Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief nr. 8 2018.

Beste <<Voornaam>> <<Tussenvoegsel>> <<Achternaam>>,

Je krijgt deze "Planten dichterbij" nieuwsbrief omdat je e-mailadres bekend is bij Flora van Nederland of omdat je je hebt aangemeld via een van onze sites of de site van een van onze partners. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar de redactie@planten-dichterbij.nl

INHOUD

Madeliefje: video
Kleine veldkers: video

Wintermaanden

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de maand december. Enerzijds een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar en anderzijds een maand om vooruit te zien naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Terugblikken doen we op een bijzonder jaar. Aanvankelijk een heel lang aanhoudende koude periode en daarna een lente, zomer en herfst met een wel heel stabiele warme, zonnige en droge tijd die ervoor zorgde dat er tekort aan water ontstond. Niet alleen in de rivieren maar ook het grondwaterpeil had hieronder te lijden. Opmerkelijk was dan ook dat de plantenwereld hierop reageerde enerzijds doordat planten al snel hun blad lieten vallen, grassen al snel verdorden -gunstig voor mensen met een graspollenallergie- en anderzijds opmerkelijke planten werden gescoord. Dit laatste vind je terug in de bijdrage van Gerard Bögemann die op pad voor Flora van Nederland met onze beeldvormer Ben Goossens langs de Waal bij Nijmegen een wel heel bijzondere groentetuin aantrof.
 
Flora van Nederland maakt een formidabele groei door. Steeds meer mensen weten de website te vinden; dit kalenderjaar is de website maar liefst 650.000 keer bezocht en elk bezoek duurt gemiddeld meer dan twee minuten. De redactie heeft dan ook regelmatig vragen ontvangen om hulp te bieden bij het op naam brengen van vondsten, ook van buiten onze landsgrenzen. Deze hulp en de website worden hogelijk gewaardeerd. De bezoekers en gebruikers beseffen maar al te goed dat het uitbreiden van de site met meer determinatievideo’s een kostbare aangelegenheid is in zowel tijd als menskracht. De dit jaar door Flora van Nederland gestarte mogelijkheid om door middel van donaties onze tevreden gebruikers te betrekken bij de instandhouding en uitbreiding van de website werpt dan ook zijn vruchten af.
 
De tijd tussen Kerstmis en Nieuwjaar is niet alleen een tijd waarin menigeen een boek ter hand neemt, maar ook een tijd waarin het goed is om een frisse neus te halen. Onze partner de KNNV heeft weer mooie uitgaven in het fonds en biedt ook zeker iets moois om aan een geliefde cadeau te doen.
 
Maar er gaat niets boven actief genieten van de buitenlucht en dan te ontdekken dat er ook in het koude jaargetijde nogal wat planten herkenbaar zijn aan hun bloei. De jaarlijkse plantenjacht kun je goed voorbereiden met Flora van Nederland, want veel van de plantensoorten die je buiten nog of opnieuw bloeiend kunt aantreffen kun je van tevoren op Flora bekijken. We hebben in deze nieuwsbrief een hele lijst van soorten opgenomen die in de afgelopen jaren gedurende de eindejaars-plantenjachten zijn gevonden en die goed te herkennen zijn. Dat laat onverlet dat je soms onverwachte ontmoetingen hebt met bloeiende planten. Zo vond de redactie van Flora van Nederland een paar jaar geleden tussen Kerst en Nieuwjaar bloeiende exemplaren van de muurplant Stengelomvattend havikskruid op de oude stadsmuur in hartje Maastricht.
 
Rest ons tenslotte om onze donateurs van harte te danken, onze bezoekers/gebruikers en de lezers van de Nieuwsbrief fijne feestdagen toe te wensen en in de voetsporen van zowel Jac. P. Thijsse, als journalist Caspar Janssen van de Volkskrant vooral een gezond en florarijk 2019.

Geschreven door Maurice Martens

Menu

19 november 2018: Een bijzondere ontmoeting.

Het zal niemand ontgaan zijn: we hebben een warme zomer met zeer lage waterstanden achter de rug. De laatste dagen lijkt het er echt op dat we de winter tegemoet gaan. Maar op 19 november 2019 was het peil in bijvoorbeeld de Waal nog altijd zeer laag. Rijkswaterstaat meldde op die dag dat we, na enkele piekjes rond 5 en 16 november weer terug waren op een peil van 670 cm dat is maar 20 cm hoger dan de laagste stand aan het eind van deze zomer van ongeveer 650 cm.
 
Dat heeft ook zijn weerslag op pionierplanten langs de rivier, die veel ruimte hebben gekregen op de vrijkomende strandjes en modderige oevers, met planten als Naaldwaterbies, Slijkgroen, Riempjes, Druifkruid en Bruin cypergras. Ook onverwachte planten steken en staken hun kop op.Daar rijpen de laatste tomaten. Beschut voor de wind, in de luwte, beschenen door de zon, aan de zuidzijde van door de lage waterstand nu hoge kribben. Zaden van tomaat hebben via de ontlasting van mensen aan boord van schepen, hun weg gevonden in aanspoelsel zones. De planten op deze foto hebben een plek gevonden in de grond tussen de basaltblokken waaruit de krib is opgebouwd. Hoe lang ze er al staan? Eind oktober nog volop in bloei, maar nu op 19 november, ook vol vruchten die het, buiten een tuinbouwkundige verzorging, prima doen. We zagen ook verschillen in vruchtvorm: kogelronde, langwerpige en paprikavormige, en de smaak liet niets te wensen over. Een zeldzaamheid van 2018, of gaan we dit de komende jaren vaker meemaken?   

Het plantenpaspoort van de tomaat, helaas nog zonder determinatievideo, vind je op:
http://www.floravannederland.nl/planten/tomaat

Gerard Bögemann, redactie Flora van Nederland 19 november 2018

Vogelmuur
Duizendblad


Nieuwe uitgaven van de KNNV-Uitgeverij

Ook 2018 stond volop in het teken van natuurbeleving en duurzaamheid. Ook voor de lezers van de nieuwsbrief van Flora van Nederland heeft de KNNV een aantal toppers, leuke cadeautips en acties samengesteld.

We noemen hier een paar uitgaven, die zeker interesse zullen wekken:
Uitgebreide informatie kun je vinden via de website van de KNNV:
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/acties
https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/cadeautips

Menu

Klein kruiskruid
Gewone melkdistel


Plantenjacht in de winter.

De laatste jaren spoort botanisch Nederland iedereen aan om te genieten van de frisse buitenlucht en dan tevens uit te kijken naar bloeiende plantensoorten uit onze wilde flora. Het gaat daarbij vaak om heel gewone soorten die het hele jaar door bloeien. Ter voorbereiding op een fijne wandeling eind december begin januari biedt Flora van Nederland alvast een inkijkje op welke plantensoorten er zoal gevonden kunnen worden. Hieronder geven we een lijst met planten waarvan je de determinatievideo’s en beschrijvingen alvast van tevoren kunt bekijken.
 
We wensen iedereen veel wandelplezier en ook succes bij het vinden van bloeiende planten tijdens de wandeling.
 
Madeliefje http://www.floravannederland.nl/planten/madeliefje 
Paardenbloem http://www.floravannederland.nl/planten/paardenbloem 
Straatgras http://www.floravannederland.nl/planten/straatgras 
Klein kruiskruid http://www.floravannederland.nl/planten/Klein+kruiskruid
Vogelmuur http://www.floravannederland.nl/planten/vogelmuur 
Herderstasje http://www.floravannederland.nl/planten/herderstasje
Paarse dovenetel http://www.floravannederland.nl/planten/Paarse+dovenetel 
Witte dovenetel http://www.floravannederland.nl/planten/Witte+dovenetel
Duizendblad http://www.floravannederland.nl/planten/duizendblad
Kropaar http://www.floravannederland.nl/planten/kropaar 
Gewone melkdistel http://www.floravannederland.nl/planten/Gewone+melkdistel
Kleine veldkers http://www.floravannederland.nl/planten/kleine_veldkers/

Menu

Redactionele bijdragen.

Aan de nieuwsbrief Planten dichterbij wordt rgelmatig door de volgende organisaties redactioneel bijgedragen:


Stuur deze nieuwsbrief door naar een vriend. Ook kunt u wellicht uw gegevens aanvullen of wijzigen Let met name ook even erop of in de aanhef van deze nieuwsbrief uw naam goed wordt weergegeven.

Menu

Copyright © 2018 Flora van Nederland, Alle rechten zijn voorbehouden.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door uitgever Novio Design.

Postadres van de redactie is:
Flora van Nederland
Plein  1992 70f
6221 JP Maastricht
redactie@planten-dichterbij.nl

Steun Flora van Nederland met uw donatie Kijk hier voor info

Wil u de gegevens van uzelf voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt uw gegevens updaten of U zelf uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp