Copy

Blijf op elkaar letten

 

Het zijn onwerkelijke tijden waar wij in leven. We voeren op dit moment een strijd tegen het coronavirus en die strijd raakt ons allemaal. De mensen die geïnfecteerd zijn met het virus. De mensen die voor hen zorgen: de helden uit de zorg (in ziekenhuizen, verpleeghuizen, op ambulances, onze GGD …) die dag in, dag uit voor hen en bezorgde familie en vrienden klaarstaan. Het onderwijspersoneel, dat er ondanks sluiting van de scholen voor blijven zorgen dat het onderwijs voor onze kinderen doorgang kan blijven vinden, zij het in een andere vorm dan normaal.
 
En dat is een lastige combinatie. Voor de kinderen, leerkrachten en voor de ouders. Opeens vallen de normale ritmes in het dagelijks leven van eenieder weg. Dat heeft op iedereen impact, en op kwetsbare groepen nog eens extra. Wij zijn ons terdege bewust van de risico's die deze tijd met zich meebrengt voor kinderen in een kwetsbare situatie. Ik verzeker u dat dit vanuit de drie Veiligheidsregio's onze volle aandacht heeft. Wij zijn voortdurend in gesprek met alle betrokken partijen over hoe wij binnen het hele veld hier kunnen ondersteunen. Opvang, aandacht en ondersteuning zijn cruciaal in deze tijden.

Ik begrijp de bezorgdheid om gezinnen die kwetsbaar zijn - en kinderen voorop. U mag erop vertrouwen dat ik alles doe wat in mijn macht ligt om ons door deze storm heen te loodsen. Blijf, ook in deze tijden, op elkaar letten. Zodat wij hier met z’n allen nog sterker uitkomen, van jong tot oud.



Theo Weterings, burgemeester
gemeente Tilburg
en voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

"Als samen thuis zijn, onveilig kan zijn"

Esmah Lahlah, wethouder gemeente Tilburg

Deze zin spookt al door mijn hoofd vanaf het moment dat kinderopvang en scholen werden gesloten. Bij de gedachte alleen al krijg ik buikpijn. En niet alleen ik. Deze zorg wordt gevoeld en gedeeld door de verschillende betrokken sectoren en heeft zeker ook aandacht binnen de drie Veiligheidsregio’s. Zo wordt overleg gevoerd met gemeenten en met partners zoals Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorginstellingen en met scholen  (VO/PO/MBO/Speciaal Onderwijs), kinderopvang, toegangsteams en jongerenwerk hoe hier het beste mee om te gaan. Lees verder.
 

"Corona treft iedereen, maar de een is zelfredzamer dan de ander"

Tom Pietermans, directeur Veilig Thuis Midden-Brabant

We hadden nog maar een week thuisonderwijs achter de rug, of we kregen bij Veilig Thuis al meer vragen dan anders over dit soort situaties.
We zoeken we naar een nieuwe manier van werken, nu we minder makkelijk bij gezinnen achter de voordeur kunnen komen. We gaan in principe niet meer bij mensen op huisbezoek. Dat doen we alleen nog in crisissituaties. In plaats daarvan zoeken onze medewerkers contact via WhatsApp, Facetime of de telefoon. 

Tips voor wie zich zorgen maakt om een kind:
  • Blijf samenwerken als ketenpartners in zorg en veiligheid, ook al werken veel mensen nu thuis.
  • Heb, zeker in situaties waar kinderen risico’s lopen, zeer regelmatig contact met gezinnen. Doe dit niet alleen telefonisch, maar maak gebruik van beeldbellen. Zo pik je signalen makkelijker op.
  • Doe zo nodig een beroep op de opvang die momenteel wordt geregeld voor kinderen bij wie het thuis dreigt te escaleren.
Lees het hele interview met Tom Pietermans

Praten met kinderen over het coronavirus

Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden, de scholen gaan dicht en we proberen zoveel mogelijk om sociaal contact te vermijden. Kinderen zijn zoveel als mogelijk thuis. Hoe leg je hen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het coronavirus?

Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie geeft in tips hoe je hierover met kinderen kunt praten.

Lees hier alle tips

Medewerkers IMW helpen kindertelefoon

De telefoon en de chat van de Kindertelefoon staan roodgloeiend. Sinds de coronacrisis is het aantal gesprekken gestegen van 1000 naar 1500 per dag. Kinderen maken zich zorgen dat ze zelf, hun ouders of opa’s en oma’s besmet raken. Er bellen ook veel kinderen bij wie de thuissituatie juist nu verslechtert.

Nu de scholen dicht zijn, kunnen trainers van het Marietje Kessels-project van IMW niet hun werk doen. Zij gaan de kindertelefoon helpen met het beantwoorden van de vele telefoontjes.

Lees hier de column van Margriet Oostveen over gesprekken van de kindertelefoon

Goede communicatie tussen gescheiden ouders nog belangrijker dan anders


Nicole (24) is buddy bij Villa Pinedo. Via een speciale MyBuddy App heeft zij als ervaringsdeskundige minstens één keer per week contact met enkele kinderen van gescheiden ouders. Juist in deze angstige en onzekere tijden, zouden ex-partners goed moeten communiceren in het belang van hun kind, vindt ze. Het is belangrijk dat professionals zich daarvan bewust zijn. Lees verder

Online training voor gescheiden ouders tot 6 april gratis

Kinderen zijn de komende weken thuis. Deze situatie vraagt veel van de flexibiliteit van ouders. Er moet intensiever dan anders worden samengewerkt tussen gescheiden ouders. Om ouders te ondersteunen om in deze moeilijke tijd de samenwerking makkelijker te laten verlopen, biedt Villa Pinedo de online training 'Aan alle gescheiden ouders' tot 6 april kosteloos aan. Lees verder.
Wie kan waar terecht?
LinkedIn
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 | Taskforce Kindermishandeling | All rights reserved.

De regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking.

www.zorgenomeenkind.nl 
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Vul dan dit formulier in.