Copy
View this email in your browser

#2, Zomerbrief 2019

De zomer is begonnen! Het is weer aanpoten om zaken rond te krijgen voor de vakantie… Is alles in de stijgers gezet om na de zomer samen een vliegende start te maken? In deze nieuwsbrief laten we je zien hoe belangrijk het is een gezamenlijk vertrekpunt te hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Een gedeeld verhaal. Hoe normaal is dat!? Anders kijken, denken, werken en anders zijn. In het onderwijs, wonen en de zorg. Al het goede komt in vieren.

Verbinding – is normaal

Dit jaar nemen we je mee naar vier V’s die in een combinatie van ‘harde en zachte’ factoren in de praktijk het verschil maken voor je werkresultaat én je werkgeluk. In de vorige nieuwsbrief stond Vereenvoudiging centraal: haal obstakels, versnippering en verspilling weg. Eenvoud is essentieel in alles. Is dat al een beetje gelukt?

Verbinding is het nieuwe normaal. Tenminste zo lijkt het. Verbinding in hoofd, hart en handen én met je collega’s is nodig om samen te zorgen voor een goed draaiende organisatie. Dat begint met elkaar leren opzoeken en leren kennen, nieuwsgierig zijn wat die ander beweegt, weet, wil en kan. En binnenkort komen er wellicht weer nieuwe collega’s bij. Investeren in samenwerken loont, omdat verschillende perspectieven en verschillende talenten vaak krachtige resultaten opleveren. Samen kun je het verschil maken. Met hoofd, hart en handen.

Als team ben je daarnaast ook onderdeel van de organisatie en van de omgeving, waarin je samen met je klanten, partners en alle belanghebbenden functioneert. Deze verschillende kringen van samen werken moeten vorm gegeven worden om de verbinding te creëren en wensen en ambities af te stemmen. 

Stel jezelf en je team bijvoorbeeld de volgende vragen met steeds het klantbelang in gedachten:
 • Kan ik aangeven waar wij als team ‘voor staan en voor gaan’? En zeggen alle teamleden hetzelfde?
 • Is ons team in staat om haar eigen ambities waar te maken? Wat helpt en wat niet?
 • Sluit dit aan op wat mijn klanten nodig hebben? Met andere woorden: weet ik wat mijn klanten echt belangrijk vinden?
 • Weet ik wat mijn team bijdraagt aan het grotere geheel, de ambitie van de organisatie? En ziet de rest van de organisatie wat mijn team bijdraagt?
Ons motto is: één verhaal is genoeg. We helpen jou en je organisatie om dat verhaal op te bouwen. Elk organisatieniveau en elk onderdeel heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en bijdrage. En ieder team of onderdeel heeft zijn eigen beeld en eigen taal. We brengen dat op een eenvoudige manier bij elkaar door onze aanpak en ons veranderteam. Bovendien ondersteunen we met ons platform het creëren van learning communities die in SPRINTS samenwerken. Daarmee ontstaan krachtige verbindingen. De praktijk laat dit zien.
 

Van strategie naar praktijk – bouwstenen

In de praktijk krijgen we veel vragen die te maken hebben met dit thema en hoe dit vorm te geven is, zoals
 • Hoe krijgen we het goede gesprek met onze stakeholders over onze koers?
 • Hoe kunnen we onze strategie goed vertalen naar alle onderdelen van de organisatie?
 • Hoe krijgen we de strategie werkend en behapbaar in de verschillende jaren?
 • Hoe kunnen we onze review op onze strategie en plannen goed organiseren?
Onze klanten maken gebruik van de vier bouwstenen voor organisatie ontwikkeling die wij hanteren. Deze bouwstenen worden ingezet in de beleidscyclus, de jaarcyclus en de kwaliteitscyclus die we op het samenwerkingsplatform geoperationaliseerd hebben en tot de kern hebben teruggebracht. 
Onze bouwstenen zijn uitgewerkt met specifieke inhoud per sector en per organisatieniveau, zodat elke sector direct beschikt over een set aan instrumenten waarmee door mensen en teams, in alle samenstellingen, binnen en rond de organisatie gewerkt kan worden. Daarmee maken we strategie-executie wat makkelijker voor onze klanten terwijl tegelijkertijd de juiste verantwoording per sector is ingebakken.

Het overzicht van strategie-executie elementen ziet er als volgt uit (voorbeeld MBO-instelling).
Heb je interesse?
Nieuwsgierig geworden hoe onze aanpak eruit ziet? Vraag onze 10 punten op, waarin we onze veranderkundige principes voor strategie executie concreet hebben gemaakt. Stuur een mail naar info@quatrospect.nl of neem contact met ons op via 070-2201940, 06-10983933. 

Bepaal samen de ambities – de strategiekaart

Dit jaar belichten we elk kwartaal een manier om samen anders aan je ambities te werken. In de Lentebrief introduceerden we de Jaarplankaart, in deze brief de Strategiekaart, omdat het opstellen van een instellingsplan of ondernemingsplan voor veel organisaties weer op stapel staat. 

Onze strategiekaart heeft negen kernvragen rond drie thema’s:
 • Waar staan we voor?
 • Waar gaan we voor?
 • Waar blijkt dit uit?
Met deze vragen betrekken we interne en externe stakeholders bij het opstellen van de strategie. We organiseren dit eerst digitaal op de negen kernvragen en begeleiden dan een dialoogsessie. We voeren het goede gesprek met elkaar op basis van verschillen en overeenkomsten die eerder opgehaald zijn. Dit doen we aan de hand van een ruit met kernpunten ter verdieping. Op deze manier kan in twee weken een robuuste betrokkenheid en (mede)zeggenschap worden georganiseerd met veel minder tijdsbeslag van de organisatie.
 
Zet je organisatie eens anders op de kaart!
Diverse organisaties hebben inmiddels kennisgemaakt met deze strategiekaart. Wil je je laten inspireren door de ervaringen van anderen? Laat het ons weten via info@quatrospect.nl. Wij kunnen je voorbeelden laten zien of in contact brengen met anderen.

Leren is ontmoeten – de klant vertelt zijn verhaal


De afgelopen maanden hebben klanten hun verhaal verteld op congressen die voor hun sector zijn georganiseerd. We nemen je mee naar het CVI congres van dit jaar waar de MBO instelling Nordwin haar ervaring deelde met de QuatroSpect aanpak, waarmee zij is begonnen onder de titel Strategisch samenwerken aan meer kwaliteit en minder bureaucratie. Er werd aangegeven hoe je de strategie verankert in de hele organisatie door collega’s op een vernieuwende en eenvoudige manier samen te laten werken aan de vertaling daarvan in directie-, locatie- en teamplannen. 

Nordwin wilde graag kennismaken met de SPRINT aanpak waarin het hele team meedoet om hun eigen plan te maken, van directieteam tot opleidingsteam. De school wil bovendien de plannen ‘van bestuur tot professionals’ met elkaar verbinden en steeds verder operationaliseren in de ‘taal van het team’ dat ermee werkt. Tot slot wil Nordwin een aantal keuzes maken waaraan resultaten worden verbonden. De aangereikte structuur en MBO inhoud op het platform voorziet daarin. Voorafgaand aan de teamplannen konden teams aan de hand van een set kernvragen met elkaar een complete foto maken van onderwijs en kwaliteit volgens het inspectiekader die meegenomen werd als input voor de jaarplankaart en de dashboardkaart. 
Meer weten over strategie-executie en kwaliteit?
QuatroSpect helpt Onderwijsinstellingen om zich continu te verbeteren en te ontwikkelen en daarmee inspectie- of accreditatieproef te zijn. Zo hebben wij een routekaart voor MBO- en HBO instellingen ontwikkeld om de kwaliteitsagenda respectievelijk de kwaliteitsafspraken voor iedereen werkbaar te maken en de voortgang en ontwikkeling op een eenvoudige manier te volgen en te communiceren. Dit, inclusief het betrekken van medezeggenschapsraden. Zie voor meer informatie www.quatrospect.nl/mbo of www.quatrospect.nl/hbo en www.mbokwaliteitsplatform.nl

Strategie-executie – de corporatie van de toekomst


Op 23 mei heeft het congres Werken met Digitalisering plaatsgevonden, waar QuatroSpect zich presenteerde als kennispartner van CorporatieNL met haar innovatieve aanpak en cloud platform om sturing en verantwoording verder te verbeteren. QuatroSpect helpt, om op basis van de operationele kengetallen en verantwoording, de sturing en kwaliteitscyclus te managen, te monitoren en te rapporteren. Daarvoor zijn 10 principes voor minimaal sturen en maximale strategie-executie ontwikkeld. 
 
De oprichtster van QuatroSpect, Anita van der Wal, nam ter afsluiting deel aan het plenaire panel met onder andere Microsoft en de Universiteit Leiden om met de zaal te discussiëren over de invloed van digitalisering op corporaties en gemeenten en hun relatie met de belanghebbenden en hun partners. 
Meer weten of kennismaken?
Neem contact met ons op via info@quatrospect.nl of bezoek de volgende webpagina’s:
Voor corporaties: www.quatrospect.nl/corporatie en www.quatrospect.nl/praktijkcorporatie
Voor toezicht: www.quatrospect.nl/governance en www.quatrospect.nl/toezichtmetpassie

Strategie-executie, maar dan anders – geef je op!


Er is door CorporatieNL voor corporaties een werkgroep opgericht met als titel ‘Van strategie naar praktijk met maximale (mede)zeggenschap’, onder voorzitterschap van Anita van der Wal. Hieronder volgt een beknopte samenvatting.

De corporatie moet met veel stakeholders samenwerken, verbinden. Het ‘platform denken’ heeft daarbij zijn intrede gedaan. In de dialoog, van zeggenschap en medezeggenschap, komen vraag en antwoord bij elkaar. Om dit krachtig en efficiënt te organiseren en veranderingen soepel en snel te laten verlopen, zijn digitalisering en technologie belangrijke hulpmiddelen.
 
Hoe kunnen corporaties goed blijven inspelen op alle toekomstige vragen én het hart van de corporatie, goede huisvesting voor minder draagkrachtige bewoners, blijvend laten kloppen? Hoe kunnen we huurders en andere betrokkenen in en bij de corporatie uitnodigen hún hart te laat spreken in wat er voor hen toe doet? Een goede strategie én een goede vertaling en uitvoering daarvan zijn wezenlijk om dit te bereiken.

Zo met elkaar samenwerken vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. Daarvoor zullen we de denkkracht van de werkgroep gebruiken om slimme strategie-executie met maximale (mede)zeggenschap verdere uitwerking te geven.

De multidisciplinaire werkgroep zoekt nog enkele leden uit de corporatiewereld, adviespraktijk en de wetenschap. Kijk hier https://bit.ly/31k8c2R voor meer informatie of om je op te geven. De werkgroep start direct na de zomer, dus geef je snel op. Je kunt ons ook een email sturen of een vraag stellen, info@quatrospect.nl
 

QuatroSpect – doet het anders


QuatroSpect is een ander adviesbureau. Wij leren organisaties zich te ontwikkelen met onze 'viermaal-anders-filosofie' en streven ernaar om ze zo snel mogelijk zelfstandig te laten werken. QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.

Interesse om je bij ons aan te sluiten?
Wij zoeken ervaren adviseurs die sturing en verantwoording in scholen, woningcorporaties en zorginstellingen op een vernieuwende wijze willen vormgeven zodat er meer tijd en aandacht is voor dienstverlening aan de student, de huurder en de zorgvrager. Momenteel zijn we op zoek naar een adviseur voor de woningcorporaties. Neem contact op met Anita van der Wal via info@quatrospect.nl.
 QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2019 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp