Copy

  |  SPOLEČNOST TADY A TEĎ  |  Newsletter  |  květen 2021  |  #4   

 

E-SOCIÁL

Milé podporovatelky, vážení přátelé,

zasílám Vám E-sociál, který doznal drobných změn formátu. Potěší nás, když si na newsletter najdete čas. Najdete v něm shrnutí prvního roku projektu Za děti bez dluhů a také představení naší nové kolegyně Heleny. V Perličce najdete zajímavý test - týká se stereotypního vnímání lidí bez domova.

ROK PROJEKTU ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

Na letošního apríla uplynul přesně rok s projektem Za děti bez dluhů. Je to jedno velké dobrodružství, které se odehrává na mnoha úrovních a místech - od terénní práce s klienty, přes lustrace u soudů, konzultace s advokátkou, mediální výstupy, až po prezentaci dat, jednání s politiky či exekutivou. 
 
Za rok projektu jsme zvládli jednat se všemi okresními soudy v Plzeňském kraji, oslovit téměř sto dalších institucí v kraji (OSPOD, výchovné ústavy, Probační a mediační služby, Krajský úřad, ale třeba i plzeňské ubytovny), širokou veřejnost o problematice informovat ve velkých médiích, ale i na sociálních sítích, kde jsme prezentovali nová data k dětským dluhům v Plzeňském kraji. Samozřejmě jsme také pracovali se samotnými klienty, jichž se dluhy z dětství dotkly - proběhlo téměř sto soudních lustrací, ale i právní zastupování několika klientů u soudních jednání.

Těšíme se na pokračování projektu - potrvá do konce března 2022. Pro dobrý přehled problematiky dětských dluhů až do současnosti klikněte na obrázek níže - dostanete se na velký článek Aktuálně.cz, který je součástí seriálu Chudé Česko. Hovoří v něm také naše kolegyně a expertka na dětské dluhy Tereza Dvořáková, text přibližuje také příběh naší klientky a konkrétní dopady dětských dluhů - a ten příběh má dobrý konec!

VÍTÁME HELENU S ANNOU

K 1. březnu se náš terénní tým rozrostl o dvě velké posily - Helenu Zemanovou a Annu Brixiovou. Helena odpovídá na tři otázky. Anna, alias Andula, se představí v dalším vydání. A následovat budou další medailonky.

Heleno, do Tady a Teď si přišla jako pedagožka, co tě vlastně vedlo k přijetí pracovní nabídky?
Už dlouho jsem věděla, že chci učit na základní škole, ale věděla jsem také, že chci dělat ještě něco dalšího, co s pedagogikou souvisí. Nevydržela bych sedět na jedné židli. I práce pedagožky má svůj sociální rozměr, který silně vnímám, proto mi možnost začít pracovat jako terénní pracovnice v sociálních službách pro rodiny s dětmi dávala smysl.

Jak podle tebe vypadá ideální škola?
Ideální škola je pro mě škola, kterou rády navštěvují děti, učitelé i rodiče, a to i mimo vyučování. Je to místo pro setkávání, sdílení a vzájemnou podporu. Taková škola by měla být bez bariér, a to včetně těch materiálních. Měla by být napojená na další služby, jako jsou centra včasné péče, sociální služby pro rodiny a nízkoprahové volnočasové aktivity pro děti i dospělé každého věku. Zkrátka takové společenské centrum, které má ve společnosti své významné místo a točí se kolem něj společenské i kulturní dění v lokalitě.

Co tě zatím překvapuje na terénní sociální práci?
Nemůžu říci, že by mě něco vyloženě překvapilo, ale určitě přicházejí momenty velkého prozření. Stále jsem se nesrovnala s tím, jak k člověku nedůstojný je sociální systém u nás, stejně tak se mi těžko daří pochopit nesolidární a diskriminační chování, které vychází od jednotlivců i celých institucí u nás, a to i těch, které mají naopak nabízet podporu a pomoc při řešení těžkých životních situací.
Pedagožka a naše terénní pracovnice Helena
PERLIČKA 
V pondělí 10. května jsme si poslechli přednášku Fenomén bezdomovectví doc. Váněho z Katedry sociologie ZČU. Coby organizaci, která v letošním roce již dvakrát zajišťovala chod krizového centra pro lidi bez přístřeší v prostorách DEPO2015, nás přirozeně zajímá, co se ve vztahu k fenoménu bezdomovectví, respektive jeho možným řešením na území města Plzně, děje.  V přednášce sociolog Váně mluví také o zamlčených předpokladech aktérů (včetně nevládního sektoru) podílejících se na pokusech o řešení - mnohé předpoklady jsou, mírně řečeno, v nesouladu. Kromě toho se přednáška dotkla i častých stereotypů a stigmatizace lidí bez domova. Jak jste na tom Vy s úsudky o lidech bez domova? Lze je na první pohled rozeznat třeba od profesorů? Zkuste si to v testu.  
Na závěr bych moc rád poděkoval Simoně Bagarové i dalším lidem z Managementu pro neziskovky. Díky podnětné diskusi s nimi doznal náš newsletter změn. Věřím, že pozitivních. A ještě výzva všem čtenářům a čtenářkám - pokud Vás cokoli z výše napsaného zaujalo a máte poznámku či dotaz, dejte mi vědět - moc rád Vám odpovím. Přeji pěkný konec jarních měsíců. 
Jakub Chabr  |  PR & fundraising  |  SPOLEČNOST TADY A TEĎ
jakub.chabr@tadyated.org
+420 774 520 656
Podpořte Tady a Teď
Facebook
Link
Website
YouTube
E-SOCIÁL, neboli novinky SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, 
dostáváte jako členové a členky Klubu přátel, dobrovolníci, nebo jako další podporovatelé a partneři. Pokud newsletter nechcete dále zasílat,  klikněte prosím
sem


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. · sady Pětatřicátníků 27 · Plzeň 30100 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp