Copy

Ny svensk FSC-standard för skogsbruk börjar gälla den 1 oktober 2020

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige godkändes av FSC International i december 2019. FSC Sverige Sveriges styrelse har senarelagt datum för ikraftträdandet, då förberedelser inför den nya standarden i form av utbildningar av anställda och entreprenörer inte kunnat genomföras med anledning av covid-19. Nu har ett definitivt beslut tagits att standarden ska börja gälla den 1 oktober 2020.
Standarden kommer att publiceras officiellt den 30 juni 2020, men redan nu finns standarden tillgänglig på vår hemsida.
Läs mer

FSC ansluter sig till allians för grön återhämtning efter Corona

Covid-19-pandemin har haft, och kommer fortsätta ge, långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser. För att svara på den globala krisen har FSC anslutit sig till Green Recovery Alliance, en koalition med mer än 180 politiska beslutsfattare, företagsledare, fackföreningar och frivilligorganisationer.
Läs mer

Viktigt med hållbara förpackningar

Two Sides konsumentundersökning visar att pappersförpackningar är att föredra framför bland annat plast och metall. Undersökningen visar att konsumenter i Europa är villiga att ändra sitt köpbeteende och handla mer hållbart, även om det kostar mer. 64 % av konsumenterna känner till FSC och anser att FSC är viktigt.
Läs mer

Tillfällig dispens för FSC Mix-produkter inom virke-, möbel- och byggbranschen

Som ett resultat av den pågående Covid-19-pandemin, har FSC har utfärdat en tillfällig dispens gällande procentandelen för att få märka produkter med FSC Mix. Undantaget gäller för certifierade företag som har ett spårbarhetscertifikat med procentsystem. Dispensen tillåter företagen att, under vissa omständigheter, minska procentandelen FSC-virke från minst 70% till minst 51%. Undantaget trädde i kraft den 4 maj 2020 och gäller till den 31 oktober 2020.
Läs mer

Dispens utfärdad för att genomföra certifieringskontroller på distans

På grund av Covid-19-pandemin råder reseförbud i flera länder och certifierarna kan därför inte genomföra kontroller på plats. FSC International har nu utfärdat en tillfällig dispens så att certifierarna ska kunna genomföra även ny- och omcertifieringar (så kallade main audits) på distans. Dispensen gäller för spårbarhetscertifierade företag och gäller fram till 31 december 2020.
Läs mer
Samlad information om Covid-19
FSC International har publicerat ett dokument med samlad information om hur Covid-19 påverkar systemet. Där hittar du vanliga frågor och svar, samt information om de tillfälliga dispenser som gäller under pandemin.  
Läs mer
Deltagare i pilotprojekt sökes
FSC International söker deltagare till ett pilotprojekt gällande delning av volymer mellan siter inom kredit- och procentsystemen i spårbarhetsstandarden. Deltagarna ska ha multi-site-certifikat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Nordamerika (USA/Kanada).

Huvudmålen för projektet är:
- Möjliggöra delning av volymer mellan siter kredit- och procentsystemet utan att materialet förflyttas fysiskt.
- Genomföra en omfattande utvärdering av de ekonomiska och sociala fördelarna och nackdelarna för spårbarhetscertifiering.
 
Pilotprojektet kommer att pågå från den 1 juli 2020 till september 2022.
För mer information kontakta l.dahl@se.fsc.org
Nu finns FSC Sverige på LinkedIn! Följ oss för att ta del av aktuella nyheter och händelser.

Glad sommar!

Kansliet kommer att ha semesterstängt mellan 13 juli till 7 augusti. För brådskande ärenden skicka e-post till kontakt@se.fsc.org
Facebook
Link
Website
Copyright © 2020 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp