Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev februari 2018
April 2018 #4

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett treårigt projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets främsta syfte är att skapa nya och effektiva metoder som ökar möjligheten till en ömsesidig integration, underlätta ett bättre mottagande och tillgängliggöra vägen till samhällets olika insatser för nyanlända individer med normbrytande funktionsförmågor.  Läs mer

Rundabordssamtal del två
Den 9e april hade DRW sitt andra rundabordssamtal. På plats fanns bland annat representanter från från Stockholms socialförvaltning, Stockholms stad Kvot-projekt och Kulturskolan  läs mer

Koordination NorrOrt:

Den 23e april deltog DRW representanter på ett nätverk sammanträde med  Koordination NorrOrt som är en viktig aktör inom integrationsområdet  läs mer

Kvot-projektet

Sara Järver och Sureya Calli, projektledare för Stockholms stads Kvot-projekt, introducerade projektet för DRW under vårt rundabordssamtal del två den 9e april 2018. Kvot-projektet har som syfte att studera läs mer

Monthly drop-in:

Den 25e april fick Disabled Refugees Welcome en fin överraskning när cirka 30 nyanlända personer från Eritrea besökte oss. Det var en bra blandning av människor där unga, äldre, kvinnor, män och barnfamiljer delade ett gemensamt bekymmer - hur ska de klara sig i Sverige utan rätt stöd?  läs mer

Nadia Hadad
visiting Independent Living Institute and the DRW team

Disabled Refugees Welcome had the honor to meet Nadia Hadad under a study visit she did to ILI the 11th of April 2018. Nadia Hadad is  läs mer

DRW study report:
A study about experiences of disabled Arabic speaking newcomers in Sweden
This report is written on the study of the first nine interviews that the Disabled Refugees Welcome project team carried out with people who speak Arabic as a native language or as an official language of the countries they come from. läs mer

Språk, en tillgänglighetsfråga

Brister kommunikationen mellan nyanlända med normbrytande funktionalitet och svenska myndigheter?
Chavia Ali, fältarbetare inom projektet DRW,  
läs mer
MISSA INTE

Temadag 2:
Regelverket för Etableringsprogrammet

Den 14 maj kl 15 kommer DRW att ha sin andra temadag med Arbetsförmedlingen om regelverket med etableringsprogrammet och rehabiliteringsresurser. Mer information kommer inom kort.
Anmäl intresse här

Monthly drop - in

DRW vill träffa fler personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha drop-in en gång i månaden, monthly drop-in, där alla inom vår målgrupp är välkomna att delta. Läs mer

USING THE LAW AS A TOOL FOR SOCIAL CHANGE


Invitation to Conference on May 30, 2018

Celebrating Independent Living Institute — 25 years for disability rights. Disability activists, legal professionals, law students and instructors, and others working against discrimination on the grounds of disability are  Läs mer
PÅMINELSER
Nätverkets enkät

Var med i vårt nätverk och kartläggning!
Hjälp oss att skapa ett starkare nätverk för nyanlända personer med icke normativa funktionssätt.
 Läs mer
Ni hittar vårt formulär här:
För frågor och feedback mejla gärna till: sooz@independentliving.org

Engagera dig!

Disabled Refugees Welcome is an initiative that started due to the silence, isolation and lack of support that disabled refugees arriving to Sweden have gone through in the past and present. Our vision is a society and a world where everyone is accounted for as a human being... Läs mer


Everyone can support this initiative with anything, every little thing makes a difference. If you want to help us by sharing your skills and interests with us  you can do it by filling out this form  here.
@disabledrefugeeswelcome
Website
Copyright © 2018 Independent Living Institute, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp