Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief nr. 10 2019.

Beste <<Voornaam>> <<Tussenvoegsel>> <<Achternaam>>,

Themanummer Grassen

Je krijgt deze uitgave van de "Planten dichterbij" nieuwsbrief omdat je e-mailadres bekend is bij Flora van Nederland of omdat je je hebt aangemeld via een van onze sites of de site van een van onze partners. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar de redactie@planten-dichterbij.nl

INHOUD

In deze tijd van het jaar wordt er met veel plezier naar buiten gegaan, daarom dit keer een Nieuwsbrief met een thema en wel het thema Grassen. Uiteraard is er ook plaats voor ander nieuws dat u niet moet ontberen. Een kort overzicht van de inhoud:

Grasachtigen nu goed te bestuderen in het veld

Deze periode in het jaar kun je met recht het Grassenseizoen noemen. Mensen die last hebben van graspollenallergie, en dat zijn er in Nederland 2 miljoen en in België zo’n 1,5 miljoen, weten hier alles van. Door de directe Redactionele band tussen Flora van Nederland en de websites Pollennieuws en Hooikoortsradar krijgen hooikoortspatiënten rechtstreeks wetenschappelijk onderbouwde botanische informatie over de Grassen die bloeien. Zij vinden deze informatie onder meer in het Pollenjournaal dat wordt opgesteld door de Redacteur van Flora en maken daar met honderdduizenden dankbaar gebruik van. Bezoek daarom de sites Pollennieuws en Hooihoortsradar

Ijle dravik: video
Zachte dravik: video

 

Voor de andere Nederlanders en Belgen is het interessant om de Grassen eens goed te bekijken die bloeien. Zo rond eind april, begin mei -het hangt wat van het weer af- kun je de eerste Grote vossenstaarten in bloei zien komen. Dit sierlijke gras heeft aren die aan de top van de stengel staan en heel zacht aanvoelen. Je vindt de Grote vossenstaart in bermen en graslanden en soms is dit zo massaal aanwezig dat je een grijsbruine gloed ziet boven zo’n grasland. Iets later verschijnen de halmen van IJle dravik en Zachte dravik. De eerste heeft heel open pluimen, maar veel pollen geeft dit gras niet af omdat de bevruchting binnen de aartjes al plaats vindt. Met name de laatste soort kun je goed herkennen tijdens de bloei, want dan steken felgele meeldraden buiten de dikke groene aartjes met een vliezig randje langs de kelkkafjes. Een paar dagen later kun je de pluimen zien van Glanshaver. Dit gras bloeit flinke lang in het seizoen en staat ook overal voor het oprapen. Je treft niet alleen aan in bermen maar vooral ook op dijkhellingen en wegtaluds, waar het opvalt door de glans die erover lijkt te liggen als het een beetje beweegt in de wind en de zon erop schijnt.

Maar niet alleen in bermen en graslanden vind je interessante graslanden. In de stedelijke omgeving kun je Kruipertje aantreffen met zijn lange stijve kafnaalden. Een gras waar kinderen graag mee spelen bijvoorbeeld omdat de aar door je mouw omhoog kruipt als je je arm beweegt. In de stedelijke omgeving vind je tot laat in het jaar allerlei grassen tussen de stoeptegels en in de straatgoten. Daaronder is Straatgras, dat het hele jaar door bloeit, behalve als er strenge vorst heerst.
Ook in bossen kun je mooie Grassen aantreffen. Een nieuw plantenpaspoort is dat van Boskortsteel, een sierlijk gras dat in onze rijkere bossen staat, net als Bosgierstgras. Als je de grassen en andere Grasachtigen eens op je gemak wil bekijken begin dan met het overzicht van de grassen en grasachtige planten. Vanuit die pagina kun je alle grassen die in de website zijn opgenomen vinden. Het is de moeite waard om de rijkdom aan Grassen te leren kennen en eens een keer iets anders dan al die gele Composieten, die trouwens ook vaak moeilijk op naam te brengen zijn.
De uitleg die we geven in de determinatievideo’s worden gewaardeerd omdat door de gebruikers, omdat ze op die manier heel gemakkelijk de kenmerken van de grassen leren kennen.

Maurice Martens namens de redactie van Flora van Nederland (en Pollennieuws).

Menu


Basisgids Grassen van de KNNV Uitgeverij

Grassen, cypergrassen en russen herkennen

Een toegankelijke basisgids voor beginners en gevorderden. Herken snel en betrouwbaar 150 algemene soorten grassen, cypergrassen en russen aan de hand van fraaie kleurenfoto’s en unieke detailfoto’s. Van riet tot straatgras, van zandzegge tot wollegras en van pitrus tot ruige veldbies.
Met handige informatie over vindplaats, vorm en de verschillende plantdelen, zoals bloeiwijze, zaden, stengels en wortelstokken. Voor iedereen die eens met andere ogen naar grasachtigen wil leren kijken.

 

  •  89 soorten grassen, 46 cypergrassen, en 16 russen uit Nederland en België
  • Inclusief cultuurgrassen, zoals rogge, haver en gerst
  • Met fraaie kleurenfoto’s en unieke detailfoto’s van aren, urntjes, beharing en doorsneden van het blad
  • Eenvoudige herkenning op basis van veldkenmerken
  • Leef- en groeiwijze, voorkomen, vinden en herkennen
  • Geschikt voor beginners en amateurs

Een handige gids voor natuur- en tuinliefhebbers, agrariërs en vakmensen.

'Na lezing durf je nooit meer te maaien' – Trouw
Uitgebreide informatie kun je vinden via de website van de KNNV:
Basisgids Grassen
Veldgids Plantengemeenschappen 
 

Menu

Opnieuw een Koninklijke onderscheiding voor een Florateam lid

Na Maurice Martens in 2015 is Joop Schaminée, een van de teamleden van Flora van Nederland, op Koningsdag 27 april 2019 onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij heeft deze Ridderorde ontvangen vanwege zijn wetenschappelijk werk in de biologie. Hij is na zijn studie Biologie aan de
 
Radboud Universiteit in Nijmegen actief gebleven in de Botanie en de Vegetatiekunde en heeft veel werken op dit terrein gepubliceerd. Ook zijn activiteiten voor de natuurbescherming in Nederland zijn opmerkelijk en zijn bijdrage aan het TV Programma Professors op Pad bevordert de kennis van de geïnteresseerde burger in de natuur in hoge mate. Joop, van harte proficiat namens het hele Florateam.

Menu

Herziene Veldgids Plantengemeenschappen.

Na de Revisie van “De vegetatie van Nederland” in 2017 volgt binnenkort een tweede, geheel herziene versie van de “Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland”, waarin alle veranderingen van de Revisie zijn doorgevoerd. De grootste aanvullingen hebben betrekking op de zomen, struwelen en bossen. Zo is een aantal nieuwe bramengemeenschappen opgenomen, zowel in de wereld van de kalkarme standplaatsen als in die van de kalkrijke wereld, terwijl de zoomgemeenschappen van de Klasse van Gladde witbol en Havikskruiden is uitgebreid van één naar drie verbonden en van twee naar zes associaties. ​

Ten aanzien van de bossen zijn enkele gemeenschappen scherper begrensd, zoals het Berken-Eikenbos, waar aan het voorkomen van bosbessen nu meer belang wordt toegekend. Net als in de eerste editie zijn sleutels opgenomen om de gemeenschappen te kunnen identificeren en wordt het boek afgesloten met een index van soorten en plantengemeenschappen waarin zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke namen zijn opgenomen. De uitgave wordt wederom verzorgd door de KNNV Uitgeverij en verschijnt vermoedelijk in september; helaas was het niet mogelijk het boek al vóór het nieuwe veldseizoen uit te brengen, extra jammer omdat de eerste editie niet meer te verkrijgen is.
 

 

“Ten aanzien van de grassen vinden de grootste veranderingen plaats in de naar Zachte witbol vernoemde zoomklasse. Zo wordt binnen deze klasse nu een door Schaduwgras (Poa nemoralis) gedomineerde gemeenschap onderscheiden langs zwak zure, meestal kalkarme en matig voedselrijke bosranden, die ook in een zelfstandig verbond zijn ondergebracht. Zowel de associatie als het verbond zijn naar de soort vernoemd.”

Menu

Oproep van de redactie

Bezoekers van onze Thuispagina hebben het zeker gemerkt. We hebben er een aantal vaste schrijvers van actuele berichten bij gekregen. Zij schrijven vanuit hun kennis en interesse actuele berichten over planten en vegetatie en bepaalde aspecten. Als u ook weet heeft van leuke onderwerpen voor zo’n actueel bericht, schroom dan niet om contact op te nemen met de Redactie. Stuur een mailtje.
 
Maurice Martens, Redacteur

Menu

Redactionele bijdragen.

Aan de nieuwsbrief Planten dichterbij wordt rgelmatig door de volgende organisaties redactioneel bijgedragen:


Stuur deze nieuwsbrief door naar een vriend. Ook kunt u wellicht uw gegevens aanvullen of wijzigen Let met name ook even erop of in de aanhef van deze nieuwsbrief uw naam goed wordt weergegeven.

Steun ook de werkzaamheden en het in standhouden van de website Flora van Nederland. Hier kunt u een donatie doen.

Menu

Copyright © 2019 Flora van Nederland, Alle rechten zijn voorbehouden.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door uitgever Novio Design.

Postadres van de redactie is:
Flora van Nederland
Plein  1992 70f
6221 JP Maastricht
redactie@planten-dichterbij.nl

Steun Flora van Nederland met uw donatie Kijk hier voor info

Wil u de gegevens van uzelf voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt uw gegevens updaten of U zelf uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp