Copy

Ny milstolpe – 50 000 användare av FSC

Nyligen passerade FSC milstolpen 50 000 registrerade användare, dvs certifikatsinnehavare och varumärkeslicensinnehavare, globalt. Trenden håller i sig och allt fler företag vill använda FSC som verktyg i sitt hållbarhetsarbete.
 
Läs mer

FSC:s bidrag till EU:s kommande skogsstrategi

FSC har svarat på konsultationen om den kommande skogsstrategin för EU och redogjort för hur skogscertifieringssystemet kan bidra till att uppnå strategins viktigaste mål.
 
Läs mer

Webbinarium – projektcertifiering Siljansnäs

I Siljansnäs utanför Leksand bygger Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Dalarna ett nytt naturum. För klimatets skull väljs trä som material samtidigt som det görs försök att relatera materialvalet ända tillbaka till skogen. Här får du insikter i Sveriges första certifierade byggnad enligt FSC-systemets Projektcertifiering.
Tid: onsdagen den 2 juni kl. 9.00 – 11.30, workshopen är online. 

Läs mer

Certifierade skogsägare bidrar med över 80 % av frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen har publicerat statistik som visar att de certifierade skogsägarna bidrar med 82 procent av arealen frivilliga avsättningar. Det motsvarar 7 procent av deras produktiva skogsmarksareal, att jämföra med ocertifierade skogsägare där medeltalet är 3 procent.
 
Läs mer

Blockchain för att kontrollera efterlevnad i leverantörskedjan

Falska FSC-anspråk i leverantörskedjan kan ge bestående negativa effekter för företag, deras anställda och för våra skogar. FSC ska börja använda blockchainteknik för att få bukt med falska anspråk och säkra efterlevnaden av spårbarhetsreglerna.
Läs mer

Globala strategin översatt till svenska

FSC Sveriges kansli har översatt den globala strategin till svenska för att göra den mer lättillgänglig, och hoppas att den blir en viktig utgångspunkt i FSC Sveriges kommande diskussioner om långsiktiga målsättningar.
 
Läs mer

Konsultation – policy för associerade organisationer 

Mellan den 17 maj – 16 juni har du möjlighet att delta i den öppna konsultationen för FSC:s policy för associerade organisationer.
Läs mer

Rekommendationer och tolkningar avseende skogsbruksstandard 2020 publicerade

Fyra rekommendationer avseende hanteringen av krav i standarden finns nu publicerade på FSC Sveriges hemsida. Här finns också information om skillnaden mellan rekommendationer och tolkningar, som tas fram för att underlätta genomförandet av standardkraven.
 
Läs mer
Kurs i FSC:s spårbarhetssystem!
Nu har du möjlighet att lära dig mer om FSC:s spårbarhetsstandard och certifieringsprocess! Utbildning för dig som jobbar med spårbarhetsfrågor eller som vill certifiera sin verksamhet. Kursen är på engelska.

När: 24 juni 2021
Var: Online/Teams (länken skickas till dig vid anmälan)
Tid: 09.00-15.00
Läs mer

Nytt faktablad om samverkan mellan FSC och friluftsliv

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller nya och förändrade krav på miljö- och social hänsyn. I det nya faktabladet hittar du exempel på hur den FSC-certifierade skogsbrukaren aktivt främjar friluftslivs- och rekreationsintressen.
Läs mer

Nytt från FSC Sveriges föreningsstämma

Den 5 maj genomfördes föreningsstämman, som även i år skedde online.

Webbinar
I anslutning till årsstämman hölls ett webbinar om FSC:s globala strategi 2021–2026. Här kan du ta del av inspelningen – Presentation av FSC Globala strategi.
 
Läs mer
Nu finns FSC Sverige på LinkedIn! Följ oss för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp