Copy

  |  TADY A TEĎ, o.p.s.  |  Newsletter  |  srpen 2022  |  #12   

 

E-SOCIÁL

Prázdniny skončily, přichází babí léto a začátek školního roku. Léto a prázdniny jsou pro děti obvykle časem odpočinku a radovánek. I volný čas však lze trávit smysluplně, a to třeba i učením. V TaT jsme se ho rozhodli pojmout hravou a přátelskou formou, tak aby děti z doučování odcházely nejen s novými vědomostmi, ale také s dobrou náladou.

V srpnu u nás také probíhaly přípravy k Milostivému létu 2, které započalo 1. září. I jemu budeme věnovat část tohoto vydání.

V tomto vydání se můžete těšit na rozhovory s dobrovolnicemi, které se zapojily do naší letní aktivity Doučování TADY A TEĎ „Buď ready na školu“, která je financována Evropskou unií (Generation EU) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ

Přestože se vzdělávání dětí věnujeme v průběhu celého školního roku, neopomíjíme důležitost průběžného opakování a procvičování i v letních měsících. V létě jsme dětem poskytovali doučování dvojím způsobem. První je individuální a má za cíl připravit děti a mladistvé k opravným zkouškám. Druhá aktivita funguje kolektivně. Zde se zaměřujeme s dětmi na vysvětlení látky, které neporozuměly ve škole, získání jistoty a uvědomění si vlastních silných stránek. V tomto duchu jsme v srpnu realizovali letní aktivitu v projektu Doučování TADY A TEĎ „Buď ready na školu“.

 

Proč ses rozhodla tohoto projektu zúčastnit?

„Věřím, že každé dítě bez rozdílu na prostředí, ve kterém vyrůstá, má nárok na řádné a kvalitní vzdělání a individuální přístup. Bohužel, český vzdělávací systém neumožňuje učitelům se také zaměřovat na osobnost dítěte. Jen výjimečně se snaží podle jeho potřeb nastavit vzdělávání tak, aby se dítě skutečně něco naučilo. Děti si zaslouží být viděny a pochopeny.“


Co ti projekt přinesl?

„Pokud dostuduji vysokou školu, bude ze mě učitelka. Odnáším si tak nezapomenutelný zážitek a zkušenost, protože jsem v praxi viděla, jak je důležité děti motivovat, chovat se k nim jako k sobě rovným a vycházet vstříc jejich potřebám. Bylo to super pro mě a doufám, že i pro děti.“

Zuzana – dobrovolnice TaT

 Proč si myslíš, že je tato aktivita přínosná?

„Tato aktivita pro mě je i byla přínosná asi proto, že si myslím, že má smysl. Pomůže dětem zopakovat a připomenout si látku ze školy, aby byl pro ně nástup po prázdninách jednodušší. Zároveň si myslím, že probíhá zábavnější formou než ve škole, a proto, že dětí docházelo sedm, mohlo se vše přizpůsobit podle jejich individuálních potřeb. “


Je něco, co si z projektu odnášíš?

„Z tohoto projektu si odnáším poznání, že všechny děti jsou talentované. Jen občas potřebují trošku individuální přístup – třeba jen jinak věci vysvětlit … Ráda (spolu)pracuji s dětmi, s každou další zkušeností se od nich učím i já - odnáším si hezkou vzpomínku a novou zkušenost. “

 

Markéta – dobrovolnice TaT

Co si pro doučování TADY A TEĎ přeješ do budoucna?

„Přála bych si, abychom měli do budoucna dostatek prostředků a kapacit pro doučování všech klientských dětí, které budou mít zájem. Tedy, aby naše doučování nesloužilo jen k podpoře dětí, které jsou ve škole považovány za prospěchově slabší, ale mohlo sloužit i k rozvoji talentů a individuálních nadání. Zkrátka abychom mohli doučování nabízet i našim skvělým „jedničkářům a jedničkářkám“.“

 

Helena – terénní aktivizační pracovnice

DALŠÍ MILOSTIVÉ LÉTO STARTUJE
 

1. září vypuklo Milostivé léto 2. Čeká nás tedy další období, které může mnoha lidem pomoci od některých exekucí. V organizaci se na celé období, které potrvá až do konce listopadu, připravujeme.

Jak se TADY A TEĎ staví k Milostivému létu?

„Akci Milostivé léto kvitujeme od jejích počátků. Plně podporujeme jakékoliv nástroje, které zvýší dostupnost uhrazení exekucí a tím vymanění se z dluhových pastí. Milostivé léto je pro mnohé šance žít zase důstojný život a my v tom budeme rádi asistovat. “
 

Tereza– terénní aktivizační pracovnice

PERLIČKA 

Naše poradna se přestěhovala a prošla naprostou proměnou. Těší nás, že máme důstojné prostředí pro konzultování s klienty. Na stejné adrese máme i prostory pro aktivity našich klubů. Je k neuvěření, jaká anabáze může skýtat pouhé přehlášení elektřiny! Samotný její popis by vydal na sólo newsletter. Pokud by byl dodavatel rychlejší, mohli jsme plnohodnotně prostory využívat už před dvěma měsíci. Sláva novým prostorům!

Alžběta Petrův  |  PR & social media |  TADY A TEĎ, o.p.s.
alzbeta.petruv@tadyated.org
+420 732 119 953
*Podpořte naši sociální práci i osvětovou činnost*
Facebook
Link
Website
YouTube
E-SOCIÁL, neboli novinky z TADY A TEĎ, o.p.s., 
dostáváte jako členové a členky Klubu přátel, dobrovolníci, nebo jako další podporovatelé a partneři. Pokud newsletter nechcete dále zasílat,  klikněte prosím
sem


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. · sady Pětatřicátníků 27 · Plzeň 30100 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp