Copy
View this email in your browser

Voortgang cursusjaar 2019-2020

Met dit schrijven informeren we over de voortgang van het cursusjaar 2019-2020 bij het Pieck. Het MT en bestuur van het Pieck hebben vanwege de Coronacrisis een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de laatst gegeven richtlijnen van de overheid (21 april 2020). Uitgangspunt is dat we na de zomervakantie alle lessen (aangepast aan de anderhalve meter samenleving) weer op kunnen pakken. 

Beeldend, theater, verdieping
Alle gemiste lessen worden ingehaald direct na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie. (24 augustus tot en met zaterdag 17 oktober). Na de herfstvakantie start het nieuwe seizoen. Alle lessen kunnen worden ingehaald na de zomervakantie.
Dans en beweging (kinderen, jongeren, jongvolwassenen)
Alle cursisten zijn al enige tijd aan het repeteren voor de dansuitvoering: “Cinderella”. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben een alternatieve data voor de uitvoering van Cinderella: 25 oktober. Onze docenten hebben de geplande danslessen vanaf 6 april omgezet in online-lessen waar mogelijk. De combinatie van online-les, eventueel buitenles na 6 mei en eventueel binnenles na 20 mei zorgt ervoor dat we alle lessen kunnen geven. Het nieuwe dansseizoen start na de herfstvakantie.
Dans en beweging (volwassenen)
Gemiste lessen dans en beweging worden na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie ingehaald. Het nieuwe seizoen start na de herfstvakantie.
Muziek (individueel) 
De lessen individueel muziekonderwijs worden online gegeven. In overleg met de docenten worden alle lessen van dit seizoen ingepland. Online of -wanneer toegestaan- weer fysiek in ons pand. Het nieuwe seizoen start na de zomervakantie.
Muziek (ensembles, popbands etc)
Deze lessen komen te vervallen zolang we geen groepslessen mogen geven. Wanneer we weer groepslessen mogen geven vervolgen we de lessen. Het nieuwe seizoen start na de zomervakantie.
Voor wie het te lang duurt
Voor de tussenliggende periode (van 1 juni tot en met 23 augustus) organiseren we een speciaal zomeraanbod voor als de deuren weer open mogen. Met ‘anders-dan-anders’-lessen en bijzondere workshops. Alles volgens de richtlijnen van de overheid en rekening houdend met de anderhalve meter samenleving. We zullen het alternatieve aanbod op korte termijn op onze site bekend maken. 
Beleid betreft cursusgeld/compensatie:
In een geval van overmacht zoals nu vragen we vriendelijk aan al onze cursisten om begrip te hebben voor de ontstane situatie. We zijn nog steeds niet toegestaan lessen te geven, anders dan online-lessen. Dankzij de flexibiliteit van onze docenten en ons ondersteunend personeel kunnen de lessen op een later tijdstip of online gegeven worden. Volgens dit plan van aanpak kunnen cursisten het aantal lessen krijgen waarvoor is getekend, en kunnen docenten de inkomsten genereren waarop zij hebben gerekend. 
Praktische uitvoering incassering bij gespreide incassobetaling
We maken komende weken de balans op en tellen per cursist en per cursus de lessen die al gegeven zijn. We kijken wat er inmiddels aan cursusgeld is betaald, en incasseren in mei het geld wat nog open staat voor de reeds gegeven lessen. Lessen die dit seizoen niet gegeven zijn, worden in september geïncasseerd. Deze lessen worden zoals eerder vermeld in september en oktober gegeven. We maken per cursist een overzicht van de stand van zaken.
In het uitzonderlijke geval dat wij volgens het voorgelegde plan van aanpak niet aan de gemaakte afspraken kunnen voldoen, gaan we graag met de gedupeerde in gesprek en zullen samen op zoek gaan naar een redelijk alternatief. 
Tot slot:
Een compliment aan onze docenten en ons ondersteunend personeel die zo flexibel meebewegen met alle onzekerheden die het Coronavirus ons brengt. Menig scenario wat uitgeschreven is in deze periode verdween daags daarop weer in de prullenbak. Ook grote dank aan cursisten die het avontuur van online lessen zijn aangegaan, en zij die geduldig wachten tot we weer de draad op mogen pakken. We hopen dat de kunst-bulletins het gemis aan het ‘kunst maken’ enigszins compenseren en tellen de dagen af tot we elkaar weer mogen ontmoeten.
 
Vriendelijke groet, namens het Pieck,
Laura Hoek 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 het Pieck, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp