Copy

Nu finns spårbarhetsstandarden på svenska

Som en del i FSC Sveriges arbete med att ge ökad tillgänglighet och service till företag har standarden för spårbarhet översatts till svenska. Syftet är att ge ökad förståelse för kraven i standarden och att fler företag väljer att certifiera sin produktion.
Läs mer

Stärkta arbetsvillkor inom tillverkningsindustrin globalt

FSC har infört nya krav i spårbarhetsstandarden, som gäller för FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin för träprodukter. De nya kraven baseras på ILO:s kärnkonventioner och stärker arbetstagares rättigheter.
Läs mer

FSC förtydligar sin Mix-märkning

För att möta behovet av en tydligare och mer förklarande text kring Mix-märkningen och produkter som kommer från kontrollerade källor har FSC uppdaterat sitt regelverk. De nya reglerna publiceras den 1 oktober och träder i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer

Ändrade avgifter spårbarhetscertifierade företag

FSC har reviderat policyn som reglerar den årliga administrationsavgiften, vilket medför ändrade certifieringsavgifter för spårbarhetscertifierade företag. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2022.
Läs mer

Zalando går från plast till papper

Modeföretaget Zalando börjar leverera kläder i FSC-märkta pappersförpackningar. Tidigare har förpackningen bestått av 80 % återvunnen plast, men nu vill modeföretaget nå konsumenterna mer miljövänligt.
Läs mer
Följ FSC Sverige på LinkedIn för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp