Copy
View this email in your browser

#2, Zomerbrief 2022

We bloeien weer een beetje op, zo vlak voor de zomer. We mogen weer met elkaar afspreken, feestjes vieren, vakanties plannen… en we hebben het weer lekker druk. Genieten toch?! De werkeloosheid is laag, de economie draait goed en we leven hier in vrede. Dat is zeker iets om te vieren. Tegelijkertijd is er druk op de woningmarkt, op de klimaatdoelen, op de energieprijzen en moeten we alle zeilen bijzetten om tweedeling in de maatschappij te keren. 
Het zijn twee kanten van de medaille. Hoe ga jij daar mee om? In deze nieuwsbrief nodigen we je GROEI te blijven zien en na te streven. De kracht van het EN/EN denken in het samenspel met je collega’s en je netwerk. In je kijken, je denken, je doen en in je zijn. Al het goede komt in vieren. 

En…. – maak er (g)een punt van

Mensen zijn verschillend en mensen denken en werken verschillend. Dat merken we elke dag. Collega’s die heel andere afwegingen maken in wat ze doen en hoe ze het doen. De een werkt makkelijk samen en deelt graag kennis, de ander werkt meer solo en gaat voor heel snel resultaat. En dan zijn er ook nog situaties waarin je het gevoel hebt dat je moet kiezen en dat collega’s dat ieder heel verschillend doen. Niet zelden ontstaan daar de misverstanden met elkaar. En gaat het schuren.

Bekende OF/OF situaties

  • Het lange termijn perspectief OF de korte termijn acties
  • De regels naleven OF oplossingen voor specifieke situaties 
  • Dingen nu zelf voor elkaar krijgen OF eerst draagvlak zoeken bij/met anderen
  • Liever in een keer goed OF met kleine stappen vooruit

Toch werk je samen in één organisatie of één team. Er zijn vaak meerdere oplossingen of wegen om iets te bereiken. Dus wat is jouw uitdaging? Ga eens in de schoenen van die ander staan. Draai je eens letterlijk om. Zou het ook anders kunnen? 

Gebruik casuïstiek om in je MT (dag) of in intervisie om elkaar te leren begrijpen. En je eigen oordeel uit te stellen en jouw denken en handelen in het grotere perspectief te plaatsen. We helpen je om meerdere gezichtspunten te leren zien en van daaruit samen het gewenste doel te bepalen of scherp te zetten. In een speelse werkvorm komen jullie samen tot de kern en kun je samen verder groeien. 

We laten je graag ervaren hoe dit werkt!
Neem contact op met yttjevisser@quatrospect.nl om jullie hierin te begeleiden.

Doorontwikkeling – durf te groeien

De afgelopen periode hebben we diverse vragen gekregen om organisaties en mensen te begeleiden bij hun verdere doorontwikkeling en professionalisering. We merken dat er veel behoefte bestaat om na een lange tijd Corona weer vooruit te kijken en aan ontwikkeling te werken. De beperking van wat kan en moet is eraf en we willen weer vooruit. We nemen je mee in een paar voorbeelden waarmee we je graag inspireren om na te denken over wat groei voor jou of voor je organisatie(onderdeel) betekent. 

GROEI – als professional op de arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar medewerkers, in veel beroepen. De vraag naar verkorte, flexibele en modulaire opleidingen neemt toe om snel in te kunnen spelen op de vraag. Gelukkig zijn er opleidingsinstituten die gerichte verkorte en versnelde beroepsopleidingen aanbieden op MBO niveau en die een doorlopende leerlijn neerzetten om de toekomstige beroepsprofessional tot leren en ontwikkelen te verleiden. 

QuatroSpect begeleidt opleidingsinstituten om de kwaliteit daarvan goed te borgen en te voldoen aan het inspectiekader. Onze Way of Working maakt dat we in korte tijd met jullie kernteam deze kwaliteit in beeld hebben en goed beslagen ten ijs komen tijdens de inspectie. Dit heeft bij alle organisaties en opleidingen geleid tot een zeer positief oordeel. Bovendien voorzien we deze organisaties naar hun eigen zeggen van een slimme digitale hulpstructuur voor het maken van plannen en resultaten en het monitoren van de voortgang daarvan

Deze beproefde aanpak zetten we ook in voor brancheorganisaties. Quatrospect is gevraagd om een kwaliteitskader voor de branche-erkenning voor tandartsassistent met de KNMT neer te zetten voor opleiders op dit vakgebied. 
In de zogenoemde ABC structuur worden toekomstig tandartsassistenten snel en degelijk opgeleid en kunnen na de A (basisopleiding) een vervolgopleiding doen om zich verder te ontwikkelen (B en C).
Over een poosje kunnen we de eerste erkende opleiders aan je melden!

Bron; https://www.edin.nl/media/j50azmsr/nt2108_06_10_abc.pdf

Wil je meer weten?
Neem contact op met Yttjevisser@quatrospect.nl of Anitavanderwal@quatrospect.nl.

GROEI – kansengelijkheid in de Rotterdamse regio

Een klantorganisatie in de regio Rotterdam streeft naar kansengelijkheid voor elk kind van 0-18 jaar.
Om deze kinderen en hun ouders te bereiken en te begeleiden draaien er diverse programma’s en worden er samen met onderzoekers uit het onderwijs proeftuinen opgezet om deze doelgroepen steeds beter van dienst te zijn. Gezien de grote vraag en het succes wil de organisatie zich verder doorontwikkelen in de volgende strategische periode van 2023-2026.

Quatrospect begeleidt deze bevlogen organisatie op weg naar Rijnlands denken en organiseren.
De eerste vijf stappen hebben we nu samen met het managementteam gezet in vijf compacte sessies. Na de zomer zetten we de volgende stap op weg naar de strategie. Hoe we dat gaan doen en hoe we de medewerkers, externe stakeholders en de Raad van Toezicht daarin meenemen, daarover lees je meer in een volgende nieuwsbrief. 

Ook Rijnlands organiseren?
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan met Anita van der Wal via Anitavanderwal@quatrospect.nl

GROEI – nieuwe toezichthouders in het MBO

De afgelopen periode heeft Anita van der Wal een aantal masterclasses gegeven over toezicht. Een van de masterclasses was voor leden van Raden van Toezicht die nieuw zijn in het mbo. Dit is een initiatief vanuit de commissie Platform Raden van Toezicht, waar zij lid van is. Onderwerpen zijn enerzijds inhoudelijk van aard en gericht op de specifieke situatie van het MBO en anderszijds komen relevante thema’s van toezicht aan de orde. Goed bestuur en toezicht, waar kijk je naar? En wat komt er wel en wat niet op de toezichttafel? En hoe?!

In zelfevaluaties wordt een (k)ijkvenster voor toezicht gebruikt met vier kernthema’s voor toezicht. Aan de hand van deze thema’s wordt nagedacht en gesproken over toezicht in escalerende of moeilijke situaties, worden dilemma’s ingebracht of wordt een verdieping aangebracht op een van de thema’s. Aan de hand van digitale kernvragen die de leden vooraf individueel invullen wordt ten behoeve van de dialoog in de Raad van Toezicht een rapportage opgebouwd en wordt de stand van toezicht van de Raad van Toezicht/Commissarissen in beeld gebracht. 

Interesse in een zelfevaluatie of in een masterclass?
Neem contact op met anitavanderwal@quatrospect.nl 
Of kijk op www.quatrospect.nl/governance voor meer informatie.

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer gezamenlijke waardecreatie en minder bureaucratie. Dit doen we met een eigentijdse Way of Working in combinatie met een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties op zo’n manier dat ze daar zelf duurzaam mee verder kunnen. 
Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp