Copy

FSC:s spårbarhetsstandard värnar anställdas rättigheter

Grundläggande regler för arbetsrätt har nu integrerats i FSC:s spårbarhetsstandarder. Beskedet till konsumenter som väljer FSC-märkta produkter blir tydligt: FSC-certifierade produkter kommer från företag som erbjuder anständiga arbetsförhållanden.
Läs mer

Företag i försörjningskedjan för bambu har blockerats

FSC tar till hårdhandskarna mot företag som upprepade gånger och under olika certifikat gjort bedrägliga påståenden om FSC-certifierade volymer i försörjningskedjan för bambu. De får sina certifikat indragna och blockeras från möjligheterna att inom överskådlig tid ansöka om nya.
Läs mer

FSC agerar mot bedrägerier i plywoodkedjan

I en granskning av leverantörskedjan för plywood med ytskikt av tropiskt trä påträffades företag som sålde icke-certifierad plywood som certifierad. FSC har därför avslutat eller suspenderat certifikaten för berörda företag. Granskningen är inte avslutad, det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder.
 
Läs mer

IKEA vill göra mer för skogen

IKEA har sjösatt en skogsagenda för 2030 och vill bland annat medverka till att ansvarsfullt skogsbruk blir ett globalt skall-krav. För egen del kommer IKEA fortsatt att endast använda träråvara från de mest trovärdiga, globala certifieringssystemen – dit FSC räknas.

Läs mer

“Verklig förändring måste börja inom människor”

Anders Blom, ledamot av FSC Internationals permanenta urfolkskommitté och ordförande för Stiftelsen Protect Sápmi bidrog med ett inlägg under den virtuella klimatkonferensen Daring Cities. Han konstaterade att klimatkrisen kräver att människor motiveras att göra livsstilsförändringar.
Läs mer

Ny klagomålsprocedur testas

En ny procedur för att hantera klagomål på organisationer som har kopplingar till FSC kommer att testas under 18 månader, med start i januari 2021. Förhoppningen är att den nya proceduren ska bidra till att klagomålen kan hanteras snabbare och med ökad transparens.

 

Läs mer

Många åsikter om den svenska skogen

En artikelserie i DN om svensk skog och FSC-skogsbruk kommenteras i nyhetsflödet på FSC Sveriges webbplats. Huvudsyftet är att tydliggöra hur FSC-systemet fungerar och att den uppdaterade skogsbruksstandarden ytterligare kommer att stärka miljövärden och sociala värden i skogen.
Läs mer

Endast för medlemmar

Beröm för New Approaches - fortsättning följer

I december publicerades en uppdaterad gruppstandard, ett resultat av projektet New Approaches som får beröm av FSC International.
Projektet startade 2016, med syftet att utveckla verktyg för att göra det lättare för småskogsägare och brukargrupper att FSC-certifiera sin skog.
Uppdateringen av gruppstandarden är ett bland flera resultat och projektgruppens ansträngningar att göra relevanta anpassningar fick gott betyg under den avslutande konsultationen.
Andra positiva projektresultat är en kraftig ökning av den certifierade arealen i Tjeckien, Slovakien samt Litauen. Och att ett första gruppcertifikat kunnat utfärdas för småskogsägare i Uganda.
Arbetet med att stärka möjligheterna för småskogsägare och brukargrupper att delta i FSC-systemet kommer att fortsätta. Det rapporterar FSC International som berömmer projektgruppens insatser och de goda projektresultaten.
Läs mer

Mer om digitala föreningsstämman 2021

Föreningsstämman för FSC Sverige kommer att genomföras digitalt den 5 maj klockan 10-12. FSC Sverige kommer även att erbjuda ett kortare eftermiddagsprogram om aktuella frågor, med start klockan 14. Inbjudan till eftermiddagsprogrammet, inklusive innehåll, kommer skickas ut tillsammans med inbjudan till stämman.
Sista dag för att lämna in motioner till stämman är den 24 mars. Motioner skickas till kontakt@se.fsc.org. Här en länk till en word-mall du kan använda som stöd när du skriver din motion.
Nytt för i år är att FSC Sverige kommer att bjuda in till webbmöten om inkomna motioner (ett per motion). Den som lämnat motionen får presentera den och sedan blir ordet fritt för den som vill ställa frågor eller komma med synpunkter. Webbmötena kommer att genomföras cirka en månad innan stämman.
 
Nu finns FSC Sverige på LinkedIn! Följ oss för att ta del av aktuella nyheter och händelser.
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 FSC Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina användaruppgifter eller din prenumeration?
Ändra användaruppgifter  Avsluta din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp