Copy
View this email in your browser
 
Ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling - van nu tot 11 juni - van het werk van Maarten Ploeg in Kunstmuseum Den Haag is de publicatie Ploeg + Werk aangevuld met een extra katern met het artikel "Bedrieglijke Eenvoud" van de hand van Benno Tempel, de directeur van het museum. Het is verkrijgbaar in de museumwinkel, én op vertoon van deze mail op te halen op de kraam van Black Olive Press:

komende vrijdag 17 maart van 10-18 u op de boekenmarkt op het Spui*
én
komende zondag 19 maart van 11-7 uur op de boekenmarkt in de Hallen in Amsterdam West.**

Bovendien is daar een beperkt aantal exemplaren van Ploeg is OK mét ansichtkaart te verkrijgen (én ook nog het door Black Olive Press uitgegeven vierde deel De Paradiso Punkjaren 4 : 1979 – 1981 Nederpunk(s) en Ultra, door Oscar Smit waar Maarten goed in vertegenwoordigd is).

Sla uw slag! Zegt het voort!

*  De kraam tegenover de ABC boekhandel
** Eerste stand van TenKatemarkt-kant let op lichtgroene bakfiets achter de stand 


Tot dan dan!

(zet overigens en tussen haakjes ook alvast maar zondagmiddag 16 april met potlood in de agenda)

Hartelijke groet,

Maarten Ploeg Trust

( zie ook Het Parool )
 

PLOEG EN WERK kost tot juli €39 in de museumwinkel, bij bol en via maartenploeg.nl
 
On the occasion of the retrospective exhibition - from now until 11 June - of Maarten Ploeg's work at Kunstmuseum Den Haag, the publication Ploeg + Werk has been supplemented with an extra section containing the article "Bedrieglijke Eenvoud" by Benno Tempel, the museum's director. It is available in the museum store, and can be picked up at the stand of Black Olive Press by showing this mail: 
next friday march 17th from 10-18h at the bookmarket on the Spui*. and next Sunday, March 19 from 11-17u at the book market in the Hallen in Amsterdam West.
A limited number of copies of Ploeg is OK with postcard will also be available (as well as the fourth volume De Paradiso Punkjaren 4 : 1979 - 1981 Nederpunk(s) en Ultra, by Oscar Smit in which Maarten is well represented). Make your move! * The stall opposite the ABC bookstore ** First stand from TenKatemarkt-side note light green cargo bike behind the stand  See you there! PLOEG EN WERK costs €39 until July in the museum store, at bol and via maartenploeg.nl Warm regards, Maarten Ploeg Trust  
(By the way and by the way, also pencil in Sunday afternoon, April 16, in your calendar)
Copyright © 2023 Maarten Ploeg Trust, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp