Copy
View this email in your browser

ALLES IS ANDERS DAN HET WAS – IN JE SCHOOL

Een nieuwe werkelijkheid 

We leven in een nieuwe werkelijkheid waarin we overvallen zijn door het coronavirus dat onze maatschappij en onze economie momenteel ontwricht. De scholen zijn tot en met de meivakantie dicht. Deze situatie vraagt om anders te kijken, te denken en te werken. Een feit is dat we onze handen vol hebben om dat te doen wat nodig is. We hebben ons massaal digitaal en online ondergedompeld om met studenten, het werkveld en elkaar in contact te blijven. Want deze verbinding is cruciaal.

In crisis – stap voor stap met praktische wijsheid handelen

De afgelopen periode zijn we zeer uitgedaagd om nieuwe wegen in te slaan om de kernprocessen overeind te houden. Er is een beroep gedaan op onze creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit. Omdat we niet precies weten hoe het verloop zal zijn, bekijken we het samen stap voor stap. Dit vraagt ook om een stapsgewijze aanpak waarin we van een crisis aanpak naar een meer constante aanpak gaan, van business unusual naar business as usual.

Elke stap – is er één

De vraag verandert (hopelijk) de komende zes maanden van ‘wat moeten we’ naar ‘wat kunnen we’ naar ‘wat willen we’? We hebben de afgelopen weken al gezien dat we online, digitaal en met nieuwe technologie al een stukje kunnen opvangen. De verwachting is dat dit doorzet en ook zijn plek vindt in de nieuwe situatie. Op weg naar een nieuwe cadans, een nieuwe kans.

Elke stap – nieuwe vragen

We hebben onderzocht dat schoolorganisaties nu vier kernvragen aan de orde hebben voor de komende periode. Deze vragen nemen wij als vertrekpunt voor onze begeleiding en ondersteuning. We richten ons daarbij op de periode na april, de periode waarin online onderwijs, toetsing en examinering een feit is en de volgende stap gezet moet worden richting de toekomst.

Bij elke vraag – een eigentijdse oplossing

Om je als team, directie of CvB de komende tijd zo goed mogelijk aan te passen aan de huidige mogelijkheden en je tegelijkertijd voor te bereiden op en in het nieuwe schooljaar, helpen we je graag. Immers, de huidige en toekomstige studenten hebben onderwijs nodig en zij willen hun loopbaan zo goed mogelijk vormgeven. 

Daar ís en blíjft iedereen bij nodig: studenten, werkveld, professionals en management. En wij willen ook ons steentje bijdragen vanuit ons hart voor onderwijs. Dit samenspel creëren we, in verbinding met elkaar én digitaal. En op zo’n manier dat we de vier kernwaarden die we in crisis hebben toegepast behouden en verdiepen in de nieuwe situatie. 

WAT STAAT JE TE DOEN?

De vier oplossingen op een rijtje.

1. Lessons learned in beeld – goede ervaringen laten landen

We hebben veel ontdekt, geleerd en ervaren, moeilijke dingen en dingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Te genieten van wat ‘staat’ en je zelf en elkaar te stimuleren het goede daarvan vast te houden. We faciliteren jullie organisatie om dit samen met elkaar op te halen en in beeld te brengen. Dit gaat op een speelse en gerichte manier, in een grote groep van betrokken professionals van je directie of van een locatie via een digitale SPRINT. Om dit mee te nemen naar het nieuwe schooljaar en hier verder concrete afspraken over te maken. Het is nu de tijd om van experimenten te leren en dit te borgen voor de toekomst. 

2. Praktische routekaart – sprinten naar 1-9-2020

Er komt een moment dat een directie en de diverse teams samen moeten bezien wat ze komende vier maanden, tot het nieuwe schooljaar begint, nog wel en niet kunnen doen. Om de afspraken snel en goed helder te krijgen, geven we jullie een digitaal zetje. We vragen iedereen vooraf over een aantal vragen na te denken zodat (op afstand) het ‘teamgesprek’ op de kern en beknopt gevoerd kan worden. Tenslotte is een goede voorbereiding het halve werk en vragen we iedereen de tijd en aandacht te richten op de meest belangrijke dingen. En deze manier levert een praktische routekaart met gezamenlijke focus en houvast tot 1 september.

3. De digitale dialoog – een kans om studenten en werkveld te betrekken 

Nu is het de tijd om in contact te blijven met de studenten en het werkveld om te kijken. Welke maatregelen die je de afgelopen periode hebt genomen moeten worden doorgezet in het nieuwe schooljaar en wat werkt wel en wat niet? Ook zijn de situatie in je werkveld en de keuzes van studenten mogelijk dusdanig veranderd dat je wilt anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. We denken met jullie mee en faciliteren de betrokkenheid van de studenten en het werkveld via de ‘digitale dialoog’. Zo ontdek je samen wat de best en bad practices zijn en met welke scenario’s je rekening moet houden in het nieuwe schooljaar.

4. Samen klaar voor het nieuwe schooljaar – het nieuwe normaal is digitaal

We staan allemaal weer aan de lat om plannen te maken voor het nieuwe schooljaar. Wellicht staat je hoofd er nog niet naar, begrijpelijk. En tegelijkertijd wil je wel samen afspraken maken over het nieuwe jaar, maar dit in deze situatie veel sneller en eenvoudiger of gewoon ánders doen. En bovendien zul je als team of als directie ook veel meer digitaal moeten doen. Dat ben je inmiddels gewend en dit zetten we door! Wij hebben alles voor je klaarstaan, omdat wij al langer ervaren dat het maken van een plan meer in digitale co-creatie kan en met onze bouwstenen ook nog leidt tot een aansprekende en praktische agenda. Wij nodigen je uit samen je jaarkaart te maken en het hele jaar door te volgen. Een nieuwe vorm – snel en simpel SPRINTEN – die zomaar gewoon kan worden.

Op ideeën gebracht voor wat je te doen staat? Of wil je meteen samen aan de slag? Dat kan!

We zorgen dat je binnen een dag op ons online samenwerkingsplatform met elkaar aan de slag kunt. En we helpen je ook inhoudelijk op weg om de goede vragen met elkaar te beantwoorden en de online dialoog te begeleiden. Zodat jullie je kunnen concentreren op wat nu nodig is en jullie ‘ontzorgd’ worden in waar wij goed in zijn. Ook als je andere vragen hebt, bel of mail ons.

Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl of bel 070-2201940 / 06-10983933
Of bekijk eens de animatie: www.quatrospect.nl/animatie
 
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp