Copy
View this email in your browser

#2, Zomerbrief 2021

WOW, wat een verschil! Weer meer vrijheid, meer ruimte en meer mogelijkheden. Een zomer in het vooruitzicht waarin je jezelf kunt opladen en waarin je weer vooruit kunt kijken naar de toekomst. En zomaar zicht hebt op wat wel weer kan in plaats van wat niet kan…. 
Wat neem je mee naar de toekomst en wat laat je graag achter? Wat was nou echt belangrijk en wat werkt nu echt prettig? Deze nieuwsbrief gaat over lef om te kiezen. We nemen je mee in onze WOW factor, een Way of Working, om focus te houden op je kernambities en die dan te realiseren. 
Durf anders te denken en te werken in het onderwijs, wonen, zorg en werkgelegenheid.  

Een kwestie van KIEZEN – Van veel naar RELEVANT

Veel organisaties in de publieke sector kozen de afgelopen anderhalf jaar voor ‘Run’ the business. De grootste uitdaging was om onder de veranderende omstandigheden te doen wat nog mogelijk was, in de organisatie en met het netwerk. Het heeft menig organisatie wel geleerd – weliswaar noodgedwongen – te kiezen. 

Díe drive, om te blijven kijken naar wat belangrijk is en daar slim mee om te gaan, hoe houd je die vast? Dit is waarschijnlijk ook de hefboom die nodig is om in de nabije toekomst de verworvenheden te verankeren of de noodzakelijke verandering beet te pakken. En ook in ‘Change the business’ komt het aan op kiezen. Welke keuzes maken jullie? Wát gaan we doen?

Wat gaan we:

 • Vasthouden
 • Versnellen
 • Veranderen
 • Verliezen

Of het nu voor de korte termijn of voor de lange termijn is: strategie executie begint met focus en/op resultaat. We helpen jullie organisatie bij die strategische, tactische of operationele keuzes. En we zorgen dat er lijn in zit. Dat maakt het krachtig en overzichtelijk
 

Meer weten over hoe wij dat doen?
Onze klantcases laten dit zien. Ga naar https://www.quatrospect.nl/klanten-en-sectoren/
Neem contact op met Liesbethcluistra@quatrospect.nl

Tompoes verzin een list! – van Trukendoos naar Toolbox

In de lentebrief gaven we je een nieuwe ‘Blended Boost’ mee, om diverse actoren digitaal te betrekken. Inmiddels zijn organisaties steeds vindingrijker geworden in hoe we met elkaar kunnen werken en wat daarin behulpzaam of belemmerend is. Dat digitalisering niet meer weg te denken is, is een feit. 
De hele trukendoos moest soms open en er werden ‘olifantenpaadjes’ gevonden om zaken voor elkaar te krijgen. Nu gaan het erom bewuste keuzes te maken over wat wel werkt en niet werkt en hoe organisaties dit slim en duurzaam kunnen maken. Digitaal werken en daarbij de juiste tools kiezen en gebruiken is cruciaal gebleken. Welke keuzes maken jullie? Hóe gaan we werken? 

We helpen jou en je organisatie bij die keuze met onze Way of Working. Daarmee laten we je graag de WOW-factor ervaren waarmee we andere klanten in jouw sector hebben geholpen. Ons platform met onze tools van strategie tot executie maakt het aantrekkelijk vanwege

 • Snelheid – je plannen en programma’s zijn drie keer zo snel gereed
 • Gemak – je kunt meedoen met zeer beperkte tijdsinvestering
 • Resultaat – al jullie input komt direct samen zonder extra werk
 • Plezier – de slimme tool zet de relevante inhoud kracht bij
Doe je mee? Meld je via info@quatrospect.nl als medewerker uit de sector Onderwijs, Woningcoporatie of Zorg voor 9 juli kosteloos aan voor de scan Teamsamenwerking! Begin september krijg je dan de mogelijkheid met een grote groep een digitale teamfoto te maken die terugkrijgt met sterke en verbeterpunten. Zo kun je zien hoe je het doet ten opzichte van je sector. Daarna kun je meedoen aan een Digitale Dialoogsessie met peers.

Meer weten over onze WOW? 
Neem contact op met Theovankoningsveld@quatrospect.nl of ga naar ons verhaal en visie https://www.quatrospect.nl/verhaal-en-visie/

KIEZEN vraagt om STUREN – een goed bestuurder vliegt niet uit de bocht

Keuzes maken is een belangrijke stap, de gemaakte keuzes vertalen naar activiteiten en de resultaten volgen een niet minder belangrijke. De spreekwoordelijke ‘proof of the pudding’ is om de keuzes waar te maken of gedaan te krijgen. Welke keuzes maken jullie? Hoe zíen we of het werkt?

In de afgelopen jaren lijkt de sturingsvraag wat minder populair te zijn omdat het een paradox lijkt tussen controle en ontwikkeling. Toch worstelen veel bestuurders en directies met de vraag hoe ze zicht en grip houden op alle plannen, programma’s en projecten en niet in de minste plaats om de verbanden te blijven zien en synergie te bereiken. Operational excellence, versterking kwaliteit, versnelling dienstverlening, co creatie in het netwerk en proactieve medezeggenschap. Het zijn allemaal onderdelen van de sturing en de dagelijkse werkprocessen.

We helpen organisaties al ruim 10 jaar om complexe zaken te vereenvoudigen en mensen te verbinden. Daarbij zetten we onze ervaring, expertise en (digitale) interventies en werkwijze in. Dit, om ontwikkeling van mensen en organisaties te stimuleren en tegelijkertijd de basis op orde te houden. In die combinatie begeleiden we organisaties in hun stap naar voren.

Zo kunnen we met jouw organisatie de routekaart afstemmen en bij elke stap concreet maken met 

 • Wie – Actieve betrokkenheid van interne en externe stakeholders
 • Wat – Resultaatgerichte documenten die je direct en veilig in een omgeving kunt benaderen
 • Hoe – Concrete digitale tools en passende werkvormen
 • Dat – Zichtbare ontwikkeling en kwaliteitsborging op elk organisatieniveau

We begeleiden volgens ons adagium voordoen, mee doen, zelf doen. 

 

Snel aan de slag of wil je weten hoe het werkt? 
Neem contact op met Anitavanderwal@quatrospect.nl of bekijk onze veranderaanpak op https://www.quatrospect.nl/methodiek/

Agenda na agenda stapelen – hoeveel kun je aan na Corona?

Er zijn veel uitdagingen in de sectoren Zorg, Onderwijs en Woningcorporaties. Een greep uit de vraagstukken die vaak ook met elkaar samenhangen en waar diverse programma’s op lopen.

 • Hoe houden we de zorg betaalbaar en reageren we snel genoeg?  
 • Hoe houden we studenten binnenboord en laten we ze zonder veel uitval of vertraging afstuderen? 
 • Hoe krijgen we voldoende en betaalbare woningen voor woningzoekenden van alle generaties en doelgroepen?

En op al deze onderwerpen zijn noodzakelijke keuzes nodig met uitvoerbare plannen. Het aansturen en verder brengen in de praktijk is de volgende stap waar voldoende en bekwaam personeel voor nodig is om het uit te voeren. Denk aan Run en Change Kwaliteitsprogramma’s, het Nationaal Programma Onderwijs, Programma’s voor digitalisering, Leven Lang ontwikkelen, Zelforganisatie, Woon- en Zorgconcepten of Duurzaamheid. Dat is geen sinecure.

Als adviesbureau denken we graag met je organisatie mee om stapeling tegen te gaan en juist synergie te bereiken in de verschillende ambities door 

 • Regierol en Programmamanagement 
 • Interim directie- en senior management functies
 • Advisering en begeleiding op strategie & executie, stakeholdermanagement & participatie, kwaliteitsprogramma’s & voortgang, besturing & anders organiseren.

Platforminterventies zetten we praktisch in op de vraagstukken die daarmee versneld aangepakt of opgelost kunnen worden. We laten je graag de voorbeelden en mogelijkheden zien. Laat je inspireren door onze klanten en onze ervaringen. 

Nieuwsgierig geworden? 
We kunnen met jullie meedenken en meewerken en dan samen tot een passend programma komen om je organisatie verder te professionaliseren. Stuur een mail naar anitavanderwal@quatrospect.nl of neem contact met ons op via 06-10983933. 

Masterclasses en werksessies – leren met elkaar

Om elkaar te stimuleren gebruik te maken van innovaties en goede ervaringen van elkaar, bieden we de volgende ‘Hoe’- masterclasses en werksessies in-company aan voor jullie managementdagen:

 • Leidinggeven op afstand – interventies om de missie met mensen mogelijk te maken
 • Dynamisch sturen en organiseren – voor leidinggevenden die hun managementvaardigheden willen professionaliseren
 • Tien punten aanpak voor kwaliteitsverbetering – permanent zicht op kwaliteitsontwikkeling en tools voor senior staf en management
 • Medezeggenschap in deze tijd – in gesprek met OR, studentenraad of huurdersvereniging over prangende vragen en mogelijke oplossingen

Is verder professionaliseren iets voor jullie?
Neem contact met ons op om je wensen verder te bespreken via yttjevisser@quatrospect.nl

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander organisatie adviesbureau dat de (semi)publieke sector helpt met strategieontwikkeling en -executie naar meer gezamenlijke waardecreatie en minder bureaucratie. Dit doen we met een eigentijdse Way of Working in combinatie met een cloudplatform waarin samenwerking en medezeggenschap van alle betrokkenen in en rond de organisatie slim worden georganiseerd en in een gezamenlijke dialoog tot een robuuste opbrengst leidt. Wij helpen organisaties op zo’n manier dat ze daar zelf duurzaam mee verder kunnen. 
Ons motto is: voor doen, mee doen, zelf doen.

QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de publieke sector waaronder corporaties en zorginstellingen die ons werk vol overtuiging ondersteunen.

Interesse om je bij ons aan te sluiten?
Wij zoeken ondernemende adviseurs die zelfstandig projecten kunnen uitvoeren en klantrelaties kunnen beheren en ontwikkelen. Je hebt hart voor de publieke zaak en het adviesvak. Je brengt resultaatgerichtheid mee en daagt jezelf en anderen uit om te blijven leren en nieuwe (digitale) oplossingen te zoeken die klanten verder brengen. Interesse? Neem contact op met Anitavanderwal@quatrospect.nl voor meer informatie of een oriënterend gesprek.
 
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2021 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp