Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief nr. 11 2019.

Beste <<Voornaam>> <<Tussenvoegsel>> <<Achternaam>>,

Themanummer Inheemse planten en Biodiversiteit

Je krijgt deze uitgave van de "Planten dichterbij" nieuwsbrief omdat je e-mailadres bekend is bij Flora van Nederland of omdat je je hebt aangemeld via een van onze sites of de site van een van onze partners. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar de redactie@planten-dichterbij.nl

INHOUD

Deze najaarsnieuwsbrief Planten Dichterbij van Flora van Nederland omvat naast een aantal berichten van onze partners die hieronder te vinden zijn onder ‘Plant-aardige Initiatieven’ een tweetal redactionele bijdragen die als smaakmaker gezien kunnen worden voor de betreffende berichten.

Een kort overzicht van de inhoud:

Inheemse planten en hoe kunnen we ze herkennen

Inheemse planten uit onze wilde flora zijn die plantensoorten die na de laatste IJstijd in onze contreien zijn teruggekeerd na vóór het landijs uit naar het zuiden te zijn gemigreerd. Immers gedurende de IJstijd was het alhier te koud voor deze plantensoorten en wat er hier destijds aan plantengroei mogelijk was kun je min of meer vergelijken met de toedrabegroeiïng zoals we die nu van het noorden van Siberië kennen. Een deel van de plantensoorten heeft deze migratie door de west-oost verlopende gebergten in Europa niet overleefd, waardoor onze wilde flora wat armer aan soorten is dan die van Noord-Amerika, waar de gebergten noord-zuid verlopen.

 

Tamme kastanje
Tamme kastanje: video-determinatie
De Muurbloem
Muurbloem: video-determinatie

 

Tot onze inheemse flora rekenen we verder een aantal plantensoorten die door menselijk toedoen hier zijn terecht gekomen en die als ingeburgerd in onze flora worden beschouwd. We kennen twee groepen plantensoorten die we Archeophyten en Neophyten noemen. De eerste groep planten zijn die plantensoorten die vóór het jaar 1492 hier ingevoerd zijn door de mens en de Neophyten zijn na 1492 hier ingeburgerd. Tot de archeophyten rekenen we soorten die hierheen gekomen zijn met de invoer van de landbouw. Daaronder hoort een aantal akkeronkruiden, maar ook soorten die waarschijnlijk door de Romeinen hierheen gebracht zijn, zoals de Tamme kastanje en de Muurbloem. Onder de neophyten hoort een aantal soorten die na de ontdekking van Amerika in ons werelddeel zijn ingevoerd en ook zijn ingeburgerd. Bekend zijn soorten uit de Nachtschadefamilie zoals Aardappel, Tomaat en Paprika en ook een soort als Aubergine.

Inmiddels kennen we ook een flink aantal invasieve exoten. Soorten die pas sinds de laatste 150 tot 200 jaar hier zijn ingevoerd en hier nu ongewild voorkomen en zich soms tot plaagsoorten kunnen ontwikkelen, omdat er geen natuurlijke vijanden zijn. Hiertoe rekenen we soorten als de Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, en de hooikoortsplant Ambrosia. Tenslotte is er nog een aantal kweekproducten die vanwege de ‘schoonheid’ van de bloem(kleur) als ‘wilde’ planten worden bestempeld, maar die de facto niet voldoen aan het criterium inheemse wilde plantensoort. Deze laatste vind je nogal eens in aangeboden kruidenmengsels voor een kleurrijk bloemperk, maar daar ze alleen op kleur en grootte gekweekt zijn, zijn ze vaak nectarloos en dus volstrekt ongeschikt voor bezoek door insecten. Flora van Nederland is heel geschikt om de plantensoorten die in onze wilde flora thuishoren te leren kennen; in de plantenpaspoorten wordt immers vermeld of de soort echt inheems is, of dat de soort hier door menselijk toedoen is gekomen en mogelijk als invasieve exoot moet worden betiteld.

Menu

Stoepplanten

Een adagium van de redacteur van Flora van Nederland is ‘De natuur begint direct bij je voordeur’. Om hier handen en voeten aan te geven, neem ik de plantensoorten eens onder de loep die je zoal op de stoep en tussen stoeptegels, langs de gevels van huizen in de straat en bijvoorbeeld in de straatgoot kunt vinden. Een opvallende plantensoort die steeds meer tussen stoeptegels en in tuinen te vinden is, is de Gehoornde klaverzuring. Hij valt op door zijn donkergekleurde driedelige bladeren en de gele bloemen. Ook Melkdistels, Herderstasje en een enkele Paardenbloem vind je gemakkelijk tegen de gevels van huizen net als Varkensgras en steeds meer Kompassla. Zelfs Glaskruid vindt in onze bebouwde kommen vaker een plekje op de stoep langs de rand van huizen. Een paar grassoorten kunnen ook niet onvermeld blijven. Uiteraard Straatgras, maar ook Vingergras en Handjesgras kom je veel tegen tussen de straat- en stoepstenen. Wat dacht je van Klein liefdegras en Straatliefdegras, en de grotere Europese hanenpoot en KruipertjeOnze stoepen en straten bieden dus voor een getraind oog best leuke inheemse planten om van te genieten; immers de natuur weet altijd wel weer een plekje te vinden en een zaad heeft niet veel nodig om te kiemen en uit te groeien tot een wat groetere plant. Loop dus ook over de stoep en geniet van de natuur zoals die zich weet te manifesteren ook in onze aangeschoffelde omgeving. Laat onkruid je ook eens verbazen.

Menu

Plant-aardige initiatieven

Berichten van onze partners

29 november middagsymposium van Hall-Larenstein: Samen voor Natuur 2019

Biodiversiteitsmonitoring door wetenschappers, scholen en burgers

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Europa, in het bijzonder niet met de insecten. De laatste jaren zijn daar verscheidene alarmerende studies over verschenen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat we eigenlijk nog niet zoveel weten; grote delen van Nederland worden maar zeer beperkt gemonitord en er zijn maar weinig doorlopende reeksen beschikbaar. Daarom komt er steeds meer aandacht voor biomonitoring en wordt er nagedacht over het betrekken van nieuwe groepen mensen om meer waarnemingen te kunnen doen.

Op deze middag focussen we ons op twee sporen in het monitoren van de biodiversiteit. Het eerste spoor zijn de technische ontwikkelingen in het monitoren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gebruikte methodes? Welke nieuwe technologieën kunnen ingezet worden voor het monitoren? Het tweede spoor is de sociaalmaatschappelijke kant van het monitoren. Hoe betrek je zoveel mogelijk (of de juiste) mensen, zowel burgers als leerlingen op scholen? En kun je mensen ook meer betrekken bij de natuur door ze te laten monitoren?

Aanmelden via de website: Meld je aan voor het symposium  

Nieuwe boeken en cadeaus KNNV-Uitgeverij

Graag maken we onze lezers attent op een paar nieuwe uitgaven van de KNNV-Uitgeverij. Voor mensen die in onze plantengemeenschappen geïnteresseerd zijn is de vernieuwde en uitgebreide Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland een mooi cadeau voor tijdens de komende feestdagen. De twee uitgaven De Smaak van Wildplukken en Avontuurlijk Tuinieren zijn een must voor diegenen die gegrepen zijn door een meer biologisch aanpak van voedsel verzamelen respectievelijk aanleggen van een natuurlijke tuin. Plantengallen is nieuw bij de uitgeverij als je gefascineerd bent door deze interessante weefselstructuren die op planten ontstaan door een vaak heel bijzondere plant-dier interactie. Een wat uitgebreider aanbod vind je op de webshop van de KNNV-Uitgeverij

 
Het Levend Archief

In oktober 2018 is de Stichting het Levend Archief (HLA) opgericht om de biodiversiteit aan inheemse wilde flora te beschermen en liefst uit te breiden. Daartoe dient er in de toekomst enerzijds een archief van zaden van inheemse wilde planten te worden aangelegd en anderzijds dienen plantengemeenschappen waarin deze inheemse wilde planten goed vertegenwoordigd zijn beschermd te worden.

De Stichting HLA wil daartoe het publiek niet alleen informeren maar vooral ook stimuleren om actief mee te doen. Daarbij dienen de mensen de planten uit onze inheemse flora goed te herkennen. De website Flora van Nederland kan daarbij als een uitstekend verdiepend middel gebruikt worden om deze inheemse wilde planten te herkennen en beter te leren.

Initiatieven van het Levend Archief zijn te vinden via de website van Het Levend Archief

Oproep van de redactie

Bezoekers van onze Thuispagina hebben het zeker gemerkt. We hebben er een aantal vaste schrijvers van actuele berichten bij gekregen. Zij schrijven vanuit hun kennis en interesse actuele berichten over planten en vegetatie en bepaalde aspecten. Als u ook weet heeft van leuke onderwerpen voor zo’n actueel bericht, schroom dan niet om contact op te nemen met de Redactie. Stuur een mailtje.
 
Maurice Martens, Redacteur

Menu

Redactionele bijdragen.

Aan de nieuwsbrief Planten dichterbij wordt rgelmatig door de volgende organisaties redactioneel bijgedragen:


Stuur deze nieuwsbrief door naar een vriend. Ook kunt u wellicht uw gegevens aanvullen of wijzigen Let met name ook even erop of in de aanhef van deze nieuwsbrief uw naam goed wordt weergegeven.

Steun ook de werkzaamheden en het in standhouden van de website Flora van Nederland. Hier kunt u een donatie doen.

Menu

Copyright © 2019 Flora van Nederland, Alle rechten zijn voorbehouden.
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door uitgever Novio Design.

Postadres van de redactie is:
Flora van Nederland
Plein  1992 70f
6221 JP Maastricht
redactie@planten-dichterbij.nl

Steun Flora van Nederland met uw donatie Kijk hier voor info

Wil u de gegevens van uzelf voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt uw gegevens updaten of U zelf uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp