Copy

FSC-certifieringen ökat globalt

Från januari 2020 fram till nu har FSC-certifierad skog ökar med ca. 8% och ligger nu stadigt på ca 220 miljoner hektar. 2020 har minst sagt varit ett turbulent år för marknaden, trots detta har både certifierad skog och spårbarhetscertifieringen ökat. Sedan början av året har spårbarhets-certifiering ökat med ca. 9% och idag finns det över 45 000 certifikat i databasen.
Läs mer

Ny global strategi för FSC

Efter en två år lång process är nu FSC:s globala strategi för 2021–2026 publicerad! Den nya strategin fokuserar på vilken riktning FSC ska ta, och vilka resultat organisationen ska åstadkomma fram till 2026.
På FSC Internationals hemsida kan du ladda ner den globala strategin - FSC Global Strategy 2021-2026: Demonstrating the Value and Benefits of Forest Stewardship. FSC Sverige kommer att publicera en svensk översättning av strategin i början av 2021.
Läs mer

FSC:s gruppstandard för skogsbruk godkänd

Nu har FSC Internationals styrelse godkänt den reviderade gruppstandarden för skogsbruk. Standarden börjar gälla den 16 mars 2021 med en övergångsperiod fram till 15 mars 2022.
Läs mer hos FSC International - Revised Forest Management Groups Standard Approved by FSC International Board of Directors.
Läs mer

Tydligare MIX-märkning

För att tydliggöra vad MIX-märket betyder har FSC uppdaterat texten som beskriver märket. Den tidigare texten ”från ansvarsfulla källor” blir nu ”Bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk”, och på engelska “Supporting responsible forestry”.
Läs mer

PanCert AB:s gruppcertifikat inom spårberhetscertifiering nu öppet för alla mindre företag

Genom att ansluta till PanCert AB:s gruppcertifikat ges företag en enklare väg till att spårbarhetscertifiera sig. Detta eftersom PanCert erbjuder såväl FSC-anpassat ledningssystem som färdiga rutiner för spårbarhet. PanCert AB:s tjänster omfattar årlig intern revision, support, extern revision och annat som behövs för att vara certifierad. För att ingå i PanCert AB:s gruppcertifikat för FSC får företaget ha max 15 st. anställda.
Läs mer

Ändrade regler på grund av Covid-19

Som ett resultat av pandemin har FSC utfärdat flera tillfälliga dispenser, både för företag och certifieringsorganisationer.

FSC har samlat alla dispenser och tolkningar i ett dokument som du hittar här - COVID-19 Policy Responses.
 

Läs mer

Ny plattform för riskbedömning

FSC har lanserat en plattform för att underlätta arbetet med att genomföra riskbedömningar i tillämpningen av Controlled Wood. På plattformen hittar du sammanfattningar av riskbeskrivningarna och fullständiga texter vad gäller de kontrollåtgärder som ingår i riskbedömningarna.
Läs mer
Öppettider under jul och nyår!
Mellan den 23 december och 7 januari kommer kansliet att ha stängt.
För kontakt med kansliet under jul och nyår hänvisar vi till vår epost:  kontakt@se.fsc.org
 
Vi på FSC Sveriges kansli önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!
Nu finns FSC Sverige på LinkedIn! Följ oss för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2020 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp