Copy

In English below

Hyvät tutkimuksesta kiinnostuneet ja tutkijat,

tervetuloa esittelemään tutkimustasi Kasvatustieteen päiville 21.-22.11.2019 Joensuuhun teemaryhmäämme "Lapsinäkökulmainen tutkimus  - Moninaisia lapsuuksia muuttuvissa maisemissa". Lisätietoja, teemaryhmämme kuvauksen (myös tässä alla) sekä ohjeet abstraktin lähettämiseen 1.10.2019 mennessä löydät osoitteesta http://www.uef.fi/web/kt-paivat2019/koti 

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Ystävällisesti, Jaana Juutinen ja Liisa Karlsson

P.S. Voit lähettää viestiä eteenpäin sopivilla tutkimuslistoilla, kiitos.

Teemaryhmän kuvaus:

Tässä teemaryhmässä keskitymme pohtimaan monitieteisen lapsuudentutkimuksen nykytilaa ja erityisesti pureudumme lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohtiin ja sovelluksiin sekä metodeihin. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille lasten ja nuorten (0-17v) kokemuksia ja näkemyksiä sekä heidän tuottamaansa tietoa, joka on osa koko yhteisön toimintaa. Millaisia ovat lapsuuden muuttuvat maisemat? Millaisia kohtaamisia lasten ja yhteisöjen parissa syntyy? Millaiseksi tieto/aineisto muotoutuu ja kuka määrittelee tutkimusprosessia, kun huomioidaan lasten ja yhteisöjen näkökulmat?

Teemaryhmä toivottaa tervetulleeksi lapsuuden monimuotoisuutta lähestyvät esitykset; kuten lasten ja nuorten kokemuksia, ajatuksia, tapoja toimia ja vaikuttaa erilaisissa sosiaalisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa konteksteissa. Toivomme myös esityksiä, jotka avaavat lasten, nuorten ja erilaisten yhteisöjen kanssa tehtävän tutkimuksen metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sekä pohtivat lasten tutkimusosallisuutta. Esityksissä voidaan pysähtyä tutkimuksen eri vaiheisiin; eli ne voivat muun muassa esitellä tuloksia, kuvata prosesseja ja/tai olla eettis-metodologisia pohdintoja. 

-----------------

Dear colleagues, 

You are warmly welcome to present your research in our thematic group "Studies of child perspective  - Multiple childhoods in the changing landscapes" in the FERA conference on 21.-22.11.2019 in Joensuu. You will find more information, description of our thematic group (also below) and instructions for sending the abstract before deadline 1.10.2019 in the websitehttp://www.uef.fi/en/web/kt-paivat2019/home

You are welcome to join the discussion!

Best regards, Jaana Juutinen and Liisa Karlsson

N.B. Please, you can forward this message in your research organisation mailing list.

Description of the thematic group:

In this theme group, we concentrate on to think about the present state of the multidisciplinary childhood study. We focus to the starting points and applications and methods especially for the studies of child perspectives. The objective of the studies of child perspective is to bring out the experiences of the children and young (0-17 years) and the knowledge produced by them as a part of the operation of the whole community. What are the changing landscapes of the childhood like? What kind of encounters are among the children and communities created? How is the knowledge/research material formulated and who defines the research process when attention is paid to th e points of view of the children and communities?

The theme group wishes welcome the presentations which approach the multiformity of the childhood; such as the children's and young's experiences, thoughts, ways to operate and influence in different social, societal and historical contexts. We also hope for the presentations which open methodological and ethical questions of the research made with the children, young and different communities and reflect about the children's participation in the research. The presentations can consider different stages of the study; in other words, they can open results, can describe processes and/or can be ethical and methodological considerations.This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lapset kertovat ja toimivat · Taivaskalliontie 2 E · Helsinki 00600 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp