Copy
Det här är ett nyhetsbrev där Emmaboda kommun, tillsammans med bolag  och förbund skriver om aktuella upphandlingar och annan information kring leverantörsträffar, utbildningar med mera gällande inköp och upphandling.
Hej mitt namn är Katarina Bondesson och jag jobbar som inköpssamordnare och sitter på centrala ekonomiavdelningen i Emmaboda kommun.

Som inköpssamordnare jobbar jag tillsammans med övriga förvaltningar och våra kommunala bolag och förbund med att samordna och utveckla vårt inköps- och upphandlingsarbete. I uppdraget ingår även att informera och utbilda både internt men också externt mot näringslivet.
Det har funnits önskemål om att vi ska informera om när vi annonserar upphandlingar för Emmaboda kommun, våra kommunala bolag och förbund. Med det här nyhetsbrevet vill vi på ett enkelt sätt nå ut med våra annonserade upphandlingar.

Nyhetsbrevet är också ett sätt för oss att informera er om träffar med er inför och efter upphandlingar.

Ni kommer även fortsättningsvis att bjudas in till utbildningar i offentlig upphandling (Lou, Luf) och vårt upphandlingsverktyg med mera.

Det här hoppas vi är ett sätt för oss utveckla vårt samarbete och att ni ska kunna använda mig som bollplank framåt om frågor och synpunkter som rör det här området.

Tveka inte att höra av er till mig om ni undrar något
E-post katarina.bondesson@emmaboda.se 
Telefon 0471 – 24 90 31

Mer information om upphandling och inköp på Emmaboda kommuns webbplats

Emmaboda kommun
Box 54 361 21 EMMABODA
Telefon 0471-24 90 00
Besöksadress: Rådhusgatan 2 Emmaboda
E-post: kommunen@emmaboda.se
Organisationsnummer 212000-0738


Ändra eller avsluta din prenumeration
Dela på Facebook Dela på Facebook
Facebook Facebook
Twitter Twitter
emmaboda.se emmaboda.se