Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief nr. 9 2019.

Beste <<Voornaam>> <<Tussenvoegsel>> <<Achternaam>>,

Je krijgt deze paasuitgave van de "Planten dichterbij" nieuwsbrief omdat je e-mailadres bekend is bij Flora van Nederland of omdat je je hebt aangemeld via een van onze sites of de site van een van onze partners. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar de redactie@planten-dichterbij.nl

INHOUD

Vijfdelig kaasjeskruid: video
Citroëngele honingklaver: video

Van de redactie

Misschien vraag je je af waarom er nu pas weer een nieuwsbrief ‘Planten dichterbij’ verschijnt. Daar is een aantal redenen voor. Maar we hebben intussen niet stil gezeten bij de redactie van Flora van Nederland. Als je de website regelmatig bezoekt, en dat doen inmiddels meer dan een half miljoen mensen op jaarbasis, dan heb je gemerkt dat er veel meer dynamiek is op de thuispagina, of in goed ‘Nederlands’ homepage van Flora van Nederland. Regelmatig wordt er ververst en dit leidt ertoe dat je heel bij-de-tijd (of up-to-date?) blijft als je regelmatig de thuispagina bezoekt.

Ook zul je dan gemerkt hebben dat we wederom gestart zijn met een serie actuele korte berichten (blogs?). We hebben een paar jaar geleden al zo’n serie berichten op Flora van Nederland gehad en de redactie heeft gemeend om met regelmatige interessante actuele berichten de thuispagina nog aantrekkelijker te maken. Bovendien vindt de redactie dit een uitstekende manier om met gebruikers die zelf vaak ook veel interessants te melden hebben uit hun ervaring, veldbezoek, bezoek aan lezingen en dergelijke in contact te kunnen treden. Uiteraard krijgt de redactie regelmatig email berichten met vooral vragen over planten die men gevonden heeft en die men niet op naam kan brengen.

Daarom hebben we enige tijd geleden al een oproep geplaatst om mensen die ons en jullie iets te melden hebben betreffende de plantenwereld de mogelijkheid te bieden om daar daadwerkelijk gestalte aan te geven. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal mensen dat ons regelmatig een ‘stukje’ stuurt groeit. Als je de korte actuele berichten volgt, heb je dat ongetwijfeld al gemerkt.
Graag herhaalt de redactie deze uitnodiging ook in deze Nieuwsbrief: voel je je geroepen om ons deelgenoot te maken van je ervaringen, of heb je een vlotte pen en kun je leuke niet al te lange berichten schrijven over inheemse planten, schroom niet om die op te sturen naar de redactie van Flora van Nederland via info@floravannederland.nl.

We zien naar jullie reacties uit.

Maurice Martens namens de redactie van Flora van Nederland.

Menu

Nieuwe plantenpaspoorten in 2019

In 2018 heeft het Hugo de Vriesfonds ons een tweejarige subsidie verstrekt om 20 nieuwe volledige plantenpaspoorten te vervaardigen. Dat betekent dat we het maken van voldoende beeldmaterialen voor de fotocarrousel, het maken van videobeelden en het samenstellen van de videodeterminatie van de betreffende plantensoort hebben kunnen voortzetten. In 2018 hebben we 10 nieuwe volledige plantenpaspoorten kunnen toevoegen aan Flora van Nederland en ook dit voorjaar hebben we weer een zestal volledige plantenpaspoorten kunnen maken en publiceren op de website.
Verheugend is dat het Elisabeth Strouvenfonds ons voor de jaren 2019 en 2020 eveneens een subsidie heeft toegekend voor het plaatsen van plantenpaspoorten en paspoorten van plantengemeenschappen die in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten van Zuid-Limburg hun optimaal voorkomen hebben. In dat kader is inmiddels ook een eerste volledig plantenpaspoort gepubliceerd.Welke nieuwe plantenpaspoorten hebben we nu gepubliceerd, zul je je afvragen. Wel daar gaan we:
Citroengele honingklaver – Melilotus officinalis
Doornappel – Datura stramonium
Veldsalie – Salvia pratensis,
Voederwikke – Vicia sativa
Vijfdelig kaasjeskruid – Malva alcea
Wilde gagel – Myrica gale.

Bezoek deze paspoorten en laat ons eens weten wat je van de inhoud, zowel qua tekst als beeldmateriaal vindt. We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.
 
Redactie Flora van Nederland.

Menu


Cruydt-Hoeck en Flora van Nederland.

Sinds maart 2019 heeft Flora van Nederland met de organisatie Cruydt-Hoeck een meerjarige ondersteuningsovereenkomst afgesloten. Daarmee kan Flora van Nederland een deel van de kosten van de website, het onderhoud, en het in stand houden van de website financieren. Cruydt-Hoeck heeft een kwekerij waar wilde planten uit onze flora worden gekweekt en de zaden van die planten kun je bij Cruydt-Hoeck bestellen. Het is van het allergrootste belang dat kruidenmengsels die in het kader van het aantrekkelijk maken van bermen voor bijen en vlinders, het inzaaien van vrije stukjes grond in de stad gebeurt met zaadgoed dat afkomstig van onze inheemse flora en niet van buitenlands zaaigoed of zaaigoed dat alleen maar bestaat uit planten met voor de mens aantrekkelijke bloemen, die echter vaak voor onze insecten niet geschikt zijn. Flora van Nederland beveelt dan ook van harte aan aan Gemeenten, Provincies en particulieren om bij een organisatie als Cruydt-Hoeck zijn zaaigoed te bestellen. Wil je hier meer over weten bezoek dan hun website:
www.cruydthoeck.nl

Menu


Korting op uitgaven van de KNNV-Uitgeverij

De uitgeverij van de KNNV, een van de sponsoren van Flora van Nederland, biedt dit keer de mogelijkheid om een aantal uitgaven te verwerven tegen een flink gereduceerde prijs. 
We noemen hier een paar uitgaven, die zeker interesse zullen wekken:
  • Planten tellen
  • Botanische meesterwerken
  • De Populier, in nieuw perspectief
  • Moestuinieren
  • Zaai agenda
  • Bergplaas
  • De reeks Vogels, Tuindieren, Vlinders & Libellen, Zoogdieren
Uitgebreide informatie kun je vinden via de website van de KNNV:
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/acties
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/cadeautips

Menu

Redactionele bijdragen.

Aan de nieuwsbrief Planten dichterbij wordt rgelmatig door de volgende organisaties redactioneel bijgedragen:


Stuur deze nieuwsbrief door naar een vriend. Ook kunt u wellicht uw gegevens aanvullen of wijzigen Let met name ook even erop of in de aanhef van deze nieuwsbrief uw naam goed wordt weergegeven.

Menu

Copyright © 2019 Flora van Nederland, Alle rechten zijn voorbehouden.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door uitgever Novio Design.

Postadres van de redactie is:
Flora van Nederland
Plein  1992 70f
6221 JP Maastricht
redactie@planten-dichterbij.nl

Steun Flora van Nederland met uw donatie Kijk hier voor info

Wil u de gegevens van uzelf voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt uw gegevens updaten of U zelf uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp