Copy
View this email in your browser

#2, Zomerbrief 2020

Een hiep, piep, hoera. De zomer is begonnen! Mooi weer in de lente, maar een stevige lentebries. We zijn gaan hollen of moesten stilstaan door het coronavirus, dat nog zijn sporen nalaat. Teams Online, Tegemoetkoming wel of niet en een Toespraak van Rutte in plaats van Terras, Tennis of Tent. Dat doet een groot beroep op ons de komende tijd waarin we onze weg weer moeten vinden. We nodigen je uit om in het nieuwe normaal juist anders te kijken, te denken, te werken en te zijn. We wensen je eerst een goede zomer en tot de volgende nieuwsbrief in september!

Meer ontwikkeling – met hoofd, hart en handen

In 2019 stonden verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vereenvoudiging centraal. Een combinatie van ‘harde en zachte’ factoren voor je werkresultaat én je werkgeluk. Dit jaar nemen we je mee naar vier bouwstenen om ambities om te zetten naar praktijk. De vorige keer ging het over betrokkenheid creëren en houden, er werd een enorm beroep gedaan op ieders goede wil en veerkracht. Deze keer gaat het over ontwikkeling. Wat kun je mogelijk maken en hoe doe je dat?!

Wat hebben we al veel creativiteit laten zien om in mogelijkheden te denken. En wat een solidariteit.
Hoe lang kunnen we dit volhouden, wat leren we hiervan en wie zijn onze vaandeldragers? Wie gedijt goed in het nieuwe samenwerken en wie heeft het moeilijk en een zetje nodig? Je hebt mensen die van structuur, voorspelbaarheid en vaste afspraken houden en mensen die in choas of onrust ineens floreren. Ze zijn er allemaal en houd je iedereen erbij? En hoe benut je het talent van iedereen? We hebben namelijk hoofd, hart en handen nodig. Dat begint bij jezelf kennen, jezelf uitdagen en respect hebben voor ieders bijdrage. Hoe doe jíj dat?

Stel jezelf en je team bijvoorbeeld de volgende vragen als het gaat over ontwikkeling:

 • Wat was het laatste half jaar mijn grootste uitdaging? En hoe heb ik het eraf gebracht?
 • Wat is de grootste verandering (in mijzelf) die ik heb doorgemaakt? En wat was de aanleiding?
 • Wat of wie heb ik nodig om mezelf verder te ontwikkelen? En zoek ik dit op?
 • Wat doe ik om de ontwikkeling van mijn organisatie mogelijk te maken of te versnellen? En ken ik mijn kracht en mijn valkuil? 

Ons motto is: wat je bent maakt wat je doet

Als je jezelf kent en jezelf bent, is dat authenticiteit. Je zult ook merken dat je niet goed ‘in je vel’ zit en niet het beste van je zelf kunt geven als dat te veel verschilt en je een rol speelt. Tegelijkertijd, en niet minder belangrijk, zijn de organisatie, de context en je netwerk mede bepalend of jij daar op je plek zit. Dus jouw ontwikkeling en jouw organisatie gaan echt hand in hand. Het is aan jou, of je nu bestuurder of professional bent, om regie te nemen over je ontwikkelpad. Je omgeving kan je daarbij helpen en op het spoor zetten. En het getuigt van sterkte als je keuzes maakt. De organisatie ontwikkelt zich namelijk en jij ook.

Van de ‘check up’ naar ‘de nieuwe tijd’ –  ontwikkel je mogelijkheden

Wij helpen jou en je organisatie om met slagkracht de noodzakelijke ontwikkeling in gang te zetten. In deze bijzondere tijd is ‘een check up’ zeker nodig van alles wat op stapel stond. Immers wat kan wel en wat moet anders? Misschien is een klein stapje genoeg of moet je juist transformeren. Waar kun je aan denken?

 • Het Wat. We kijken en denken mee over de toekomst van je organisatie (onderdeel), heel concreet via een strategisch venster of een routekaart. 
 • Het Hoe. We maken groei in leiderschap en professioneel handelen mogelijk met onze verander aanpak, waarbij we jullie stap voor stap begeleiden om effectief te zijn. 
 • Het Dat. We stimuleren mensen zoals jij om hun sterke punten voor het voetlicht te brengen in relatie tot anderen en de professionele dialoog daarvoor als instrument te gebruiken. 

We spiegelen op alle drie de aspecten. En daarin komen hoofd, hart en handen bij elkaar.
 

De ontwikkeling van de persoonlijkheid is het werkelijke doel van het menselijk leven.
Inayat Khan, Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927

Ontwikkelen is – KEI goed

In de praktijk komen we nu, in de coronatijd, in het kader van ontwikkeling vaak de volgende HOE vragen tegen:

 • Hoe kunnen we in deze hectische tijd waarin we op afstand van elkaar zijn toch samen vooruitkijken naar de rest van 2020? 
 • Hoe weet ik echt wat er leeft bij collega’s om mij heen over hoe ze zich voelen en wat ze (kunnen) doen? 
 • Hoe krijg ik zicht op wat er allemaal gebeurt, op wat nodig en mogelijk is en hoe geef ik sturing aan de noodzakelijke ontwikkeling? 
 • Hoe kan ik effectief leidinggeven aan deze nieuwe en steeds veranderende situatie en hoe creeër ik verandering die gewoon wordt?

Omdat we merken dat veel organisaties bovenstaande vragen hebben, hebben we een beknopt programma voor het najaar gemaakt. Kennis, Ervaring en Interventies (KEI) worden bij elkaar gebracht en geoefend in drie sessies waarin we jouw rol verbinden aan de Missie, de Mensen en de Mogelijkheden. Daarin reiken we gezamenlijk oplossingen en interventies aan voor actuele casuïstiek van deelnemers. 

Het is een life lab, in een frisse combinatie van online en ontmoeting, om samen te leren en te ontwikkelen als directeur of senior professional. Dit interactieve programma met een aantal kernvragen kent een intake en introductie, waarna deelnemers zich opgeven voor KEI programma. Je kunt dit programma met andere organisaties of met collega’s incompany volgen. We werken met kleine groepen van maximaal 8 personen zodat iedereen voldoende aan bod komt en van elkaar leert.

Interesse om mee te doen? Geef je alvast op voor de introductiebijeenkomst op vrijdag 18 september. Stuur een mail naar anitavanderwal@quatrospect.nl of neem contact met ons op voor meer informatie via 070-2201940, 06-10983933.

Onderwijs verandert – ben je voorbereid?!

Er is veel veranderd de afgelopen tijd. En ook voor de komende tijd komen vanzelfsprekendheden op losse schroeven te staan. Online en blended learning zal doorzetten, begeleiding aan studenten zal veranderen, didactiek krijgt een extra impuls en staf en lijn zullen nauwer samenwerken. In de beroepen van de nabije toekomst vindt een schifting plaats. En dus staan we voor keuzes in het portfolio van scholen. Ook zullen we onze kwaliteitszorg en -modellen anders inrichten en meer digitaal organiseren. En tot slot zullen we leren van ervaringen en continu willen verbeteren in deze nieuwe tijd. Wíj zijn voorbereid. En hoe?!

In dialoog over vier veranderingen – de onderwijsfoto

Maak samen digitaal online een Onderwijsfoto om in beeld te krijgen waar je sterke en ontwikkelpunten zitten. Bespreek dit in een dialoogsessie met je MT of in het directieteam van je school. Wij hebben de kernvragen per thema klaarstaan en jullie kunnen deze gebruiken of aanvullen. Wij begeleiden jullie om het gesprek hierover gericht samen aan te gaan en de keuzes voor de toekomst te maken. Je krijgt met onze expertise en onze aanpak een gedragen beeld en concrete handreikingen voor wat je te doen staat.

Wil je weten wat voor jou de next step is?
Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar anitavanderwal@quatrospect.nl of neem contact op via 06-10983933. Dan bespreken we samen wat de volgende stap is en kun je voorbeelden zien van hoe het kan werken. Lees ook onze routekaart Alles is Anders – in je school.

Woningcorporaties leren van elkaar – al het goede samenvoegen

Veel sectoren hebben leernetwerken en werkgroepen. QuatroSpect begeleidt een werkgroep in de corporatiesector waarvan de leden niet opnieuw het wiel wilden uitvinden, maar op zoek gingen naar een werkbare digitale oplossing op basis van goede ervaringen van deelnemers en deze gaan zij presenteren aan de sector. 

Digitalisering en Participatie – modern organiseren

Wij presenteren een bewezen En-En strategie die ervaringen uit de praktijk combineert. 
Hoe lokken we uit dat we samen met alle belanghebbenden het hart van de corporatie goed laten kloppen? In de aanpak betrekken we digitaal diverse groepen mensen bij het bedenken én realiseren van de speerpunten van de corporatie, op de korte en de lange termijn.

Op 26 juni kun je het webinar Digitalisering en Medezeggenschap volgen bij www.corporatienl.nl als sluitstuk van ‘de week van de databedrevenheid’. Lees ons blog en bekijk het webinar vanaf 26 juni 12.00 uur.

Meer weten?
Je kunt ook bij ons terecht voor meer informatie. Een online of inhouse workshop is natuurlijk ook mogelijk. Laat het ons weten! Voor een korte animatie zie www.quatrospect.nl/animatie of ga naar www.quatrospect.nl/praktijkcorporatie.

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer waardecreatie en moderner organiseren. Dit doen we met een eigen advies aanpak en een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties zich te ontwikkelen met onze aanpak en op een manier dat ze daar zelf mee verder kunnen. Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.

Interesse om je onze veranderaanpak te leren kennen?
Je bent een ondernemende senior professional die het prettig vindt om met een solide veranderaanpak te werken en andere adviseurs te ontmoeten in projecten. Je hebt hart voor de publieke zaak en het adviesvak en wilt graag je netwerk van dienst zijn. Je wilt resultaatgericht aan de slag en jezelf en anderen uitdagen om nieuwe (digitale) oplossingen in je veranderaanpak mee te nemen die klanten verder helpen. Interesse? Neem contact op met Anita van der Wal via anitavanderwal@quatrospect.nl.
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp