Copy

Om kriget i Ukraina

FSC har agerat och gjort ett flertal uttalanden om Rysslands krig i Ukraina. Bland annat har FSC:s internationella styrelse beslutat att suspendera alla spårbarhetscertifikat i Ryssland och Belarus, och blockerat alla inköp av FSC Kontrollerat virke från dessa länder. Läs mer - Inget FSC-material från Ryssland eller Belarus förrän invasionen är slut.
Den 4 april 2022 meddelade FSC International att certifikat kommer att suspenderas i de områden i Ukraina där kriget pågår som värst. Dock kommer certifikat utanför dessa områden att fortsatt vara giltiga. Läs mer - Certifikat suspenderas i konfliktområden i Ukraina.
 

Ny hemsida

FSC Sveriges nya hemsida är nu lanserad. Målet har varit att göra hemsidan målgruppsanpassad och användarvänlig. Om du har några synpunkter får ni gärna kontakta oss, och skicka en länk till sidan som du vill ge synpunkter på, till kontakt@se.fsc.org
 

Samplanering och tvistelösning

Nu finns det en rekommendation om hur samplaneringsprocessen för den samiska renskötseln och det FSC-certifierade skogsbruket kan genomföras. 

Vill du lära dig med om samplaneringsprocessen? I mars hölls ett webbinarium för att informera företrädare för den samiska renskötseln och skogsbolagen. 

Läs mer

FSC-veckan 2022

Under vecka 14 lanserade FSC Sverige FSC-veckan tillsammans med licensinnehavare och certifierade företag. Årets tema var biologisk mångfald med fokus på skogens småkryp. FSC-veckan kommer att vara ett årligt event och genomförs med andra nordiska FSC-kontor och samarbetspartners.

Kurs i FSC:s spårbarhetssystem 12 maj

Nu har du möjlighet att lära dig mer om FSC:s spårbarhetsstandard och certifieringsprocess! Onlineutbildning för dig som jobbar med spårbarhetsfrågor eller som vill certifiera sin verksamhet.
Läs mer

Delta i konsultation om ramverket för att motverka skogsomvandling (Remedy Framework)

FSC har sett över strategin för att ta itu med skogsomvandling och avskogning, och hur skogsägare och företag som äger områden där skogsomvandling skett ska hanteras ifall de vill bli en del av FSC. Ramverket är ute på konsultation till och med den 10:e maj. Läs mer om ramverket, och delta i konsultationen.
Följ FSC Sverige på LinkedIn för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2022 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp