Copy

Digitala kartor underlättar samplanering

Nu kommer verktyg som ska underlätta samverkan mellan FSC-skogsbruk och renskötande samer. Holmen Skog tillgängliggör sedan 2019 digitala kartor som visar planerade åtgärder och resultat av genomförda samråd. Ett initiativ som uppskattas då det kan ge överblick och kontinuitet.
 
Läs mer

FSC bidrar med ekosystemtjänster i skogen

Ekosystemtjänster är den nytta som människan får av naturens ekosystem. Sedan några år kan FSC-certifierade markägare även certifiera ekosystemtjänster inom FSC och i det arbetet samverka med andra. FSC Sverige har börjat arbeta med området för att ge stöd åt FSC-skogsbruk i Sverige.

 
Läs mer

Webinarier om aktuella FSC-frågor

I samband med sin föreningsstämma den 5 maj bjuder FSC Sverige in till två webinarier om aktuella frågor: Projektcertifiering inom byggbranschen och om FSC:s globala strategi 2021-2026. Webinarierna är kostnadsfria och öppna för alla intresserade.
Läs mer om webinariet FSC i byggsektorn
Läs mer om weinariet om FSC:s globala strategi

Nytt forum för spårbarhetsfrågor

FSC International tänker starta ett nytt forum för spårbarhetsfrågor, med fokus på tillämpningsanvisningar. Gruppen kommer att bestå av femton FSC-medlemmar och tio representanter från företag med spårbarehtscertifikat. Vill du delta ska du anmäla dig senast den 9 april.
 

Läs mer
Nu finns FSC Sverige på LinkedIn! Följ oss för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp