Copy
View this email in your browser

#1, Lentebrief 2020

Joepie, de lente komt eraan! Gooi die ramen en deuren maar open, laat de zon binnen. Tijd voor een beetje frisse lucht en verbinding met de buitenwereld. Erop uit! Dat dachten we…. voordat we allemaal overvallen werden door de oproep voor sociale onthouding door het heersende coronavirus dat onze maatschappij en onze economie momenteel ontwricht. En deze situatie vraagt van ons om anders te kijken, te denken en te werken.

Onze Lentebrief lag klaar en gaat over betrokkenheid, als een van de bouwstenen om samen het verschil te maken. Het is nu meer dan belangrijk om betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar hoog in het vaandel te houden. En tegelijkertijd slim na te denken over hoe je dit op afstand kunt doen. Daarom hebben we besloten je toch deze lentebrief te sturen. Laat deze lentebrief een kleine lentebries zijn…


In 2019 stonden verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vereenvoudiging centraal. Vier V’s die in een combinatie van ‘harde en zachte’ factoren in de praktijk het verschil maken voor je werkresultaat én je werkgeluk. In deze onverwachte situatie zijn dit belangrijke kernwaarden om het werk te doen. Het begint bij noodgedwongen keuzes maken, het maken van goede afspraken met elkaar, vertrouwen hebben in elkaar en in jezelf en je eigen verantwoordelijkheid nemen om zaken voor elkaar te brengen. Dit jaar nemen we je mee naar vier bouwstenen die er samen aan bijdragen dat ambities en doelen praktijk worden.

Een andere situatie – op afstand betrokken

De komende weken vragen veel wijsheid van ons om dát te doen wat nodig is binnen de gegeven mogelijkheden. Alle kernprocessen in zorg, onderwijs en wonen worden op de proef gesteld. Er wordt een groot beroep gedaan op de mensen die daarbij betrokken zijn. Zij maken inschattingen, moeten inventieve oplossingen zoeken en toch de noodzakelijke kwaliteit blijven leveren. Wij waarderen hun doorzettingsvermogen en hun passie om het goede te doen.

Onze passie is om hierin mee te denken en dit zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Omdat ook wij werken vanuit de vier V’s: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, in verbinding blijven en vereenvoudiging doorvoeren. Wij zijn op afroep beschikbaar om met jullie mee te denken en om jullie te ondersteunen en reiken jullie graag onze expertise en instrumentarium aan. 

Allemaal digitaal – omdat het moet

Op deze manier kunnen collega’s onderling en met hun stakeholders, helemaal digitaal op eigen tijd en plaats, toch in korte tijd samen een noodzakelijk project of programma opzetten en met behulp van ons platform een afgewogen dialoog voeren. Dan gebruiken we allemaal onze kostbare tijd goed en gaan tegelijkertijd een stapje verder in digitaal samen werken. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Neem gerust contact met ons op via 070-2201940 of 06-10983933 of stuur een email naar info@quatrospect.nl.

Meer betrokkenheid – maak het gewoon

Nu gaat het er echt om. Wat is onze bedoeling, onze maatschappelijke opdracht van de organisatie. Waar staan we voor en waar gaan we voor? In normale situaties is dit al een zoektocht, bij je zelf, bij de organisatie of bij je stakeholders. En nu zeker. Hoe dan ook, het start met goed kijken, goed luisteren en een goed samenspel creëren. Zonder vooroordelen en zonder al vooraf in te vullen voor die ander. Om te wíllen weten wat er speelt, wat de behoefte is en wat echt nodig is nu op te pakken. En dat is nou net waar nog veel op te winnen is. Waar kun je beginnen?

Stel jezelf en je team bijvoorbeeld de volgende vragen als het gaat over betrokkenheid:

  • Hoe graag wil ik in contact komen met mijn stakeholders?
  • Weet ik wat zij écht belangrijk vinden en wat doe ik daarmee?
  • Wat doe ik om betrokkenheid te tonen aan mijn collega’s?
  • Wat belemmert mij om iets meer van mezelf te laten zien?
Goed kijken, goed luisteren en echt zien.

Ons motto is: met betrokkenheid bereik je meer

Of andersom: zonder betrokkenheid bereik je weinig. Immers als er geen passie is om ergens aan bij te dragen, geen rol voor je is weggelegd of er geen belang is bij het onderwerp, gebeurt er niets. Mensen moeten ‘gaan verzitten’ als het over een onderwerp gaat dat hen raakt. ‘Welbegrepen eigen belang’ is heel natuurlijk. En om dát goed te kanaliseren, daar helpen we je organisatie mee. 

We brengen daarbij twee aspecten in: tijdige betrokkenheid ‘aan de voorkant’ (wil je het écht weten) en, zonder veel poespas, het goede gesprek agenderen (wat móet je weten). We helpen je organisatie de goede mindset te creëren en het betrekken van interne en externe stakeholders eenvoudig in te bouwen in je jaarkalender. Daar hoort het thuis.


Betrokkenheid begint met begrip. Snappen hoe de werkelijkheid van de ander er uit ziet. Maar doorvoor moet je eerst je oogkleppen afdoen.
Aad van den Heuvel, Nederlands journalist, schrijver en programmamaker

Betrokkenheid is – organiseren van aandacht

In de praktijk komen we in het kader van betrokkenheid organiseren vaak de volgende situaties tegen:

  • We stemmen ons jaarplan bewust in het MT af, en toch krijgen we het niet tussen de oren
  • Als ik de ruimte geef aan mijn teams, dan krijg ik te veel uiteenlopende kwaliteit terug
  • Wij doen ons best om stakeholders te betrekken, maar we krijgen te weinig respons en bereiken een deel gewoonweg niet
  • We moeten al zoveel doen, en betrokkenheid kost tijd, doorlooptijd en veel organisatie, dat laten we dan toch een beetje lopen.

Herken je deze situaties? Wij wel. En daarom helpen wij je graag op weg om het eens anders te doen en beweging en levendige interactie te creëren op diverse onderwerpen. Onze ervaringen en expertise zetten we in om de onderwerpen praktisch en inhoudelijk handen en voeten te geven. Met behulp van ons digitale platform bereiken we bovendien veel mensen die willen meedoen. En meedoen= betrekken. In ons geval is dit samen een SPRINTJE trekken.

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit kan? Geef je grootste uitdaging aan ons door en wij gaan met je op zoek naar het antwoord. Stuur een mail naar info@quatrospect.nl of neem contact met ons op via 070-2201940, 06-10983933. 

Iedereen doet mee – internetters en internieters

Veel organisaties zijn hard op weg met digitalisering. Processen, systemen, interactie met stakeholders en onderling, binnen de organisatie. Allemaal digitaal is het devies en liefst nu. Toch is er ook een groep die niet of niet direct mee kan komen. Hoe bereik je bijvoorbeeld de huurder of mantelzorger die niet digitaal vaardig is? Dit vraagt om een participatie strategie waar een mix van interventies nodig is. En groeien gaat ook in fasen, dus een gefaseerde aanpak helpt. 

We helpen je om de juiste interventies te kiezen die past bij de volgende stap in ontwikkeling. 
In onze aanpak gebruiken we een mix van digitaal en dialoog. En we werken thema’s uit die actueel en relevant zijn.

We organiseren een gerichte SPRINT met (een deel van de) doelgroep, die deels op het online platform en deels face to face plaatsvindt, zodat we internetters en internieters bereiken. Door de online technologie is een bredere betrokkenheid mogelijk met een robuuste opbrengst. Tegelijkertijd zorgt deze werkwijze ervoor dat deelnemers elkaars bijdrage anoniem kunnen blijven zien op het platform en elkaar ontmoeten. In die combinatie vindt verdieping in de dialoog plaats wat een stimulerend effect op de groep heeft, op de kwaliteit van de dialoog en de resultaten. 

Heb je interesse?
Neem dan contact op met ons via info@quatrospect.nl. Of ga naar een van de sectorpagina’s op onze website. Zie ook www.quatrospect.nl/klanten-en-sectoren/

Leren is – elke dag een beetje beter

Om van elkaar te leren en te stimuleren om gebruik te maken van innovaties en goede ervaringen van elkaar, zijn er verschillende leernetwerken in de (semi)publieke sector actief. QuatroSpect begeleidt een werkgroep in de corporatiesector waar we op zoek zijn naar maximale en digitale betrokkenheid van interne en externe stakeholders. We hebben een aantal succesfactoren geformuleerd voor strategie-executie en participatie. Die delen we graag met je. En we vragen jou na te denken over wat in jouw organisatie al heel goed gaat en wat echt beter kan. Meld het ons!

Als het doorgaat dan vertellen we er meer over op het Databedreven Digital Event voor woningcorporaties op 12 mei 2020. Dit zal mogelijk plaatsvinden in de vorm van een Webinar. We laten je alvast kennismaken met het Digitale Huis. Een huis waar alle stakeholders zich thuis voelen.

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer gezamenlijke waarde creatie en minder bureaucratie. Dit doen we met een eigen advies aanpak en een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties zich te ontwikkelen met onze aanpak en op een manier dat ze daar zelf mee verder kunnen. 
Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.

Interesse om je bij ons aan te sluiten?
Wij zoeken ondernemende adviseurs die zelfstandig projecten kunnen uitvoeren en klantrelaties kunnen beheren en ontwikkelen. Je hebt hart voor de publieke zaak en het adviesvak. Je brengt resultaatgerichtheid mee en daagt jezelf en anderen uit om te blijven leren en nieuwe (digitale) oplossingen te zoeken die klanten verder brengen. Interesse? Neem contact op met Anita van der Wal via info@quatrospect.nl.
 
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp