Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief nr. 3 2018.

Beste <<Voornaam>> <<Tussenvoegsel>> <<Achternaam>>,

Je krijgt deze "Planten dichterbij" nieuwsbrief omdat je e-mailadres bekend is bij Flora van Nederland of omdat je je hebt aangemeld via een van onze sites of de site van een van onze partners. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar de redactie@planten-dichterbij.nl

INHOUD

Sleedoorn: video
Eenstijlige meidoorn: video

Aflevering 3 Hagen en Bosranden

Bij een wandeling buiten de stad richting veld en bos kom je gegarandeerd langs houtwallen, hagen en bosschages. In deze vegetatiestructuren kun je diverse struiken vinden die de moeite van het bekijken waard zijn. Vooral de bloeiende soorten vallen natuurlijk het eerst in het oog, maar onder die struiken is ook een flink aantal kruiden te vinden, die de overgang markeren van de haag naar de berm.
Vroeg in het voorjaar is de eerste bloeiende struik die we in het landschap aantreffen de Sleedoorn. Met zijn opvallende witte regelmatige bloemen vormt de struik als het ware een witte sluier in het landschap nog voordat er bladeren aan de struiken komen. Soms zie je dan ook al de Gele kornoelje bloeien, maar deze soort is wat zeldzamer. Naderhand komen er diverse andere struiken in bloei zoals de Hondsroos, met fraaie roze bloemen en in sommige delen van ons land kun je ook een wilde roos met wat meer rode bloemen zien bloeien, de Egelantier. Het blad van deze laatste heeft een kenmerkende geur van frisse appelen als je het blad tussen je vingers kneust.
Meer witte bloemen produceren de struiken van de Rode kornoelje en de Gelders roos. Hun bloemen zitten in een schermvormige bloeiwijze, die we met een wat moeilijke term ‘tuil’ noemen.
Nog wat later verschijnen de witte tuilen van de Vlier. Deze bloeiwijzen worden ook wel gebruikt om er limonade van te maken of in pannekoeken te verwerken. Ook de bessen van deze struiken worden door de mens gebruikt. Je kunt er jam van maken.
Trouwens nog voor deze vrolijke bloeiers heb je al de Hazelaar kunnen zien bloeien in dergelijke bosschages. Imkers zijn blij met deze struiken omdat het een van de eerste soorten in het jaar is die bijen pollen kunnen leveren. Voor mensen met een pollenallergie is de Hazelaar een van de eerste hooikoortsplanten in het jaar.
Als de lente flink op streek is en de struiken volop in blad staan kun je Meidoorns zien staan bloeien. De Eenstijlige meidoorn en de Tweestijlige meidoorn zijn van elkaar te onderscheiden door verschillen in bladvorm en in stampereigenschappen. In deze hagen en houtwallen staat ook een tweetal struiken met kleine bloemen, het Sporkehout en de Wegedoorn. Deze twee struiken uit het geslacht Vuilboom kun je ook in lichte bossen vinden.
Een aantal kruiden, waaronder stinzenplanten, onder deze struiken op de overgang naar de grasberm, zullen we een volgende keer wat beter bekijken.

Geschreven door Maurice Martens

Menu

Doneer aan Flora van Nederland.

In bovenstaande Aflevering 3 Hagen en Bosranden zijn de blauw-gedrukte planten door erop te klikken te bekijken op Flora van Nederland. We zouden graag ook de Wegedoorn willen toevoegen als een volledig plantenpaspoort. De kosten om de videodeterminatie samen te stellen uit de teksten en het beeldmateriaal, dat op vrijwillige basis kosteloos door de experts van Flora van Nederland is verzameld, en het plantenpaspoort op de website te plaatsen bedragen Euro 450,-.

Door een donatie te spenderen help je Flora van Nederland om dit nieuwe plantenpaspoort te realiseren en daarmee de website verder uit te bouwen. Op onze donatiepagina kun je lezen hoe je kunt helpen.

Menu

Stinzenflora in de picture

In het vroege voorjaar zie je nog voor dat bomen en struiken in blad komen een aantal kruiden tevoorschijn komen in bermen, onder bosschages en in rijkere bossen. Maar ook op de grond in parken en tuinen van oude landgoederen en stinzen zie je in die tijd prachtige kruiden. Een flink aantal van deze kruiden zijn bol- of knolgewassen die we tot de zogenaamde stinzenflora rekenen.

Deze specifieke groep van planten is gemakkelijk benaderbaar met een nieuwe app Stinzenflora die in februari 2018 gelanceerd is. Ook op de website Flora van Nederland is al een aantal van deze stinzenplanten op video te bekijken.

Menu

Buigen of barsten

“Voortdurende veranderingen in het gebruik en beheer van onze omgeving, planologische beslissingen die de wereld om ons heen telkens weer in een nieuw jasje steken, en niet op de laatste plaats het sluipende proces van klimaatverandering maken dat de natuur steeds meer op de proef wordt gesteld. De prangende vraag is: tot hoever kan de veer worden opgerekt? Over dit actuele onderwerp gaat Buigen of barsten, een bundel van wetenschappelijke beschouwingen over de veerkracht van de natuur in ons land.

Aan de orde komen soorten en soortengroepen (waaronder orchideeën, schimmels en waterplanten) en levensgemeenschappen als duingraslanden, natte heiden en kwelders. Maar ook wordt ingegaan op theoretische grondslagen en het gebruik van modellen. Wat is de betekenis van het hebben van goed gedocumenteerde referenties in het natuurbeheer en natuurbeleid, hoe om te gaan met nieuwe landschappen? Ieder hoofdstuk is geschreven door een student samen met een gerenommeerde vakgenoot. 
 
Buigen of barsten is het zevende deel in de reeks Vegetatiekundige Monografieën, tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein. De eindredacteuren Joop Schaminée (hoogleraar aan beide universiteiten) en John Janssen (voormalig lector aan de hogeschool en onderzoeker bij Alterra) vertegenwoordigen samen vele jaren van ervaring op het gebied van natuur en landschap. Het boek wordt gepresenteerd tijdens een lezingendag van de KNBV in Velp, waar de verschillende onderwerpen aan bod komen”.

Geschreven door Prof. dr. J.H.J. Schaminée

Menu

Bloeiende duinen

Voorintekening is geopend.

Bloeiende duinen neemt je mee op reis langs de kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog. Tijdens deze tocht van delta naar wadden ontmoet je fascinerend verschillende duingebieden. Met de mooist denkbare foto’s.
Tijdens deze tocht noordwaarts besteden we veel aandacht aan de natuur die we onderweg tegenkomen. 

Elke duinplant heeft verrassende relaties met andere soorten (o.a. vlinders, grazers, paddenstoelen). We brengen de laatste trends in kaart. Het kustlandschap is sterk in beweging. 
In totaal worden in het boek meer dan 20 gebieden in detail beschreven, Zeeuwse, Hollandse, Friese en Groningse duinen. Met de hulp van beheerders, onderzoekers en andere experts creëren we actueel beeld van elke regio. Met opmerkelijke onderzoeksresultaten en herstelprojecten. Inclusief overzichtelijke kaarten. 
De lezer leert typische duinbloemen (een top 100) en bijzondere fauna kennen. Net als bij het leren van een taal, krijg je met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de knie. De top honderd krijgen allemaal een portret inclusief een kaart, bloei en een ‘ecologische barcode’ voor water, kalk, voeding en zout.

Ook bespreken we een aantal ‘hotspots’. Dit zijn bijzondere, vrij toegankelijke terreinen met een rijkdom aan duinplanten. Zo kunnen lezers ook zelf op pad om de duinflora te ontdekken. Wie zelf graag op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit ca 40 wandelroutes door de meest bijzondere duingebieden ('hotspots' genoemd).

Uitgave m.m.v. Duinbehoud, Cultuurfonds, FLORON, AVN, PWN Waterleidingbedrijf NH, Prov.landschappen, KNBV, De Vlinderstichting, e.v.a. Realisatie door Uitgeverij Natuurmedia

Meer info: www.bloeiendeduinen.nl en online voorintekenen
 

Menu

Redactionele bijdragen.

Aan de nieuwsbrief Planten dichterbij wordt door de volgende organisaties redactioneel bijgedragen:


Stuur deze nieuwsbrief door naar een vriend. Ook kunt u wellicht uw gegevens aanvullen of wijzigen

Menu

Copyright © 2018 Flora van Nederland, Alle rechten zijn voorbehouden.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door uitgever Novio Design.

Postadres van de redactie is:
Flora van Nederland
Plein  1992 70f
6221 JP Maastricht
redactie@planten-dichterbij.nl

Wil u de gegevens van uzelf voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt uw gegevens updaten of U zelf uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp