Copy
View this email in your browser

#3, Herfstbrief 2019

De herfst is in aantocht! Krijgen we na een wisselvallige zomer nu een stabiele herfst? Welke verwachting heb jíj voor de komende tijd? Houd je het bij zaken die je kunt voorspellen en die vertrouwd zijn of durf je aan de boom te schudden? In deze nieuwsbrief nodigen we je uit om na te denken hoe  vertrouwen voor jou werkt, naar jezelf, naar anderen en naar de toekomst. Vertrouwen als fundament voor het goede. En hoe?! Anders kijken, denken, werken en anders zijn. In het onderwijs, wonen en de zorg. Al het goede komt in vieren.

Vertrouwen – is het fundament

In 2019 staan de vier V’s centraal als ‘kompas’ met ‘harde en zachte’ factoren voor je persoonlijk handelen en voor een bloeiende organisatie. In de vorige nieuwsbrief ging het over Verbinding. Samen met je collega’s het verschil maken in hoofd, hart en handen. Heb je ook gemerkt dat dit een kwestie van geven en nemen is? 

Succesvol verbinden begint met vertrouwen. Nog sterker, het begint bij jou. Jezelf laten zien en geloofwaardig zijn voor anderen maakt dat anderen je daadwerkelijk zien en je geloven. En geloven is iets anders dan ‘weten’; vertrouwen gaat uit van de goede intentie, de sterke wil om iets positiefs te doen. Jij, met anderen, voor anderen. Ver-trouw-en is ook iets wederkerigs: het zijn de kleine woordjes zoals ‘in’, ‘op’, ‘door’ en het perspectief ‘jezelf’ of ‘de ander’ die in combinatie het verschil maken. Probeer maar.

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. 
Lao-Tse, chinees filosoof +/- 600 v.Chr.

Wat is jouw natuurlijke stijl? Kun je vertrouwen op anderen en daarbij de juiste keuzes maken en oplossingen vinden? Hoe effectief ben je? Dat is de hamvraag. 

Stel jezelf en je team bijvoorbeeld de volgende vragen – als we het hebben over vertrouwen op de ander, vertrouwen van de ander, vertrouwen in jezelf, vertrouwen op elkaar –  met steeds het klantbelang in gedachten:
 • Welk dilemma kost(te) mij hoofdbrekers? En heb ik iemand om hulp gevraagd? 
 • Laat ik me graag verrassen door iets wat anderen hebben gedaan – wat ik misschien ook zou kunnen? Hoe vaak komt dat voor?
 • Wat is meestal de reactie van collega’s of leidinggevende over hoe ik mijn werk doe? Wat doet dit met mij?
 • Wat doe ik of doen wij als er een belangrijke opdracht ligt? Wie neemt het voortouw en wie lost/lossen het op?
Ons motto is: bouwen aan vertrouwen loont. Succesvolle organisaties floreren beter als er een stevig fundament van vertrouwen ligt. Immers, wantrouwen leidt af, geeft negatieve energie en doet afbreuk aan collegialiteit en klantwaarde. We helpen je om vanuit vertrouwen je werk te doen op een manier dat je het podium krijgt zelf te floreren én anderen de ruimte geeft hún werk te doen en tegelijkertijd het grotere perspectief te blijven zien. Met onze expertise, aanpak en tools voor samenwerking geven we je een zetje om zelf en samen nog effectiever te zijn. De praktijk laat dit zien.

Van droom naar daad – een kwestie van gedrag

In de praktijk komen we, in relatie tot ‘vertrouwen geven en vertrouwen krijgen’, vaak de volgende vragen tegen:

 • Hoe krijgen teams eigenaarschap en wordt toch richting gegeven? 
 • Hoe krijgen medewerkers zicht op wat er met hun bijdrage wordt gedaan?
 • Hoe weten we dat we als leiding en Raad van Commissarissen ‘op koers’ zijn met het meerjarenplan of de jaaragenda?
 • Hoe weten stakeholders dat we als organisatie naar hen luisteren?
Hoe kun je een cultuur van vertrouwen praktisch handen en voeten geven? We merken dat organisaties op zoek zijn naar houvast. We ondersteunen organisaties en teams bij het realiseren van hun ambities en doelen. Het is een kwestie van discipline en mentaliteit. En.. oefening baart kunst. In dat kader bieden we:
 • Structuur –een werkwijze om te bepalen wat en hoe je effectief samen kunt werken
 • Eenvoud – de complexiteit verkleinen en je als team bepalen tot in de hoofdlijn
 • Herhaling – de kracht van herhaling als belangrijk middel om gedrag te veranderen
 • Dialoog – de onderlinge dialoog voeren over de kern van het thema dat speelt


Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.
Martin Luther King, Amerikaans predikant 1929-1968

Wij helpen je te beginnen!
Hoe kun je werken aan een positieve cultuur binnen je team of organisatie? Wij pakken dat heel praktisch samen met je op, stap voor stap. Stuur een mail naar info@quatrospect.nl of neem contact met ons op via 070-2201940, 06-10983933.

Maak je ambities waar – het directieteam aan zet

Dit jaar belichten we elk kwartaal een manier om samen anders aan je ambities te werken. De vorige keer hebben we de strategiekaart toegelicht. Deze keer nemen we je mee naar de rol van het directieteam (bestuur en directeuren). Ze zetten samen de koers uit en houden deze vast. In de praktijk zijn er een meerjarenplan van de organisatie en jaarplannen van de afdelingen, locaties of teams; een jaarplan van het directieteam ontbreekt vaak. 

We kregen de afgelopen periode diverse vragen om leden van het directieteam van de organisatie beter samen te laten werken en hen te begeleiden bij het jaarplan voor komend jaar. Wat blijkt? Dit jaarplan maakt de communicatie onderling en naar de rest van de organisatie makkelijker. Bovendien helpt dit de afzonderlijke directies om vol vertrouwen hun eigen plannen te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen. En een helder fundament geeft vertrouwen en houd je scherp.

We kozen daarvoor het INK-managementmodel. Oude tijden herleven, het Rijnlands denken en werken wint weer aan kracht. Maar nu in een ander jasje door de compactheid en de methode van slim en snel (digitaal) samenwerken. 
 

Binnen een paar weken een jaarplan voor je directieteam?   
Veel organisaties hebben sessies voor het najaar gepland met het directieteam. Een mooie kans om dit te combineren met een jaarplan. We maken een programma op maat en met een jaarplan als resultaat. Wil je weten hoe het werkt? Laat het ons weten via info@quatrospect.nl. Wij kunnen je voorbeelden laten zien of in contact brengen met anderen.

Leren is ontmoeten – een dialoogsessie, maar doe het eens anders

Graag laten we je kennismaken met onze dialoogsessie die we organiseren over een thema dat jouw organisatie na aan het hart ligt of waar echt wat op moet gebeuren. We gebruiken onze ‘foto’s’ om jullie een spiegel voor te houden en samen vol vertrouwen een aantal afspraken te maken voor de toekomst. 

Van tevoren halen we digitaal, binnen een week, de input van iedereen op en presenteren dit. Dat zorgt voor de juiste mind-set, betrokkenheid en geeft sneller de verdieping tijdens de sessie.
We kunnen dat op teamniveau, directieniveau of bestuurlijk niveau doen, eventueel in samenspraak met stakeholders. Hier zie je twee voorbeelden.
Meer weten of kennismaken?
Neem contact met ons op via info@quatrospect.nl of bezoek de volgende webpagina’s:

QuatroSpect – doet het anders

QuatroSpect is een ander adviesbureau. Wij leren jouw organisatie zich te ontwikkelen met onze 'viermaal-anders-filosofie' en streven ernaar om jullie zo snel mogelijk zelfstandig verder te laten werken. Wij werken volgens het principe van ‘voordoen, meedoen, zelf doen. QuatroSpect wordt gedreven door ervaren professionals die hun sporen in de (semi-)publieke sector hebben verdiend en gebrand zijn om op een innovatieve manier organisaties op maat te adviseren en te begeleiden.

QuatroSpect is een netwerkorganisatie en werkt als veranderkundig bureau samen met gevestigde partners in de sectoren. Ze heeft als klankbord een Raad van Advies bestaande uit bestuurders en toezichthouders uit de semi publieke sector die ons werk vol overtuiging ondersteunen.

Interesse om je bij ons aan te sluiten?
Wij zoeken ervaren adviseurs die sturing en verantwoording in scholen, woningcorporaties en zorginstellingen op een vernieuwende wijze willen vormgeven zodat er meer tijd en aandacht is voor dienstverlening aan de student, de huurder en de zorgvrager. Neem contact op met Anita van der Wal via info@quatrospect.nl.
 
QuatroSpect
Laan van Nieuw Oost Indië 131
2593 BM Den Haag

E info@quatrospect.nl
T 070 220 19 40 | 06 10 98 39 33
LinkedIn
Website
Copyright © 2019 Quatrospect, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp