Copy
Avaa selaimessa

Jäsenkirje 3/2022

Työttömien yhdistysten toiminnanjohtajille, hanketyöntekijöille, hallitusten jäsenille ja esimiestehtävissä toimiville. Kirjettä voi jakaa myös muille.
 

Työttömyysturvasta ja työllisyyden hoidosta on monia näkökulmia


Yhteiskuntatieteilijä, tutkija Sari Näre kirjoittaa HS 28.3.2022, kuinka rankaiseva työllistämispolitiikka näyttää olevan kokoomukselle ideologinen pakkomielle, joka on käytännössä jarruttanut työllisyyden kehittymistä. Kirjoitus liittyy kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ulostuloon. Siinä hän esittää leikkauksia köyhimpien etuksiin, jotta laaja keskiluokka saisi ”parikymppiä laskujensa maksuun”. Orpon toive herätti laajan kriittisen keskustelun. Yksi varteenotettava huomautus oli, että saadakseen parikymppiä keskituloisille, olisi sosiaalietuuksista leikattava noin 300 euroa. Tarkkuutta en osaa arvioida, mutta suunta on juuri tämä.

Näen, että Orpon lausuma ikään kuin kumpuaa oletuksesta, jonka mukaan sosiaaliturvalle laskeudutaan turvaan ja joutilaisuuteen kuin leposohvalle. Sen sijaan todellisuus on, että sosiaaliturvan varaan joutuminen on verrattavissa juoksuhiekkaan vajoamiseen. Ainoastaan paikalle osuva apu tai taitava kiemurtelu auttaa siitä pois. Työttömyys elämän vankilana näkyy Sari Nären ja Lena Nären toimittamassa kirjassa Työttömyys sattuu. Kirjaan koottujen työttömien kokemuksissa tulee esiin, kuinka jokainen hylkäys, este, tai esimerkiksi viranomaistoimen aiheuttama ongelma sattuu, sen sijaan että se auttaisi pois työttömyydestä ja sen toimeentulo-ongelmista.

Näre huomauttaa, että nykyinenkään hallitus ei ole saanut poistettua te-järjestelmäämme sisältyvää passivoinnin ja aktivoinnin ristiriitaa. Näin edunvalvonnan näkökulmasta näyttää siltä, että tuo ideologinen harha (sanapari jota Näre käyttää), vänkää vastaan jokaisessa työttömän elämän parantamisehdotuksessa. Pohjoismaisen ”omaehtoinen työnhaun velvoite” on yksi näistä. Työnhakuvelvoite johtaa mm. työnantajien ongelmiin tilanteessa, jossa jo nyt perusduuniin saattaa tulla satoja hakemuksia.

Tätä ajatellen voi kysyä, miksi ei tehty työtakuuta, jota järjestönä olemme nostaneet esiin? Miksi opiskelu edelleenkin on kaikista ryhmistä vain työttömillä riippuvainen viranomaisten harkinnasta? Miksi perustoimeentuloa ei vain saada nostettua? Nämä kysymykset alkavat olla sitäkin hankalampia vastata, kun toisen asteen opetuksen saaminen kaikkien ulottuville saatiin läpi. Suuretkin muutokset parempaan ovat mahdollisia, kun siitä saadaan poliittinen sopimus. Miksi siis ajetaan heikennyksiä?

Olemme kaikista näistä asioista tehneet esityksiä ja puhuneet laajasti Työttömien Keskusjärjestön edunvalvonnassa ja julkisissa ulostuloissa. Esimerkki kertoo muutoksen hitaudesta – mutta erityisesti siitä, että jokainen teistä jäsenistön edustajista on tärkeä. Uusi ajatus on usein saatava läpi koko yhteiskunnan, ennen kuin se saadaan muutettua käytännössä. Tässä jokaisen työttömän äänellä on merkitystä. 

Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja


Vuosikokous ja seminaari Helsingissä 21.-22.4.2022


Kiitos ilmoittautumisista vuosikokoukseen ja seminaaripäivään. Ilmoittautuneita on runsaat 50 henkilöä.

21.4. pidettävää koulutuspäivää ja 22.4. pidettävää vuosikokousta on mahdollista seurata etänä ZOOM-yhteydellä. Jos yhdistyksessänne on vielä kiinnostuneita seuraamaan tilaisuuksia, niin ottakaa yhteyttä Juha Keräseen (juha.keranen@tyottomat.fi) tai Leena Valkoseen (leena.valkonen@tyottomat.fi).

Lähitapahtuma pidetään Original Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Ohjelma koulutustilaisuuteen ja vuosikokoukseen on verkkosivuillamme. Työttömien Keskusjärjestön Vuosikokous 2022 - Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi).

Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettava


Ruuan ja energian nopea hinnannousu on näkynyt yhteydenottoina ja suurena ahdistuksena työttömien ja pienituloisten parissa. Työttömien Keskusjärjestö kannattaa Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n aloitetta perusturvan asteittaisesta korottamisesta kohti kohtuullisen minimin viitebudjettia sekä sitoa kaikki etuudet indeksiin. Toimeentulotuen ja työttömyysturvan tasoa tulee pikaisesti nostaa.

Lue Keskusjärjestön hallituksen kannanotto verkkosivuiltamme.

Millaista työttömien järjestämä yhdistystoiminta pitäisi olla?


Miten työttömien yhdistykset voisivat vielä paremmin auttaa työttömiä työttömyyden aikana? Millaisia kokemuksia sinulla on työttömien yhdistyksistä?'

Kysymyksiin vastaaminen on nimetöntä ja vapaaehtoista. Vastauksia käsitellään aina nimettömänä ja ilman tunnistetietoja. Kysely on avoinna 16.3.-4.4.2022. Jos haluat osallistua 100 €, 50 € ja 10 € lahjakorttien arvontaan, muista jättää sähköpostiosoitteesi vastausten yhteydessä.

Lisätietoja kyselystä saat Leena Valkoselta (leena.valkonen@tyottomat.fi) ja Ilmari Kalliukselta (ilmari.kallius@tyottomat.fi).

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: https://bit.ly/3IhpKRJ. Jaathan tietoa kyselystä eteenpäin. Kaikkien työttömien kommentit ovat tervetulleita. Voit järjestää yhdistyksessäsi yhteisen tilaisuudenkin yhteisille pohdinnoille.

Työttömien yhdistysten viestijäverkosto kokoontuu 6.4.


Työttömien yhdistysten viestijäverkosto on perustettu yhdistysten ja keskusjärjestön viestinnän yhteiseksi tueksi. Seuraava tapaaminen on ke 6.4.2022 klo 12.00–13.30. TEAMSissa.

Tavoitteena on luoda viestijäverkostolle toimintasuunnitelma ja tavoitteet – mitä halutaan ja voidaan tehdä yhdessä. Seuraavassa tapaamisessa pidämme myös työpajoja pienryhmissä, jotta kaikki saisivat ääntä ja ehdotuksia kuuluville.

Yhteisen keskustelun pohjaksi olemme perustaneet suljetun Työttömien yhdistysten viestijäverkosto Facebook-ryhmän.

Jos haluat liittyä mukaan ryhmään, ilmoita yhteystietosi Leenalle (leena.valkonen@tyottomat.fi)

Terveydeksi-hankkeen kuulumisia


Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajat ovat vierailleet viimeksi Kontiolahden, Joensuun ja Kouvolan jäsenyhdistyksissä sekä Ehytin Tampereen Elokolossa,  Lintulammen asukastuvalla Oulussa sekä Sydänliiton kuntoutuskurssilla Espoossa. Turun yhdistykset tavattiin koulutuksessa verkon kautta.

Kevään mittaan tulossa ovat  ainakin hyvinvointitapahtumat yhteistyössä Kajaanin, Mikkelin sekä Korson (Vantaa) yhdistysten kanssa. Osa käynneistä tehdään jo tutuksi tulleeseen tapaan Kaikki Kunnossa / Askelia voimaan -hankkeen kanssa.

Mikäli toivotte käyntiä tai vaikkapa verkkotapaamista yhdistykseenne, tai jos mielessä on jokin yhteistyön ajatus,  ottakaa yhteyttä palveluohjaajiin Ullaa-Maijaan (ulla-maija kopra@tyottomat.fi) ja Veeraan (veera.luoto@tyottomat.fi)
 

Materiaalia saatavana

Hankkeen materiaaleja kuten käsikirjoja, kirjanmerkkejä ja esitteitä voi tilata yhdistyksiin maksutta. Myös verenpainemittareita on vielä saatavilla (niille yhdistyksille, jotka eivät vielä ole omaansa saaneet).

Kela on päivittänyt selkokieliset oppaansa, ja niitä voi tilata maksutta tai tulostaa. Kela julkaisi ensimmäiset vuoden 2022 selkoesitteet - Ajankohtaista - kela.fi
Myös monella muulla taholla on ladattavia/ tulostettavia / tilattavia esitteitä. Tarvittaessa Terveydeksi-  2.0 hanke voi hankkia ja toimittaa niitä yhdistyksille. Ota yhteys: katriina.lehtovaara@tyottomat.fi.

Askelia voimaan hanke käynnistyy


Keskusjärjestön Askelia voimaan -hanke on käynnistynyt maaliskuun alussa ja jatkuu seuraavat kolme vuotta. Hanke tarjoaa työttömille tukea terveellisiin elintapoihin. Liikkeelle on lähdetty suunnittelemalla toimintaa yhteistyökumppaneiden ja hankkeessa mukana olevien jäsenyhdistysten kanssa. Ensimmäiset elintapaohjausryhmät on jo saatu käyntiin Verkkopuntari-etävalmennusta hyödyntäen.

Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluva hyvinvointitsempparikoulutus tullaan järjestämään ensi syksynä. Lue lisää hankkeesta.


Taukojumppaa joka perjantai helposti Facebookin kautta


Muistathan perjantaiset taukojumpat Facebook Livessä? Pääset jumppaamaan joka perjantai klo 10-10.20 surffaamalla Työttömien Keskusjärjestön Facebook-sivulle. Taukojumppa sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Jumpan teema vaihtuu kuukausittain, huhtikuun teemana on jooga. Taukojumppa on katsottavissa viikon ajan jälkikäteen.

Omaehtoista jumppaa löytyy myös Kaikki Kunnossa -hankkeen verkkosivuilta.
 

Kaikki Kunnossa -hanke innosti työttömiä liikkumaan Suolahdessa

Suolahden Työttömät ry oli alusta asti mukana Työttömien keskusjärjestön Kaikki kunnossa -hankkeessa. Yhdistykselle on tärkeää tukea etenkin pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisemistä.
Lue yhdistyksen kokemukset Kaikki Kunnossa -hankkesta verkkosivuiltamme.

Kysely terveellisen ruokavalion noudattamisesta työttömän arjessa


Kerro meille kokemuksesi ja ajatuksesi terveellisen ruokavalion noudattamisesta työttömän arjessa. Vastaukset toimivat tutkimusaineistona opinnäytetyössä, joka toteutetaan yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestön kanssa osana Askelia voimaan -hanketta. Opinnäytetyön tarkoitus on laajentaa ammattilaisten ymmärrystä pitkäaikaistyöttömien elintavoista ja auttaa kehittämään muun muassa työttömien terveystarkastuksissa toteutuvaa elintapaohjausta.
 
Opinnäytetyö kulkee työnimellä Terveellisen ruokavalion noudattamisen haasteet pitkäaikaistyöttömillä. Opinnäytetyön tekijöinä toimivat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoa suorittavat terveydenhoitajaopiskelijat: Sonja Aalto, Vanessa Ahtohalla ja Saara Collin Diakonia ammattikorkeakoulun (DIAK) Helsingin kampukselta.
 
Jakamalla kokemuksesi ja ajatuksesi pääset vaikuttamaan. Juuri sinä olet tärkein osa tätä kehittämistyötä.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: https://bit.ly/3D17ivG.
 
Jakakaa kyselylinkkiä eteenpäin jäsenillenne ja kannustakaa vastaamaan.

EU-kuivaruoan jakelu päättyy


Vähävaraisille tarkoitetun EU- kuivaruoan jakaminen päättyy maaliskuun lopussa. Muutos on valtakunnallinen.
 
Tilalle suunnitellaan maksukorttijärjestelmää, jolla kortin saaja voi ostaa elintarvikkeita ja hygieniatuotteita kaupasta. EU-ruokajakelua Suomessa hallinnoivan Ruokaviraston mukaan asian järjestely on vielä kesken.
 
Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen on ollut yksi suurimpia EU-ruoan jakajia Suomessa. Ruokaa on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Viime vuonna EU-ruokaa jaettiin Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksien kautta 368 807 kiloa. Ruoka-avun kysyntä on kasvanut merkittävästi korona-epidemian myötä. Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ovat etsineet uusia keinoja ruoka-avun järjestämiseen, monet yhdistykset jakavat mm. kauppojen ylijäämä/lahjoitusruokaa.
 

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset ovat joka kuukauden ensimmäisenä torstaina

Ruoka-aputoimijoiden valtakunnallinen verkkotapaaminen pidetään joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 12–14. Uudet osallistujat ovat tervetulleita. Ilmoittautuminen sähköpostilla info@ruoka-apu.fi. Tilaisuudessa on asiantuntija-aiheita ja mahdollisuus kuulumisten ja kokemusten vaihtoon.


SPR: Ruoka-avun valtakunnallinen webinaari 26.4.


Suomen Punaisen Ristin Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanke järjestää ruoka-avun webinaariin tiistaina 26.4. Teamsissa. Tilaisuus jakautuu kahteen osaan kello 9-11 ja 12-14. Weebinaarissa esitellään ruoka-avun kehittämishanketta ja yleisö voi tehdä kysymyksiä. Ilmoittaudu viimeistään 24.4.

Lisätietoja  SPR: Ruoka-avun valtakunnallinen webinaari – Ruoka-apu.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä koottuja kehittämisehdotuksia Kelan toimintaan


SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Koonti sisälsi muun muassa ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämisestä, riittävästä henkilökohtaisesta palvelusta sekä sähköisten kanavien ja toimeentulotuen myöntämisen kehittämisestä.

Katso kysymykset ja Kelan vastaukset

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2023 alkaa huhtikuussa 


STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella. Avustusten haku alkaa STEAn verkkoasioinnissa 19.4.2022 ja päättyy 31.5.2022 klo 16.15. Lue lisää STEAn verkkosivuilta.
 
Koulutusta avustusten hakuun
STEA järjestää huhtikuussa avustuksen hakijoille kolme eri sisältöistä verkkotilaisuutta, joissa käydään läpi avustuksen hakuun liittyviä perusteita. Koulutustilaisuuksia on kaksi suomeksi 25.4. ja 264. sekä yksi ruotsiksi 25.4. Lue lisää STEAN verkkosivuilta.


Mediasta poimittua


15.3.2021 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa. Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa – Kansan Uutiset

15.3.2022 Demokraatti.fi: Monen elämän on muuttumassa selviytymistaisteluksi. Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista.  ”Monen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi” – Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista | Demokraatti.fi

15.3.2022  Victoria mediaTyöttömien Keskusjärjestö: Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettava
Työttömien Keskusjärjestö: Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettava – VICTORIA MEDIA

19.3.2022 MTV uutiset: Hintojen nousu huolestuttaa toimeentulotuella elävää vantaalaista Sirjaa. (Haastateltava Elämänlaatu ry:n kautta) Hintojen nousu huolestuttaa toimeentulotuella elävää vantaalaista Sirjaa - MTVuutiset.fi

28.3.2022 Lapin Kansa: Työttömien Keskusjärjestö: Perusturva laittoman pieni. Haastateltu Jukka Haapakoski, Irma Hirsjärvi. (Kuva jutusta keskusjärjestön Facebookissa 29.3.)

Tulevia tapahtumia

  • To 20.4.2022 Koulutustilaisuus. Hotelli Presidentti, Helsinki ja Zoom
  • Pe 21.4.2022 Vuosikokous 2022. Hotelli Presidentti, Helsinki ja Zoom
  • 15.-17.6.2022 Jäsenistön kesäpäivät
  • 1.-2.9.2022 Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivät Hollolassa

Aikaisemmat jäsenkirjeet


Jäsenkirjeet arkistoituna: Jäsenkirje-arkisto.
Twitter: Työttömien Keskusjärjestö ry
Facebook: Työttömien Keskusjärjestö ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Copyright © 2022 Työttömien Keskusjärjestö ry, Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuojaseloste

Jäsenkirjeen postituslista:
Osoitteenmuutos | Postituslistalta poistuminen

Työttömien Keskusjärjestö ry
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki

tyottomat.fi | lehti.tyottomat.fi | intra.tyottomat.fi

Jukka Haapakoski toiminnanjohtaja, 050 577 2580
Juha Keränen järjestösihteeri, 040 547 7090
Leena Valkonen viestinnän asiantuntija, 044 717 7277

Katriina Lehtovaara Terveydeksi 2.0 -hankkeen hankepäällikkö, 045 699 4234
Ulla-Maija Kopra Terveydeksi 2.0 -hankkeen terveyspalveluohjaaja, 045 699 5393
Veera Luoto Terveydeksi 2.0 -hankkeen sosiaalipalveluohjaaja, 045 698 6761
Heli Niromaa Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori, 044 544 3613
Irma Hirsjärvi Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja, 050 591 5461
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyottomat.fi

Email Marketing Powered by Mailchimp