeer uitgedaagd om nieuwe wegen in te slaan om de kernprocessen overeind te houden. Er is een beroep gedaan op onze creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit. En wat een mooie initiatieven nemen corporaties zelf en met anderen om er, misschien wel juist nu, te zijn voor de bewoners. Omdat we niet precies weten hoe het verloop zal zijn, bekijken we het samen stap voor stap. Dit vraagt ook om een stapsgewijze aanpak waarin we van een crisis aanpak naar een meer constante aanpak gaan, van business unusual naar business as usual. Wat kunnen we vasthouden en meenemen naar straks?

Elke stap – is er één

De vraag verandert (hopelijk) de komende zes maanden van ‘wat moeten we’ naar ‘wat kunnen we’ naar ‘wat willen we’? We hebben de afgelopen weken al gezien dat we ‘aan de lijn’, online, digitaal en met samenwerking en nieuwe technologie al een stukje kunnen opvangen. De verwachting is dat dit doorzet en ook zijn plek vindt in de nieuwe situatie. Op weg naar een nieuwe cadans, een nieuwe kans.

Elke stap – nieuwe vragen

We hebben onderzocht dat corporaties nu vier kernvragen hebben voor de komende periode. Deze vragen nemen wij als vertrekpunt voor onze begeleiding en ondersteuning. Want wij willen ook ons steentje bijdragen vanuit ons hart voor corporaties en haar bewoners. We richten ons daarbij op de periode na mei, de periode waarin we vanuit de gezondheidscrisis weer meer ruimte krijgen om de volgende stap te zetten naar de toekomst.

Bij elke vraag – een eigentijdse oplossing

Om je als team, directie of Bestuur de komende tijd zo goed mogelijk aan te passen aan de huidige mogelijkheden en je tegelijkertijd voor te bereiden op de periode hierna, helpen we je graag. Immers huurders, jong en oud, alleenstaanden, gezinnen en kwetsbare huurders hebben ‘een thuis’ nodig. En een sociale omgeving waar zij zich veilig en (h)erkend voelen en een plek waar ze zich kunnen redden, eventueel met wat hulp en aandacht. 

Daar ís en blíjft iedereen bij nodig: huurders, professionals en management van je corporatie, (vrijwilligers in) de buurt, mantelzorg en het plaatselijke en/of regionale netwerk. Dit samenspel creëren we, in verbinding met elkaar én waar nodig digitaal. En op zo’n manier dat we de vier kernwaarden die we in crisis hebben toegepast behouden en verdiepen in de nieuwe situatie.

WAT STAAT JE TE DOEN?

De vier oplossingen op een rijtje.

1. Lessons learned in beeld – goede ervaringen laten landen

We hebben veel ontdekt, geleerd en ervaren, moeilijke dingen en dingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Kijk om je heen. Geniet van wat ‘staat’ en stimuleer je zelf en elkaar te het goede daarvan vast te houden. We faciliteren jullie organisatie en jullie netwerk om dit samen met elkaar op te halen en in beeld te brengen. Dit gaat op een speelse en gerichte manier, in een grote groep van betrokken spelers via een digitale SPRINT. Om dit mee te nemen naar je nieuwe agenda en hier verder concrete afspraken over te maken. Het is nu de tijd om van experimenten te leren en dit te borgen voor de toekomst. 

2. De digitale dialoog – een kans om je bewoners blijvend te betrekken 

Nu is het de tijd om in contact te blijven met de bewoners en het netwerk. Welke maatregelen die je de afgelopen periode hebt genomen moeten worden doorgezet en wat werkt wel en wat niet? Ook zijn de situatie en de prioriteiten in de wijk, buurt of regio mogelijk dusdanig veranderd dat je wilt anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. We denken met jullie mee en faciliteren de betrokkenheid van de bewoners via de ‘digitale dialoog’. Zo ontdek je samen wat de best en bad practices zijn en met welke scenario’s je rekening moet houden in de komende jaaragenda. 

3. Praktische routekaart – samen sprinten naar 2021 

Na deze tijd weer een andere tijd. Een tijd waarin de gevormde of verstevigde netwerken nodig blijven. Vanuit deze relevantie willen jullie ongetwijfeld bezien wat de komende periode nog moet, nog kan en nog beter of anders kan. Om de afspraken snel en goed helder te krijgen, geven we jullie een digitaal zetje. We vragen betrokken professionals in je corporatie en vertegenwoordigers van je netwerkpartners vooraf over een aantal vragen na te denken zodat het ‘gesprek over wat nu, nog en straks’ op de kern en beknopt gevoerd kan worden. Tenslotte is een goede voorbereiding het halve werk en vragen we iedereen de tijd en aandacht te richten op de meest belangrijke dingen. En deze manier levert een praktische routekaart met gezamenlijke focus en houvast tot 2021.

4. Samen klaar voor het nieuwe jaar – het nieuwe normaal is meer digitaal

We staan allemaal weer rond de zomer aan de lat om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Wellicht staat je hoofd er nog niet naar, begrijpelijk. En tegelijkertijd wil je wel samen afspraken maken over het nieuwe jaar, maar dit in deze situatie veel sneller en eenvoudiger of gewoon ánders doen. En bovendien zal je corporatie ook veel meer digitaal moeten doen. Dat ben je inmiddels gewend en dit zetten we door! Wij hebben alles voor je klaarstaan, omdat wij al langer ervaren dat het maken van een plan meer in digitale co-creatie kan en met onze bouwstenen ook nog leidt tot een aansprekende en praktische agenda. Wij nodigen je uit samen je jaarkaart te maken en het hele jaar door te volgen. Een nieuwe vorm – snel en simpel SPRINTEN – die zomaar gewoon kan worden.

Op ideeën gebracht voor wat je te doen staat? Of wil je meteen samen aan de slag? Dat kan!

We zorgen dat je binnen een dag op ons online samenwerkingsplatform met elkaar aan de slag kunt. En we helpen je ook inhoudelijk op weg om de goede vragen met elkaar te beantwoorden en de online dialoog te begeleiden. Zodat jullie je kunnen concentreren op wat nu nodig is en jullie ‘ontzorgd’ worden in waar wij goed in zijn. 


Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl of bel 070-2201940 / 06-10983933. Voor meer informatie zie https://www.quatrospect.nl/praktijkcorporatie/. Of bekijk eens de animatie: www.quatrospect.nl/animatie
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp