Copy

 

"Ook voor dit jaar is onze ambitie groot"


Meer bewustwording voor kindermishandeling bij iedereen in de omgeving van kinderen. Dat is waar de regionale taskforce kindermishandeling hard aan werkt. Bewustwording bij ouders, familie, buren, leerkrachten, sportcoaches, huismeesters van de woningcorporatie en noem maar op. Bij iedereen dus. Via online campagnes en voorlichtingsbijeenkomsten bereiken we al veel mensen en daar gaan we mee door. Ook ontwikkelen we nieuwe trainingen op maat voor verschillende groepen die in hun (vrijwilligers)werk in contact komen met kinderen en gezinnen. Zodat steeds meer mensen alert worden op de signalen van kindermishandeling. Maar ook: weten hoe ze in actie kunnen komen en zich aangesproken voelen om dat ook te doen.
 
Daarnaast werkt de Taskforce ook hard ‘aan de achterkant’. Samen met ketenpartners bekijken we hoe we meldprocedures kunnen verbeteren en samen kunnen werken om werkprocessen beter te laten aansluiten. Ook voor komend jaar is onze ambitie weer groot. Want er zijn nog steeds te veel kinderen die niet veilig kunnen opgroeien.


Marcelle Hendrickx
voorzitter Regionale Taskforce Kindermishandeling

Studenten presenteren resultaten onderzoeken


In september 2019 begonnen dertig studenten van Fontys voor hun minor Jeugdhulp Specialist met hun onderzoek. De studenten werkten aan zes opdrachten onder begeleiding van leden van het programmateam van de Taskforce Kindermishandeling. De studenten werkten een half jaar lang één dag per week aan hun opdracht. Op 30 januari werd de minor afgesloten met een mini-symposium, waarin de projecten werden gepresenteerd. Lees verder welke inzichten uit de onderzoeken zijn gekomen.

Voorstelling IJS: over de kinderarts die zijn eigen kinderen sloeg

Op uitnodiging van Sterk Huis, ETZ, Rotary Tilburg Oost en de Regionale Taskforce Kindermishandeling, speelde Hent Hamming de voorstelling IJS op 16 januari in het Factorium in Tilburg speciaal voor medici en (zorg)professionals. Lees verder

Vertrouwenscontactpersonen in de sport

Verona van de Leur (sportvrouw van het jaar in 2002) zou graag zien dat elke sportclub in Nederland minimaal twee vertrouwenscontactpersonen heeft die gemakkelijk benaderbaar zijn. Lees hier waarom ze dat zo belangrijk vindt.

Prijswinnaars ontwerpwedstrijd Yellow


In november introduceerden we Blue, een animatiefiguurtje dat aan kinderen vertelt wat hij vroeger mee heeft gemaakt en hoe hij hulp heeft gevonden. We nodigden basisscholen uit om samen in de klas naar Blue te kijken en mee te doen aan een leuke ontwerpwedstrijd. Want Blue is niet alleen. Hij heeft ook nog een zusje. Ze heet Yellow. Hoe ziet Yellow eruit? En wat kan zij doen om kinderen te helpen?
 
Twee groepen van basisschool het Wandelbos en een groep van SBO Westerwel wonnen een prijs met hun ontwerp van Yellow. Deze klassen hebben heel goed nagedacht hoe Yellow eruit kan zien en hoe zij andere kinderen kan helpen. Lees verder.

Onderzoek ‘Ik kijk niet weg’

Studenten pedagogiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen deden in Hilvarenbeek een onderzoek wat de rol van inwoners kan zijn in de aanpak tegen kindermishandeling. Een van de conclusies van het onderzoek is dat inwoners wél iets willen betekenen in de aanpak van kindermishandeling. Ze vinden echter melden bij Veilig Thuis een brug te ver. Daarbij is er te weinig kennis over kindermishandeling en de omvang van het probleem.
Bekijk de factsheet met resultaten.

Samen werken aan veiligheid

Is het onveilig in een gezin? Dan ga je als professional aan de slag om samen met het gezin te zorgen dat het thuis weer veilig wordt. Maar hoe doe je dat? Vaak zijn er veel partijen bij betrokken. Het is dan belangrijk dat alle partijen hetzelfde denken over veiligheid.
Deze animatie van Veilig Thuis en Augeo legt de ‘Visie op veiligheid’ uit die we ook in Hart van Brabant hanteren als basis voor samenwerking.

Voorlichting voor Petje af

Vrijwilligers van Weekendschool Stichting Petje af in Oisterwijk kregen op 11 februari voorlichting over kindermishandeling: hoe herken je de signalen en wat kun je vervolgens doen? Petje af dat deze school hier aandacht aan besteedt!

Wil je ook een voorlichtingsbijeenkomst bij jouw vereniging of organisatie? Mail ons.

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Blogger Merel Steinweg sprak Nera Jerkovic (programmamanager Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en Marieke Blanken (regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis in Hart van Brabant en projectleider Veiligheidsteam). Zij vertelden bevlogen over de pilot die zij draaien: een nieuw Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling in regio Hart van Brabant. Lees de blog op de website van VNG.
LinkedIn
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 | Taskforce Kindermishandeling | All rights reserved.

De regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking.

www.zorgenomeenkind.nl 
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Vul dan dit formulier in.