Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev februari 2018
mars 2018 #3

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett treårigt projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets främsta syfte är att skapa nya och effektiva metoder som ökar möjligheten till en ömsesidig integration, underlätta ett bättre mottagande och tillgängliggöra vägen till samhällets olika insatser för nyanlända individer med normbrytande funktionsförmågor.  Läs mer

Ta del av DRW:s halvårs intervju-rapport 

Ta del av DRW halvårs intervju-rapport. DRW har samlat och analyserat berättelser från tio personer som deltog i en kartläggning som Disabled Refugees Welcome genomförde under hösten 2017.  Las mer

The DRW Unheard heroes

Unheard heroes is a series of stories about the Disabled Refugees experiences, feelings, thoughts and wishes. DRW is creating this space as a platform for disabled newcomers in Sweden to express themselves... more here

Öppet hus: Långväga besök från Skellefteå 
Den 16 mars hade DRW sitt första Öppet Hus där vi bjöd intresserade personer att komma och höra oss i projektet prata om vårt arbete med nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer. Vi mötte olika personer som ville veta mer om hur vi arbetar.  Läs mer

This month Unheard hero:

Hany Hassan Mohamed Nasr is a disabled asylum seeker who came to Sweden seven months ago. Hany came to Sweden via Paris by plane, from France to Holland and then to Sweden. An Egyptian having stayed in Kuwait for one year, he is currently living in one of the  asylum seekers camps around Stockholm. Hany wants to get better, having been born with polio a ..more here
 
MISSA INTE

Monthly drop - in

DRW vill träffa fler personer som är nyanlända och har olika normbrytande funktionssätt. Därför har vi nu bestämt att ha drop-in en gång i månaden, "monthly drop-in", där alla inom vår målgrupp är välkomna att delta. På det viset kommer alltså DRW att en gång i månaden  erbjuda våra gäster... Läs mer

Round table 2 med Stockholm stad

Den 14 februari hade DRW sitt första rundabordssamtal med Stockholms stad Socialförvaltningen. Bland annat kom vi överens om att starta ett närmare samarbete. Syfte är att förstärka...Läs mer

USING THE LAW AS A TOOL FOR SOCIAL CHANGE


Invitation to Conference on May 30, 2018

Celebrating Independent Living Institute — 25 years for disability rights. Disability activists, legal professionals, law students and instructors, and others working against discrimination on the grounds of disability are  Läs mer

Temadag 2:
- LSS eller Sol för nyanlända?

Vad är det som gäller när en person är nyanländ, är under asylprocess och lever med en funktionsnedsättning? Vart ska en vända till?  läs mer

PÅMINELSER

Nätverkets enkät

Var med i vårt nätverk och kartläggning!
Hjälp oss att skapa ett starkare nätverk för nyanlända personer med icke normativa funktionssätt.  Läs mer
Ni hittar vårt formulär här
För frågor och feedback mejla gärna till: sooz@independentliving.org

Get involved!

Disabled Refugees Welcome is an initiative that started due to the silence, isolation and lack of support that disabled refugees arriving to Sweden have gone through in the past and present. Our vision is a society and a world where everyone is accounted for as a human being...more here  


Everyone can support this initiative with anything, every little thing makes a difference. If you want to help us by sharing your skills and interests with us  you can do it by filling out this form  here.
DRW I MEDIA
Radio-pod med Synskadades Riksförbund
Fredagen den 23 mars sändes på Radio SRF en intervju med DRW-teamet.  
Lyssna på podden
här
@disabledrefugeeswelcome
Website
Copyright © 2018 Independent Living Institute, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp